کتاب روش تعیین نرخ کرایه سیستم های حمل و نقل منتشر شد

کتاب روش تعیین نرخ کرایه سیستم های حمل و نقل منتشر شد

http://www.bananews.ir/کتاب روش تعیین نرخ کرایه سیستم های حمل و نقل همگانی درون شهری در معاونت پژوهشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی منتشر شد.

.کتاب روش تعیین نرخ کرایه سیستم های حمل و نقل منتشر شد

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، میزان کمک دولت‌ و شهرداری به حمل‌و نقل همگانی نقش مهمی در تعیین قیمت کرایه قابل اخذ از مردم به عنوان کاربران این سامانه دارد.

این گزارش می افزاید: در کشور ما اتوبوس به عنوان وسیله‌نقلیه همگانی و تاکسی به عنوان وسیله‌نقلیه شبه همگانی مورد توجه بوده و میزان کرایه‌ آنها نه بر اساس رقابت، بلکه براساس سیاست‌های حمایتی تعیین می‌شود.

نحوه تعیین میزان کرایه دریافتی،از مسایل مورد بحث مدیریت شهری بوده و روش‌های متفاوتی برای آن مطرح می‌شود.

در این کتاب تلاش شده است با روش مناسب، محاسبه و تعیین میزان کرایه سامانه‌های حمل و نقل همگانی اتوبوس و تاکسی انتخاب شده و به تفصیل معرفی شود.

    نظرات