نقش مسکن‌مهر در تحولات اقتصادی

نقش مسکن‌مهر در تحولات اقتصادی

http://www.bananews.ir/وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد نقش مسکن‌مهر در تامین مسکن خانوارها به ویژه گروه‌های کم‌درآمد جامعه و آثار مثبت این پروژه بزرگ عمرانی را در تنظیم بازار مسکن کشور، در ‌نخستین همایش ملی مسکن مهر که همزمان با هفته جهانی اسکان بشر برگزار می‌شود، بررسی کند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این وزارتخانه محورهای کلیدی همایش را شامل فرآیند شکل‌گیری مسکن مهر، روند اجرایی، چارچوب‌های حقوقی و قانونی، نقش طرح مسکن مهر در تحولات کلان اقتصادی و نقش سیستم بانکی در مدیریت نقدینگی طرح مسکن‌مهر عنوان کرده است.همچنین ارزیابی اقتصادی، کالبدی و اجتماعی طرح مسکن مهر در نظام برنامه‌ریزی شهری، بافت‌های فرسوده و شهرهای جدید همراه با ارائه تجربیات اجرایی مسکن مهر در کنار توسعه زیرساخت‌های شهری نیز از جمله اهداف برگزاری همایش مذکور است.

    نظرات