تمام پروژه های مهر ماندگار در قانون بودجه دارای ردیف هستند

تمام پروژه های مهر ماندگار در قانون بودجه دارای ردیف هستند

http://www.bananews.ir/معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه تمام پروژه های مهر ماندگار در قانون بودجه دارای ردیف هستند، گفت: این طرح ها معمولا دارای پیشرفت اجرایی بالای ۸۰ درصد هستند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بهروز مرادی با اعلام اینکه تمام طرح های مهرماندگار دارای ردیف بودجه هستند، گفت: طرح مهر ماندگار شامل پروژه های عمرانی و سرمایه ای است که با توجه به ماهیت استانی و ملی بودن آن در قانون بودجه و پیوست های آن دارای ردیف هستند و مجلس و دولت بر تکمیل سریعتر آن اتفاق نظر دارند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اظهار داشت: تمام پروژه های مهر ماندگار در قانون بودجه دارای ردیف هستند و عمدتا طرح هایی هستند که عملیات اجرایی آنها حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارند.

مرادی تصریح کرد: این پروژه ها به منظور افزایش بهره وری سرمایه باید سریعتر به بهره برداری برسند لذا نیازمند تخصیص بیشتری است.

وی افزود: تامین اعتبار پروژه های مهر ماندگار جزئی از تامین اعتبار بودجه کل کشور است؛ لذا هر آنچه که در بودجه کل کشور مدنظر قرار بگیرد در خصوص این طرح ها هم تخصیص لازم صورت خواهد گرفت.

    نظرات