تاسیسات

تاسیسات:

مدارک لازم برای بازگشایی فایل پیمانکاران گاز چیست؟

مدارک شخصی ( کارت ملی و شناسنامه) - پروانه کسب دارای اعتبار - گواهینامه مبحث ۱۷ - گواهینامه دوره مهارت فنی - نامه صنعت ، معدن و تجارت چنانچه درخواست کننده شرکت حقوقی باشد ، اساسنامه و روزانه شرکت نیز الزامی است

مدارک لازم جهت تمدید فایل پیمانکاران گاز چیست ؟

نامه صنعت ، معدن و تجارت - پروانه کسب دارای اعتبار - گواهینامه دوره مهارت فنی دارای اعتبار

چگونگی ثبت نام و برگزاری کلاس مبحث ۱۷ پیمانکاران؟

نامه صنعت، معدن و تجارت – پروانه کسب دارای اعتبار – گواهینامه دوره مهارت فنی دارای اعتبار

چگونگی ثبت نام و برگزاری کلاسهای مبحث ۱۷ پیمانکاران؟

استعلام از واحد آموزش جهت اطلاع از برگزاری دوره مبحث ۱۷ پیمانکاران در کانونها

مراحل اخذ صلاحیت بازرسی گاز؟

الف : داشتن پروانه اشتغال به کار ب : قبولی دوره مبحث ۱۷ ویژه مهندسین مکانیک از مراکز مورد تایید راه و شهرسازی ج : گذراندن دوره کارآموزی مهندسین د : شرکت در کلاس توجیهی سازمان ه : مراجعه به کارتابل شخصی و درخواست سیستمی بازرسی گاز

مراحل پرداخت حق الزحمه بازرسی گاز برای بازرسین؟

الف : تایید مرحله اول پیش بازرسی ب : نوبت اول تایید شده ج : نوبت اول رد شده

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات