درس اخلاق مهندسی در دانشگاه قم تدریس شود

درس اخلاق مهندسی در دانشگاه قم تدریس شود

http://www.bananews.ir/در جلسه کمیته اخلاق مهندسی و دانشگاه قم توافق شد ، درس اخلاق مهندسی به عنوان واحد درسی در ترم تحصیلی جدید تدریس در این دانشگاه شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجت الاسلام حمید رضا جوان در جلسه اعضای کمیته اخلاق مهندسی با دکتر خداپرست رییس دانشکده فنی مهندسی و دکتر جوادی مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم ، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های کمیته اخلاق مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سال گذشته و برنامه های این کمیته در سال جاری اظهار داشت : موضوع اخلاق مهندسی ، دغدغه اکثر مهندسان است که در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به منظور ارزیابی مشکلات جامعه مهندسی و ارائه راهکار ، کمیته اخلاق مهندسی را تشکیل داد.

وی گفت: نظام های مهندسی ساختمان استانهای کشور ، مراکز دانشگاهی و همچنین مراکز و پژوهشگاه های حوزوی که در زمینه اخلاق فعالیت دارند می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند و با شناسایی مصادیق و ارائه راه کارهای مناسب به عبارتی در این زمینه تولید علم کرده که این مباحث هم می تواند برای دانشجویان رشته های مختلف مهندسی و در مرحله بعد هم ، می تواند برای جامعه مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

در ادامه دکتر مهدی خداپرست رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم با اشاره به ضرورت پرداختن به موضوع اخلاق مهندسی اظهار داشت : این مبحث می تواند به عنوان یکی از سر فصل های دوره های توجیهی مهندسان

جدید الورود سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گنجانده شود که البته در گذشته نیز مباحثی تحت عنوان اصول عمومی مهندسی تدریس می شد که بخشی از آن به همین مباحث اخلاقی اشاره داشت.

وی ارائه کلیت مطالب اخلاق مهندسی برای کسانی که تازه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان می شوند را امری ضروری برشمرد و افزود:در ابتدای کار باید کلیاتی از مباحث اخلاق مهندسی را عنوان کرد اما در ادامه می توان در هر یک از بخش های تخصصی دیگر مهندسی از قبیل گودبرداری ، معماری ، نقشه برداری ، نظارت و اجرا بیشتر به آن پرداخت.

خداپرست برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه اخلاق مهندسی برای مهندسان را مهم دانست و افزود: در این کارگاه ها باید موارد اخلاقی مبتلابه مهندسان استخراج و به صورت مصداقی به آن پرداخته و راه کارهایی برای آنها ارائه شود.

رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم ادامه داد: کمیته اخلاق مهندسی باید برنامه های دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت در این زمینه تدوین کند.

وی عنوان کرد: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم آماده است تا در خصوص طرح های پژوهشی با موضوع اخلاق مهندسی با این کمیته همکاری و از طرح های پژوهشی حمایت کند.

خداپرست ادامه داد: در حال حاضر بستر لازم برای پرداختن پایان نامه ها به موضوع اخلاق مهندسی در دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم وجود ندارد ، اما می توان اعضای هیئت علمی را در طرح های پژوهشی اخلاق مهندسی وارد کار کرد.

دکتر محسن جوادی عضو هیأت علمی گروه اخلاق و معارف اسلامی دانشگاه قم نیز در این جلسه با بیان اینکه باید کارگروهی مشترک با حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، گروه اخلاق دانشگاه قم و دانشکده فنی مهندسی به منظور پیگیری طرح های پژوهشی در زمینه اخلاق مهندسی تشکیل شود افزود: این کمیته می تواند به عنوان یکی از زیر شاخه های پژوهشکده اخلاق که در آینده نزدیک در دانشگاه قم راه اندازی خواهد شد فعالیت خود در زمینه اخلاق مهندسی را آغاز کند.

وی اضافه کرد: این کارگروه می تواند توافق نامه های پژوهشی در زمینه اخلاق مهندسی را دنبال کند و پژوهش های صورت گرفته در این خصوص نیز می تواند از سوی انتشارات دانشگاه به چاپ برسد.

مدیر گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم ادامه داد: به منظور آشنایی دانشجویان رشته های مهندسی می توان موضوع اخلاق مهندسی را به عنوان سه واحد درسی تدریس کرد که در این راستا بعد از تدوین سرفصل های آن و تایید دانشگاه می توان این درس را به صورت اختیاری در ترم تحصیلی آینده دایر کرد.

 

    نظرات