اعضای سازمان نظام مهندسی امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند

اعضای سازمان نظام مهندسی امروز پای صندوق‌های رأی می‌روند

http://www.bananews.ir/معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ششمین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که امروز به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود، پای صندوق‌های رأی می‌روند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ابوالفضل صومعلو اعلام کرد: در اجرای ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن ، امروز اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان امروز در سراسر کشور برگزار می‌شود ، پای صندوق‌های رأی می‌روند تا هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانها را انتخاب کنند.

وی با اشاره به رسالت حرفه ای مهندسان در اجرای مقررات ملی ساختمان و رشد و توسعه ساخت و ساز ساختمانی در سالهای اخیر و با توجه به وظیفه مهم اعضای هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی در این زمینه ، از همه مهندسان در رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی ، تأسیسات برقی و مکانیکی ، نقشه برداری و ترافیک که عضو سازمانهای نظام هستند ، دعوت کرد با حضور فعال خود در این انتخابات ، سبب افزایش مشارکت و سهیم شدن در اعتلای خدمات مهندسی ساختمان کشور شوند.

    نظرات