کتاب آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران

کتاب آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران

http://www.bananews.ir/بنانیوز- کتاب «آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران» تالیف دکتر عارف آقاصفری و  مهندس حسن طلیعی است و توسط «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی» منتشر شده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این کتاب با هدف ارایه ی شناختی از آسیب های نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران و ارایه ی راه ­حل های پیشنهادی جهت غلبه بر آن در شش فصل «تعاریف و مفاهیم»، «عاملان نظارت»، «ابزارهای نظارت»، «فنون نظارت»، «تحلیل آسیب شناسانه ی نظارت» و «جمع بندی آسیب شناسی نظارت» ارایه شده است.

موضوع کتاب، نظارتی است که در نظام مدیریت شهری تهران بر ساخت و ساز ساختمان اعمال می شود و کتاب، گزارش تحلیل آسیب های نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران است.

در فصل اول،مفهوم شناسی نظارت بر ساخت و ساز ساختمان، پیش نیاز پرداختن به موضوع کتاب است و به همین واسطه در این فصل، ابتدا مفاهیم مدیریت شهری، ساختمان و ساخت و ساز ارایه شد و سپس رویکردهای نظری علوم اداری و حقوق اداری به نظارت، تبیین و پیشینه بررسی و گزارش گردید.

در فصل دوم،عاملان نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران معرفی می شود. معرفی عاملان از «سازمان اداری وزارت مسکن و شهرسازی» شروع می شود و در ادامه «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، «شهرداری تهران» و «مهندسان ناظر» را در بر می گیرد و در هر مورد، معرفی از اقدام به شناخت عمومی شروع و به بررسی تفصیلی عناصر مرتبط با فرایند نظارت بر ساخت و ساز ساختمان ختم می شود.

در فصل سوم، در نظام نظارت بر ساخت و ساز ساختمان، ابزارهای نظارت توسط عاملان برای جاری سازی فنون نظارت به کار گرفته می شود و در این فصل «ضوابط و مقررات عام شهرسازی»، «مقررات ملی ساختمان»، «پروانه های اشتغال به کار»، «نقشه های ساختمانی»، «شناسنامه ی ساختمان» و «برگ های تعهد» به عنوان ابزارهای نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران معرفی می شود.

در فصل چهارم، نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران نظامی است که از سیزده فرایند شکل می گیرد و نتایج شکستن فرایندهای این نظام و معرفی آن ها به تفکیک رویه ها، شیوه ها و مسؤولان هر شیوه در این فصل ارایه می شود.

فصل پنجم، کاستی های نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران به تفکیک عاملان، ابزار و فنون نظارت و شناسایی منشاء هر کاستی و عامل تشدید آن در این فصل ارایه می شود.

فصل ششم ، بیان راه حل های غلبه بر کاستی ها؛ پیشنهاداتی برای اصلاح کاستی های نظارت بر ساخت و ساز ساختمان در شهر تهران به تفکیک عاملان، ابزار و فنون نظارت و به تفکیک منشاء هر کاستی و عامل تشدید آن حسن ختام مطالب کتاب است.

مخاطبان این کتاب را طیف وسیعی از فعالان عرصه ی شهرسازی تشکیل می دهند.

گفتنی است، کتاب آسیب شناسی نظارت بر ساخت و ساز در شهر تهران می تواند به عنوان یک مرجع معتبر و جامع در پودمان های آموزش شهروندی و حتی به عنوان راهنما برای مراجعان واحدهای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ها به کار گرفته و بهره برداری شود.

    نظرات