مجموعه مقالات همایش ملی انتقال آب بین حوزه ای (چالشها و فرصتها)

مجموعه مقالات همایش ملی انتقال آب بین حوزه ای (چالشها و فرصتها)

بنانیوز- مجموعه مقالات همایش ملی انتقال آب بین حوزه ای (چالشها و فرصتها)در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) همایش ملی انتقال آب بین حوزه ای (چالشها و فرصتها)، ۳ خرداد ۱۳۹۱ توسطدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردو تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس ۷۵عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۰۰ صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همالی ملی انتقال آب بین حوزه ای (چالشها و فرصتها)

تحلیل ریسک روگذری آب از آب بند آبراه ایرانرود (دریای خزر - خلیج فارس) در اثر باد
بررسی انتقال آب از سرشاخه های کارون و دز
انتقال بین حوضه ای و توسعه پایدار
رتبه بندی گزینه های پیشنهادی طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد با استفاده از روش AHP
وضعیت ناپایدار آبخوان های مسیر انتقال آب و متاثر از عواقب تونل بهشت آباد
تجاربی در مورد حفر تونلهای انتقال آب با روش TBM
مشکلات و نیازهای آبی استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی زیر حوزه چشمه علی-سولگان، شهرستان بروجن)
روش وزن دهی تجمعی ساده برای بررسی انتقال بین حوضه ای آب از سد طالقان
چالش های زمین شناختی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای(مطالعه موردی: طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی)
بررسی امکان شیرین سازی آب با استفاده از نیروگاههای بادی-خورشیدی در استان قم به منظور جلوگیری از انتقال آب بین حوضه ای
چالش های فراروی آب در توسعه پایدار کشاوزری ایران
تحلیل چالش های دیر ظهور در پایین دست سدها
ازریابی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب دشت قزوین به رودخانه ابهررودبررسی مسائل و پیامدهای زیست محیطی در انتقال آب بین حوضه ای
ارزیابی حساسیت معیارهای زیست محیطی و اجتماعی در رتبه بندی گزینه های پیشنهادی طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد با استفاده از روش AHP
اولیت بندی و مدیریت موثرترین پرامترزیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در بهره برداری بهینه از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای با بهره گیری از مدل AHP
انتقال آب بین حوضه ای: بررسی فرصت ها و چالش های مرتبط با انتقال آب
بررسی اثرات مطلوب و نامطلوب احداث سد بر گردشکری طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
انتقال آب بین حوضه ای و پیامدهای زیست محیطی آن
بررسی لزوم توجه به نگرش مردم نسبت به کمبود آب در اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای
استفاده بهینه از منابع آب و نقش آن در کاهش تنش های اجتماعی با تاکید برانتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی: انتقال آب رودخانه ارس به مناطق شرق و شمالشرق دریاچه ارومیه)
بررسی ضرورت و امکان سنجی طرحهای انتقال آب بین حوضه ای آب با تکیه بر ملاحظات اقتصادی
انتقال بین حوضه ای و چالش های پیش روی آن
انتقال آب بین حوضه ای، موفقیت ها و چالش های پیش رو
بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی انتقال بین حوضه ای آب
ملاحظاتی بر طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد
اثرات منفی تونل بهشت آباد در قنوات استان چهارمحال و بختیاری
ارزیابی روش های مختلف شبیه سازی رواناب مستقیم ناشی از رگبار با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز لیقوان)
تعیین میزان شماره منحنی CN با استفاده از شبیه سازی بارندگی روزانه در حوضه های فاقد پوشش گیاهی
بررسی مشارکت زیر حوضه ها در هیدروگراف سیلاب شهر اصفهان
تخمین بهینه پارامترهای مدل ماسکینگهام در روندیابی مستقیم و معکوس
تحلیل و پیش بینی بارندگی فصلی با استفاده از مدل سری زمانی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک شهرکرد)
بررسی نوسانات دمایی در ایستگاه لردگان و تاثیرات آن بر تخلیه سالانه رودخانه ارمند در استان چهارمحال و بختیاری
برآورد حجم ذخیره آب معادل برف کارون بزرگ با استفاده از سنجش ازدور، GIS و داده های زمینی
شبیه سازی آبگیری سد مخزنی جره با هدف تامین نیاز آبی پایین دست و تعیین منحنی فرمان مناسب با استفاده از مدل Hec-ResSim
شناسایی عوامل مکانی موثر در وقوع زمین لغزش حوضه آبخیز کاج و رستمی استان چهارمحال و بختیاری با روش(SMCE)
بررسی اثر سد زاینده رود برمقدار رسوب و کیفیت آب
روندیابی هیدرولوژیکی سیل در رودخانه به روش ماسکینگام خطی به بهینه یابی توسط الگوریتم ژنتیک
بررسی مسائل آبخیز داری در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران
بررسی ویژگی های آماری توفان های تندری در کوهرنگ بختیاری
ارزیابی مدل SWAT2009 در برآورد رواناب حوضه آبخیز کردان
انتخاب بهترین توزیع آماری برای تحلیل فراوانی متوسط دبی های حداقل ماهانه رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری
برآورد پتانسیل رواناب حوزه آبخیز زیارت با مدل دیسکن و نازیمو
بررسی وضعیت رسوب بستر رودخانه با مدل عددی HEC-RAS.4، مطالعه موردی رودخانه بشار یاسوج
مقایسه مدل بولین و فازی در تعیین مناطق مستعد پخش سیلاب مطالعه موردی: دشت سفیددشت
نقش تغییر اقلیم بر انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی حوضه زاب و دریاچه ارومیه )
بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود در اثر انتقال از بازه ابتدایی به انتهایی
مقایسه فنی – اقتصادی انتقال آب از قزل اوزن به بخش مرکزی اردبیل با طرحهای مشابه
آینده و محدودیت بهره برداری از منابع آب بین حوضه ای در خاورمیانه(با نگاه ویژه برچالشها در ایران)
انتقال آب به حوضه زاینده رود یک انتخاب یا یک ضرورت
انتقال آب بین حوضه ای، رویکردی پایدار در مدیریت منابع آب
ضرورت های انتقال آب بین حوضه ای از حوضه شمیل- نیان به حوضه تخت –قلعه قاضی در شهرستان بندرعباس
تأملی بر ضرورت و چالش های مترتب بر تونل گلاب
بررسی انتقال طبیعی آب بین حوضه آبریز کازرون و محدوده های مجاور از طریق سازندهای کارستی
برآورد خسارت اقتصادی ناشی از اثرات حفر تونل بهشت آباد بر منابع آب زیرزمینی دشت شهرکرد
بررسی چالش های انتقال آب رودخانه زاینده رود از طریق تونل دوم گلاب
انتقال آب بین حوضه ای و ارائه راهکارها
ظرفیت و مزیت ایجاد نیروگاه تلمبه ای-ذخیره ای در طرح جایگزین تونل انتقال آب بهشت آباد
کاربرد مدل Ribasim در مدیریت منابع آب (مطالعه موردی حوضه رودخانه صوفی چای)
بررسی اثرات انتقال آب بر روی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت کوهپایه-سگزی اصفهان
معیارها، اثرات و چالشهای انتقال آب بین حوضه ای در راستای مدیریت جامع منابع آبی
مقایسه کیفیت آب چاه های عمیق برخی از مناطق استان چهارمحال و بختیاری
مقایسه عملکرد مدلهای DP، SDP و SSDP در تدوین سیاست های بهینه بهره برداری از سد زاینده رود
طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی از منظر قوانین و مقررات
بررسی پاره ای از ضرر و زیان های ناشی از اجرای سد و تونل بهشت آباد
شناسایی تهدیدات شیمیایی و بیولوژیک در منابع و تاسیسات آبی و بررسی آسیب پذیری و ارائه راهکارهای مقابله با آن از منظر مهندسی پدافند غیرعامل
کشاورزی موفق حوضه آبریز دشت کاشان در گروه مدیریت مصرف منابع آب زیرزمینی
ارزیابی تأثیر اقلیم بر دما و بارش شهرکرد در دهه های آینده به کمک مدل های HadCM3 و HadGEM1
اثر تغییر اقلیم بر رواناب حاصله از بارندگی در حوضه آبریز دریاچه های آب شیرین چاه نیمه زهک در سال ۲۰۲۰
الگوی مزیت رقابتی پورتر و کاربرد آن در صنعت آب معدنی و آب بسته بندی ایران
تحلیل روند پارامترهای اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب استان خوزستان
تحلیل عوامل مؤثر بر پایدارسازی تشکل آب بران
مشکلات اقتصادی اجتماعی ناشی از انتقال آب بین حوزه ای (مطالعه موردی انتقال آب از بهشت آباد به زاینده رود)
جایگاه مهندسی ارزش در طرحهای انتقال آب بین حوضه ای
آب ها در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران

    نظرات