نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران رکورددار تعداد مقالات منتشر شده در کنفرانسهای کشور

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران رکورددار تعداد مقالات منتشر شده در کنفرانسهای کشور

http://www.bananews.ir/بنانیوز- با انتشار ۱۴۳۰ عنوان مقاله تمام متن در نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، رکورد بالاترین تعداد مقاله منتشر شده در کنفرانسهای داخلی ایران شکسته شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این کنفرانس ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردیده است. این کنگره هم از نظر تعداد مقالات تمام متن و هم از نظر تعداد صفحات مقالات منتشر شده در قالب ۱۱۲۳۳ صفحه رکورددار کنفرانسهای کشور است. مجموعه کامل مقالات نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمراندر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی شده و کلیه مقالات قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

بنا به اعلام  پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) تاکنون ۱۲۱۵ کنفرانس در این سایت نمایه شده است که ۱۷۲ کنفرانس مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشند. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۳۰ هزار عنوان مقاله نمایه شده و به طور متوسط در هر کنفرانس داخلی، ۱۷۵ مقاله ثبت شده است.

 

لیست تعدادی از مقالات منتشر شده در نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

اصلاح خصوصیات خاک رس به منظور به کار گیری در دیوارهای آب بند سدها
بررسی عددی نشست زمین در اثر حفر تونل شهری، مطالعه موردی قطار شهری شیراز
برآورد حداکثربرداشتمجاز از منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: حوزه نرماب استان گلستان
Earthquake-Resistant Bridges of the Future with Advanced Materials
Seismic Response of Slopes Using Different Material Models and Computational Dimensions
Large Eddy Simulation (LES) for fluid flow modeling of one and two phase flow
تعیین تغییرات مکانی ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده ازروش های مختلف زمین آمار
ارزیابی تجربی تأثیر میکروسیلیس بر رفتار مکانیکی و پایداری ابعادی بتن خود متراکم
تغییر شکل و شکل پذیری دیواربرشی کوتاه بتن آرمه
مقاومت دیواربرشی کوتاه بتن آرمه
بررسی نفوذ پذیری در خاک های ماسه ای
A new approach on pre-bent steel strips as seismic energy-dissipation devices
انتقال بین حوزه ای آب و چالشهای پیش روی آن
برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم
Consideration of construction rate and first impounding on the slope stability of embankment dams
بررسی تاثیر آرایش سخت کننده های طولی و عرضی با اتصال و بدون اتصال به محیط پانل در دیوارهای برشی فولادی
بهینه یابی پایداری و ظرفیت کمانشی دیوارهای برشی فولادی با تغییر ضخامت ورق پانل و تغییر مساحت سخت کننده های طولی و عرضی
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری بستر بر شرایط زیست محیطی رودخانه
Data filtering methods for collected data by Acoustic Doppler velocimeter
بررسی تاثیر پایداری دیوارهای برشی فولادی با تغییر ابعاد زیر صفحه های حاصل از تلاقی سخت کننده ها
تاثیر مقاومت فشاری تک محوره ماده پرکننده بر مقاومت برشی درزه های پر شده در سنگهای آهکی
بررسی و مقایسه نقش پارامترهای موثر بر نشست پی های سطحی در خاک های درشت دانه و ریزدانه و همچنین توزیع نشست و سختی در زیر پی واقع بر این خاک ها
Soil Improvement by New Chemicals of PET (Polyethylene terephthalate) and UF (Urea Formaldehyde)
مسلح کردن خاک توسط الیاف پلی پروپیلن تثبیت شده با مواد پلیمری
بررسی عددی تأثیر قطر پی های ستونی مرکب برای خاکریز جاده
تعیین ظرفیت ستونهای مقاوم سازی شده با CFRP تحت بارمحوری و حداکثر تغییر مکان جانبی با افزایش درصد و تنش تسلیم آرماتور فولادی
بررسی تغییرات سرعت چرخش دیسکهای راکتور RBC در تصفیه فاضلاب بیمارستانی
مطالعه اثرنسبت عرض دهانه به ارتفاع پانل b/d برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی
پیش بینی و شبیه سازی رواناب با استفاده از مدلهای MIKE11/NAM ANFIS
ارزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک
Study of the seismic behavior of eccentrically braced frame with vertical and horizontal link
مقاوم سازی ساختمان های بتن مسلح با مهاربندهای خارج از مرکز با پیوند قائم
مقایسه عملکرد قابهای فولادی با مهاربند همگرا و واگرا در برابر فروپاشی پیش رونده
حل دقیق تیر های عمیق با استفاده از توابع پتانسیل تغییر مکان
Evaluation of equivalent modal and uniform damping ratios in hybrid structures
تحلیل آسیب پذیری اتصالات در اسکلت های فلزی در شهر زابل و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت اجرای اسکلت فلزی
طرح مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی در شهر زابل و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت ساخت و سازشهری موجود
تأثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی وانیدریتی در پی سازه های هیدرولیکی
بهینه سازی گسسته ی خرپاها با استفاده از الگوریتم کولونی زنبور مصنوعی (ABC) توسعه یافته به کمک مکانیزم بازگشت
Assessment of Compaction Temperatures on Hot Mix Asphalt (HMA) Properties
بررسی تاثیرات موقعیت تکیه گاهی برروی رفتار حرارتی گنبدهای خرپایی فضایی دولایه
تعیین رابطه بین شعاع چرخ وسیله نقلیه و ضخامت روسازی های صلب
بررسی فاکتورهای موثردرطراحی و ساخت سیستم های گنبد معلق
بررسی یکپارچگی و ارائه منحنی تغییرات نیرو نشست شمع بتنی پروژه برج خنک کننده پتروشیمی فجر با استفاده از نتایج آزمایش های استاتیکی و PIT
تاثیر زلزله بررفتار ساختمان فلزی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر BRB و مهاربند هم محور CBF نزدیک ودور از گسل
تحلیل غیرخطی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیکی
تحلیل عددی پی های ستونی مرکب ساخته شده با ستون های CFG آهکی
معرفی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطکاک - تسلیم فولاد
صحت سنجی روش ماسکینگام کونژ با استفاده از روش موج دینامیکی داده های سیلاب های مشاهداتی و آزمایشات عددی گسترده
آنالیز جامع پارامترهای موثربرحرکت موج سیلاب با استفاده از حل عددی کامل معادلات حاکم برجریانهای غیردائمی
بررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا
Modeling Of Two-Cell Concrete Cores For Investigation Of Reliabality Of Equivalent Column Method
Reliability Assessment of Shear and Longitudinal Wave Velocity Using Point Estimated Method
بررسی اثر فاصله صفحات مستغرق در حفره آبشستگی موضعی اطراف آن در خم ۱۸۰ درجه
مدلسازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی درشیب شکن قائم با شیب معکوس کف درپایاب
تعیین مدول برشی دینامیکی حداکثر Gmax خاکهای ایران براساس همبستگی بین سرعت موج برشی Vs و نتایج آزمایش نفوذ استاندارد Nspt
بررسی رفتار غیر خطی اتصالات زانویی لوله های فارسی بر
استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی به منظور پیش بینی دبی جریان در کانالهای مرکب
Effect of Various Nanoclay on the Reological Behavior of Bitumen
کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن
چگونگی استفاده از معادن قرضه و محلهای دپوی خاکریزی در پروژه های ساخت راه و راه آهن برای طرحهای آبخیز داری
استفاده ازتحلیل ایزوژئومتریک درمدلسازی و بهینه سازی شکل سازه های متقارن محوری
exact solution for rectangular sandwich plate with embedded piezoelectric shear actuator
بررسی آزمایشگاهی خط جدایی جریان در آبگیرها و ارتباط آن با کنترل رسوب
Investigating Effect of Size Element in Nonlinear Behavior of Concrete Shear Wall
بررسی تاثیر اندر کنش تونل های دو قلو بر اساس مو قعیت قرار گیری آنها
نقاط فوق همگرای تنش در تحلیل ایزوژئومتریک
تحلیل قابلیت اعتماد لوله های انتقال گاز برمبنای روش گرادیان مزدوج غیرخطی
بررسی تاثیر تغییرات شیب بالا دست وشیب پایین دست و ارتفاع بر ضریب تخلیه جریان درفلوم long throat
بررسی تاثیر استفاده از مخلوط شیشه خرد شده - خاک ماسه ای تثبیت شده با سیمان درزیرپی با نرم افزار plaxis
طراحی سیستم نگهداری موقت تونلهای پنستاک سد رودبار لرستان به روش تجربی وعددی
طرح بهینه دیوار خاک مسلح و بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر رفتار و پایداری آن
Modeling Daily Flow Discharge by Continuous Land- Use Update Procedure in Roodan Watershed, Iran
بکارگیری میراگرهای ویسکوز مایع جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجوددرحالات مختلف شکل پذیری معمولی متوسط ویژه
مدلسازی گسترش ترک درمورد مرکب و گسترش ترک خستگی بدون مش بندی مجدد دامنه
بررسی انواع روشهای اندازه گیری سختی قائم خطوط راه آهن
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در سیستم مدیریت روسازی
بررسی ارزش صیقلی سنگدانه ها با خواص مکانیکی مختلف
تحلیل پیشرفته قابهای فولادی دو بعدی
بررسی و مقایسه رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی ذخیره آب با پایه های شافتی و قابی شکل
بررسی تاثیر صفحات تقویتی CFRP در بهسازی لرزه ای اتصالات قابهای خمشی بتن مسلح
بررسی تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ با روش تحلیل حلقوی اصلاح شده
New Configurations for Super-Tall Buildings Based on Structural Concepts and Energy Efficiency Principles
حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی با استفاده از روش بیوجذب
ارزیابی اندرکنش خاک ژئوسینتتیک با آزمایش بیرون کشش و مقایسه نتایج آن با روابط -تئوریک
مدلسازی اندیسفشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از منطق فازی و سایر خصوصیات فیزیکی خاک
استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی در تبدیلهای خروجی با شیب معکوس و آستانه انتهایی
flaw detection in concrete structures by advanced nondestructive test method impact echo
بررسی آزمایشگاهی اتصالات مفصلی بتنی مرسوم
ارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیک
بهینه یابی قاب های شیب دار غیرمنشوری با استفاده از روش اصلاحی جستجوی چند منظوره
بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی سازه ها از طریق الگوریتم ژنتیک و بررسی تأثیر روش های گوناگون اپراتور جهش در روند بهینه یابی
Analytical Understanding of Sediment Supply and Calibration on River Width Adjustment in Gravel Bed Rivers
مقایسه کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در حذف رنگهای اسید مشکی ۱۷۲و اسید آبی ۱۱۳ اس محلولهای آبی
بررسی کارآیی راکتور بی هوازی ناپیوسته متوالی در تصفیه فاضلاب حاوی رنگ آزو
Effect of the Seepage Flow on the Bearing Capacity of Strip Foundations by the Method of Stress Characteristics
ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات خستگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم حاوی ساسوبیت
بررسی تاثیر دمای تراکم در مقادیر مدول الاستیسیتهی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم
Numerical Study of the Characteristics of Surface Waves Generated by Submarine Landslides
بررسی روشهایبهبود وترمیمترکپوششبتنیکانالها
اثر آرایش آرماتورگذاری در مقاومت ضربه ای قاب های بتن آرمه موسوم به EPD با استفاده از نرم افزار Opensees
بررسی مدل های ارائه شده برای برآورد توزیع سرعت طولی در کانال های روباز بر اساس معادلات ناویر استوکس
پیش بینی نشست شالوده سطحی بر روی خاک های غیرچسبنده با استفاده از سرعت موج برشی
Evaluation of bearing capacity of shallow foundations by using dynamic soil property
ارزیابی روشهای عددی مبتنی بربردار گرادیان جهت تخمین ضرایب مدلهای پیش بینی تصادفات
پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان
A Study on Strategies of Air Pollution Control and Reduction in Urban Areas
توسعه مدلی برای پیش بینی تصادفات خیابانهای شهری برمبنای آنالیز رگرسیون خطی تعمیم یافته
the investigation of free vibration of the smart steel shear wall by using piezoelectric smart materials
engineering analysis of membrane structures
حل معادله انتقال - پخش به روش سری های توانی و مقایسه آن با دیگر روشهای متداول
تحلیل و پیش بینی جریان ترافیک در شهر تبریز با استفاده از نظریه آشوب ( مطالعه موردی: تقاطع سه راهی ولیعصر
بررسی تاثیر ترم های مختلف معادله مومنتوم در روندیابی سیل در مطالعات مهندسی رودخانه (مطالعه موردی رودخانه مارون)
flood plain analysis in downstream of golestan -1 dam with regard to damping efficiency of the reservoir
STUDY ON SLIT STEEL SHEAR WALL
full frequency -range wave propagation and attenuation in fluid saturated porous media
بررسی آزمایشگاهی تأثیرعمک پایاب و زاویه پرتاب جام بر ابعاد حفره آبشستگی در پاییندست سازه آرام کننده جامی مستغرق دندانهدار
static and pseudo static stability analysis of reinforced slope with tire shareds
Turbulent Flow Measurement in Vortex Settling Basin
اثر تداخل بر ظرفیت باربری شالودههای سطحی مستقر بر خاک مسلح با ژئوسینتتیک
مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روش های مقاومت نفوذ استانداردSPT) و اندازهگیری سرعت موج برشی VS) در شهرستان بابلسر
Estimation of Reynolds shear stress using 3D velocity fluctuation in Vortex Settling Basin
مطالعه روشهای مختلف تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی توده سنگهای درزه دار
ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای زمین بستر کانال اصلی خداآفرین
ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح نامنظم دارای پس رفتگی درارتفاع طراحی شده براساس آیین نامه ۲۸۰۰ ایران
بررسی رفتار لرزه ای بادبندهای زانویی ساخته شده از فولاد کم مقاومت
مطالعه پرش هیدرولیکی ناقص برروی سازه تبدیل با شیب متغیر
زمان بندی شبکه اتوبوس رانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه
ارزیابی عملکرد حمل و نقل ریلی ایران در مقایسه با برخی کشورهای جهان به روش DEA
ارزیابی ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسکوالاستیک درزلزله های حوزه دور و نزدیک گسل با تحلیل دینامیکی
بررسی ضرورت و مکانیابی گذرگاه عرضی غیرهمسطح عابر پیاده
مقایسه تاثیر دو عدم قطعیت کوچک مقیاس کردن سناریوهای اقلیمی و مدل هیدرولوژی دربرآورد رواناب
بررسی ریسک های موجود در پروژه های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها
رابطهسازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل ارتعاش آزاد تیر بر بستر کشسان
تعیین زاویه اصطکاک داخلی مصالح از روی دانه بندی مصالح درشت دانه در سدهای خاکی
mortar mix proportions effect on bond strength between concrete substrate and repair materials
STRUT-AND-TIE MODELS FOR HEADED 1 BAR DEVELOPMENT IN C-C-T NODES
PERFORMANCE OF RETROFIT HIGHWAY BARRIERS WITH MECHANICAL ANCHOR
تحلیل ارتعاش آزاد و کمانش ورقهای چندلایهی کامپوزیت با استفاده از روش ایزوژئومتریک
کاربرد روش عذدی در پیص بینی اثرات برخورد پرتابه به محیط خاکی
بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان برروی سرریز جریان مرکب لبه پهن مستطیلی
تحلیل حساسیت نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی با تغییر تراکم و نوع خاک
Axissymmetric circular shape opening in transversely isotropic half-space
ENDURANCE TIME METHOD IN THE LINEAR SEISMIC ANALYSIS OF HYPERBOLIC COOLING TOWER SHELL STRUCTURES.
استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی در تخمین نشست پی های سطحی در خاکهای دانه ای
ارزیابیتاثیر سختی میان قابهای آجری برشاخص آسیب قابهای بتن مسلح
حساسیت سنجی پارامترهای هندسی دیواره و مکانیکی خاک روی ماکزیمم نیروی کششی میخ ها در سیستم دیوارهای نگهبان میخکوبی شده پایدار شده مکانیکی
بررسی باربری جانبی گروه شمع قائم مدفون درشیب ماسه ای تسلیح شده با زوائد پلیمری به شیوه توزیع تصادفی
بررسی خصوصیات هیدرولیکی سرریزهای جانبی استوانه ای و نیم استوانه ای
دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها پس از زلزله جهت استفاده گروه های مهندسی امداد
Performance of anaerobic sequencing batch reactor for treatment of wastewater containing azo dye Acid Red 18
بررسی تأثیر میزان رس بر روی پارامتر m مخلوط های پیش تحکیم یافته ماسه رس
رفتار و ظرفیت برشی تیرهای تقویت شده با میلگردهای GFRP به روش NSM
Time-harmonic forced torsion on a cylindrical cavity in a transversely isotropic half-space
بررسی پایداری بتن تازه در پوشش شیبدار کانالها
مقایسه عملکرد دیوارهای برشیفولادی سخت شده و موجدار سینوسیتحتبار جانبی
An Innovated Technique for Retrofitting of Masonry Domes in Historical Buildings
ارزیابی نیاز آبی دریاچه ارومیه با توجه به خشکسالیهای اخیر بر پایه وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی
Use of cable to prevent local scouring around bridge pier
بررسی اثر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل
بررسی پارامترهای حجمی مخلوطهای آسفالت گرم اجرا شده درکشور طی ۵ سال بهتفکیک شرایط آب و هوایی ایران
بررسی عوامل حواس پرتی در کاهش ایمنی و افزایش تلفات جاده ای
ارائه مدل غیر خطی جابجایی مسافر بینشهری کشور
تحلیل ومقایسه ی دو بعدی و سه بعدی دینامیکی تونل های خاکی با استفاده ازروش های اجزای محدود و تفاضل محدود
بهسازی تنشهای کششی و ضریب اطمینان پایداری سدهای خاکی با استفاده از ژئوگرید و مدلسازی نتایج با نرم افزار PLAXIS
بررسی عددی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دو سر ساده دارای بازشو
Analysis concrete slab subjected to missile impact using Concrete Damage Plasticity constitutive model in Abaqus/Explicit
بررسی و تحلیل مرتبه دوم لولای پلاستیک با استفاده از تئوری توسعه یافته تیر - ستون
فن آوری های نوین در تولید آسفالت گرم
بررسی اثر انواع فیلر بر زمان گیرایی و عمل آوری اسلاری سیل با استفاده از قیر امولسیونی تندشکن
طراحی بهینه قابهای فولادی با اعضای غیرمنشوری با قیود جابجایی و مقاومتی
بررسی پارامترهای مؤثر بر اندرکنش پوشش نگهداری- فضای بی کران سنگی در تونل های زیرزمینی تحت فشار
Comparison performance level of frame eight -story steel with increase X-bracing with and without base isolation)
پیش بینی میزان نفوذ یونکلر موجوددربتن حاوی نانو ولاستونیت با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ANFIS
خاکهای خودمتراکم : تعیین مشخصات بابررسی آزمایشگاهی
مقایسه روش شبیه سازی مونت کارلو و روش محتمل ترین حالت ، دربرآورد قابلیت اطمینان در شبکه حمل و نقل
Feasibility study of the use of light weight steel structures in high-seismic regions of Iran using modified APRAM method
بررسی رفتار لرزه ای اتصال صلب تیر به ستون های دوبل I شکل ارائه شده در مبحث دهم مقرارت ملی ساختمان ۱۳۸۴
تحلیل عددی کارایی ستونهای سنگی به منظور کاهش خطر روانگرایی
numerical modeling wave transmission over trapezoid submerged breakwaters with SPH method
قابلیت تزریق پذیری ماسه ها با دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم
بکارگیری ضابطه نصب فاز محافظت شده گردش به چپ در تقاطع های چراغدار
Effect of contribution of post -tensioning tendons on the nonlinear response of precast hybrid frames
Performance-Based Seismic Evaluation of Precast Concrete Frames with Hybrid Connections
طراحی و اجرای مخازن با رویکرد پدافند غیر عامل
بررسی اثرات مودهای بالاتر در توانایی روش های تحلیل استاتیکی غیر خطی جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها
حذف COD از پساب یک واحد رختشویخانه با استفاده ازروش انعقاد الکتریکی و الکترودهای آهنی
ارزیببی دقت روش های مختلف محاسبه هدایت هیدرولیکی آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژ
بررسی رفتار فاصله بین کلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تکیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گام
تاثیرمدل های رفتاری خاک برنتایج تحلیل سدهای خاکی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور
مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبکه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه ها
Design of Multi-Purpose Complexes for Earthquake Disaster Management with Self-Help Neighborhood Approach
استفاده از سخت کننده های بیرونی به جای ورقهای پیوستگی دراتصالات تیر به ستون فولادی با مقطع قوطی
مدلسازی فیزیکی بررسی نقش حفرات در تغییر مدول تغییر شکل پذیری و مقاومت سنگ
بررسی بالازدگی غیرواقعی در مدلسازی عددی مسائل گودبرداری
استفاده از شاخص عمر مفید باقی مانده ساختمان در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای
بررسی اثر میان قاب بنایی در آسیب پذیری قاب های بتن مسلح تحت بار ناشی از انفجار
بررسی قرار داد EPC و مقایسه آن با سایرقراردادهای جاری درکشور
امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی رافینگ فیلتر درتصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانک درمناطق روستایی مطالعه موردی روستای مراد تپه استان تهران
بررسی تحلیل روسازی صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار KENSLAB
رفتار ستون های بتن مسلح تقویت شده توسط روکش فولادی
بهبود عملکرد کامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی
تحلیل دینامیکی نیم فضای ایشوتزوپ جانبی تحت اثز بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده اس توابع گزین
influence lines for non-prismatic simply supported beams by an analytical method
مدلسازی کنترل بهینه ی چراغ ها در راه های شهری)متراکم(به کمک روش های فراابتکاری
Public Awareness of Residents of Tehran City (District 18) Concerning Nitrate Pollution of Drinking Water
طراحی بهینه سازههای فضاکار گنبدیشکل با استفاده از الگوریتم ترکیبی انفجار بزرگ و الگوریتم جستجوی سیستم ذرات باردار
E-Learning Content Development based on Emo-Inter Instructional Model for Design of Bridges according to LRFD Method
بررسی پارامترهای موثردررفتارمیانقاب هابا مصالح بنایی درساختمانهای فولادی
مشخصات پروفیل جریان فوق بحرانی بر روی سرریزهای جانبی مستطیلی
Check The Hysteretic Response Of Yielding Shear Panel Device For Passive Energy Dissipation
آنالیز مودال تجربی و تأثیر نقصهای سازهای بر روی خصوصیات دینامیکی در پلها
ارزیابی و مدیریت منابع آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مهیار شمالی
Behavior Analysis of Pile Supported Embankments
بهینهسازی چند هدفه تخصیص بار آلودگی در سیستمهای رودخانهای
ارزیابی اثر ایجاد ظرفیت ذخیره درکاهش خسارت سیلاب با استفاده از مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برپویایی سیستم
اثر دانه بندی بر رفتار مقاومت برشی مخلوط ماسه-بنتونیت- میکروسیلیس
Spatial and seasonal variation of ground water quality in Qaenat, South Khorasan, Iran
بررسی اثرات اندرکنش خاک - پی - سازه برضریب اصلاح تقاضای عضو در دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته مختلط با توابع شکل کریجینگ متحرک (MK) در تحلیل مسائل کشسانی صفحه ای
Seismic interaction analysis of pile and soil
بررسی رفتار ستون تقویت شده فولادی پر شده با بتن (CFST) تحت تأثیر حرارت وپارامترهای مؤثر بر آن
بررسی مقایسه ای سختی سیستمهای باربر جانبی با تاکید برسیستم نوین دیواربرشی فولادی
محاسبه پیچش تیرهای بتنی مسلح با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و آیین نامه بتن ایران
Retrofitting Process of Monument Enshrines Imamzadeh Ja’far after Darb-e-Astaneh Earthquake (31 March 2006-UNESCO)
Presenting Restoration and Retrofitting Process for Monument Damaged of Doroud Earthquake (Jame’ mosque Case Study)
مکانیابی بهینه چاهک های پایش آلودگی آب زیرزمینی و تعیین تعداد بهینه آنها به کمک مدل های رفع اختلاف
مقاومت پیوستگی وصله درتیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP
مطالعه عددی ارتعاش لرزه ای خط لوله ناشی از پدیده گردابه فرافکنی در اثر عبورجریان روی بستر ثابت
Boundary conditions detection of beam-like structural elements using a test mass
Structural Reliability Assessment Using a Hybrid Algorithm of Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm
کاربرد روش المان مرزی محدود مقیاس شده دربررسی اثرات توپوگرافی برروی امواج لرزه ای
Reliability Assessment of the Urumia Lake Bridge Considering the Failure due to the Fatigue damage
an adaptive physics -based method for solution of wave motion problem in one dimension
A novel three-dimensional semi-analytical method with diagonal coefficient matrices for potential problems
wave forc measurements on single armor unit in reshaping berm breakwaters
The Effects of Environmental Parameters on the Shear Strength of Brickwalls
The Effects of Uniform, Partial and Gradient Thermal Loadings on Cylindrical Steel Reservoirs using Finite Elements Approach
برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل VENSIM ) مطالعه موردی : سد علویان
Government vs. Governance in Natural Disasters
آنالیز ابعادی اتصالات خارجی تیر ستونهای بتن مسلح
کنترل کننده فازی چراغ راهنمایی با در نظر گرفتن اولویت وسایل نقلیه اورژانسی برای یک تقاطع مجزا
پیش بینی زمان تعمیر و زمان جایگزینی پلهای فلزی راه آهن (مطالعه موردی: پل ریلی وخرپایی نکا
تاثیر دانه بندی ماسه اطراف ژئوگرید برروی پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مسلح
Seismic Analysis of RC Buildings subjected to Near-Fault Earthquakes having Fling Step using Artificial Neural Networks
Study of Ability of Artificial Neural Network for Rebuilding Hydrologic Data
بررسی تأثیر تسیلح خاک کائولینیت با الیاف پلیپروپیلن تحت شرایط آزمایش سه محوری تحکیم یافته زهکشی شده ) CD
تحلیل مساله نشست سدخاکی حسنلو درحالت ناپایا transient با استفاده از نرم افزار seep/w
بررسی پایداری پاسخهای محاسبه شده با استفاده از روش المان مرزی دوگانه وزن دار شده زمانی درمسائل مکانیک شکست
بررسی آزمایشگاهی اثرفاصله طول ابشکن طول تکیه گاه و دبی برمساحت گسترش تل و چاله آبشستگی
تاثیر جایگزینی خاکستر پوسته برنج شلتوک با درصدهای متفاوت بجای سیمان مصرفی بتن بردوام مقاومت فشاری درحالت مستغرق دردریای خزر
تعیین ارتفاع بهینه صافی چکنده بیولوژیکی با بستر طبیعی درتصفیه فاضلاب صنعتی مطالعه موردی کارخانه شیرپگاه
طرح بهینه مهاربندهای همگرا درقاب فولادی به روش الگوریتم ژنتیک
ارزیابی دقت روش تحلیل پوش اور سه بعدی برروی سازه های بتنی ازلحاظ دوری و نزدیکی به گسل
Enhancement of Lateral Performance of K-braces in Light Steel Frames
determincation and evaluation of runoff coefficients of basins by using geographical information systems
بررسی خاصیت خودترمیمی درلایه های رسی و تاثیر پارامترهای گوناگون بر آن
تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
استفاده از توابع T -اسپلاین در بهبودسازی تحلیل هم هندسی
Importance of Separation Distance on Building Pounding under Near-Fault Ground Motion, using the Iranian Earthquake Code
بررسی توزیع سرع تو سرعت برشی تحت جریان کندشونده در بستر شنی
Prediction of local scouring in braided rivers by stochastic modeling
theoretical and numerical study on nonlinear behavior of composite steel plate shear walls
مدل سازی عددی و بررسی اثرات ترکیبی محل ورود سیال و مکان طولی تیغه ورودی دربازده حوضچه رسوب گذار ا ولیه به روش ترسیم FTC با استفاده از نرم افزار OpenFOAM
تاثیر غلظت و نوع املاح آب منفذی بر ضرایب تحکیم خا ک های ریزدانه
Assessment of Parameters Effecting Stability of Secant piles wall Using Plaxis 3D
تاثیر میراگرهای XADAS بر روی منحنی های شکنندگی ساختمان های بتن آرمه
مدلهای پیشبینی حوادث درونشهزی بز اساس خصوصیات ماکزوسکوپیک تزافیک
تأثیر زبری بستر رودخانه در انتشار امواج ناشی از شکست سد خاکی )مطالعه موردی رودخانه آجی چای و سد شهید مدنی (
بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار بتن تراورس
بررسی مهندسی پروژه در مدیریت پروژه های صنعتی EPCبهروش
تعیین زمان به وجود آمدن ضرورت برای انجام آنالیز خطی و غیرخطی سدهای بتنی وزنی با توجه به درصد المان های ترک خورده
تحلیل دینامیکی سازه های تیر خمیده تحت بار متحرک با استفاده از DQM
Flood Damage Analysis Computerize Method on Agriculture Floodplain
Comparison between API and DNV Codes about Fatigue Effects in Tubular Joints of Jackets
پیشبینی تابع زمان تأخیر در تقاطعهای چراغ دار، با استفاده از رگرسیون خطی وغیرخطی و شبکه عصبی FBR و PLM مطالعه موردی شهر رشت(
modelig the mechanical behavior of unsaturated soils using a modified hyperbolic model
Improvement of isogeometric method in crack analysis
بررسی و مدلسازی رژیم رسوب و مورفولوژی سواحل منطقه پارسیان خلیج فارس
۳D Numerical Simulation of Support Structures in an Urban Deep Excavation – Case Study of W7 Station of Tehran Subway
Improved Big Bang Big Crunch to Optimize Barrel Vault Frames
بهینه سازی چیدمان و مشخصات ریزشمعهادرزیرفونداسیون با استفاده از الگوریتم ژنتیک
خواص و کاربرد بتن با الیاف کوتاه فولادی
شبیهسازی لرزهای زلزله آتی شهر تبریز ناشی از فعالیت گسل شمال تبریز با استفاده ازروش گسل محدود تصادفی
ارائه یکرابطه جدید برای برآورد تاثیر ترانشه رسیدرکاهشنشت از پیسدهای خاکی
بررسی موانع قرار دادهای EPC درپروژه هایعمرانی مطالعه موردی احداث واحد فرآورش نفت نمکی آب تیمور اهواز
ساخت مدلفازی با استفاد هاز داده های مدل بهره برداری شده سد و مقایسه این دو مدل با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی
تأثیر سختی خمشی و مقاومت محوری ستونهای کامپوزیت نیمه محصور شده بر رفتار پس کمانشی ورق دیوار برشی فولادی
بررسی اثرات وجود حفره های آبشستگی زیر سطحی روی پوشش نهایی تونل
بررسی عددی عملکرد مخلوط خاک-لاستیک فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی ساختمانها
محاسبه سیلابهای ساعتی شورلالی وارد شده به مخزن سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار hec-hms
تأثیر هندسه ورق متصل به تیرهای طبقه بر رفتار لرزهای دیوار برشی فولادی
The Effect of Core Permeability on Rapid Drawdown in Embankment Dams
Effect of the girder-supported steel plate on SPSW’s seismic behavior
مطالعه و بررسی مقاومت برشی خاک های غیر اشباع متورم شونده
Free vibration analysis of non-uniform Euler–Bernoulli beams by Differential Quadrature Element Method (DQEM
مطالعه وبررسی اثرانرژی تراکم برنفوذ پذیری خاک های غیراشباع
A Computational Study on Shell Surface with Curved Folds in the Form of Fibonacci Spiral
اتصال گیردار تیر I به ستون قوطی براساسهندسه یقه ای شکل
مطالعه پارامتریک تاثیر میراگرهای شکافداردرشکل پذیری اتصالات گیردار
novel use of treated ochre for dye removal from aqueous solution:optimization through response surface methodology
ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط های آسفالتی نیمه گرم با استخوان بندی سنگدانه ای
رهیافتی بر چرایی و چگونگی حصول نتایج مختلف و متغیر در بررسی خواص ژئوتکنیکی خاکهای آلوده به آلایندههای نفتی
بررسی تغییرات تراز آب دریا برپاسخ تحلیل تاریخچه ی زمانی سکوی جاکتی
بررسی ناپایداری دینامیکی شبکه های دولایه فضاکار تحت بارهای ضربه ای
Ultimate Behavior of Self-consolidating Concrete Reinforced beams
شبیه سازی جریان عبوری از فلوم گلوبلند با استفاده از مدل ریاضی win flume و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی حاصل ازمدل فیزیکی
پیش بینی ضریب انعکاس موج ا زموج شکن های توده سنگی با استفاده از مدل درختی
بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری غیرمسلح با نوارهای فولادی قائم
Evaluation of unsaturated soil behavior based on consolidated-drained and constant water content tests results
مطالعه آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای آجری غیر مسلح با نوارهای فولادی ضربدری
بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح
A Comparison between Finite Element and Smoothed Particle Hydrodynamics’ Simulations of Dam Break
کالیبراسیون خودکار مدل هیدرولوژیکی SWAT با استفاده از الگوریتم فراکاوشیPSO
بهسازی بهینه روسازی های فرسوده با استفاده توام آهک و افزودنی ساسوبیت
آنالیز استا تیکی غیر خطی مودال قاب های بتنی با نامنظمی جرمی
بهره برداری بهینه ازمخزن سد با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان
تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملکرد سازه های فلزی مهاربندی شده
ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف آلی و معدنی بر خزش دینامیکی مخلوطهای آسفالتی با (SMA) استخوانبندی سنگدانهای
مدلسازی و بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاک غیریونیزه و نیترات و تاثیر آن برحیات آبزیان دررودخانه قزل اوزن و شاهرود
بررسی اندرکنش خاک - سازه در اثر حفر تونل به روش اتریشی
محاسبه فرکانس طبیعی خطوط لوله دریایی در حالت دهانه آزاد
بررسی و ارزیابی سطوح خطر لرزه ای برای نواحی با شرایط لرزه خیزی متفاوت در ایران
مقایسه تأثیر ضرایب زبری در خطوط انتقال آب تر روی فشار ناشی از ضربه قوچ با کمک شبکه های عصبی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر گرادیان هیدرولیکی برعمق چاله ی آبشستگی ناشی از فرسایش نشتی درمجاورت سازه ی متقاطع درکناره ی رودخانه ها
مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین
بررسی راهکارهای کاهش لنگی برشی در ساختمان های بلند فولادی با سیستم لوله ای
مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی بروزن تجمعی رسوبات زیرشویی شده ناشی از نشت کناره ی رودخانه ها درگرادیان های هیدرولیکی یکسان
A New Constitutive Model for Prediction of Saturated Sand Behavior Using Artificial Neural Network
Dynamic Time History Analysis of Plane Frame with Tuned Mass Damper by Considering Soil -Structure Interaction
روش حداقل مربعات گسسته و خوشترتیبی نقاط برای گسسته سازی بدون شبکه
بررسی سینتیک جذب نیکل از محیط آبی توسط جاذبهای کربن فعال خاک اره پوسته فندق و پوسته بادام
Suspended sediment concentration estimation by Honey-Bees Mating Optimization (HBMO) algorithm
Improving the Technical Characteristics of asphalt Pavement with the use of Wastage of Disposable dishes
Correction of Bitumen with the use of Carbon Nanotubes
مکان یابی جایگاه های سوخت CNG با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی GIS و روش ارزیابیچند معیارهAHP مطالعه موردی: شهر رشت
مقایسه شکل پذیری و اتلاف انرژی دیوارهای برشیفولادی با ورقهای موجدارسینوسی و ذوزنقه ای
Evaluating The Use of Flow Deflectors for Preventing Stilling Basin Abrasion Damage
ارزیابی اقتصادی چند نوع ژئوتکستایل بر اساس معادل سازهای آنها
بررسی عددی جریان های متغیر مکانی روی سرریز جانبی کنگره ای
Seismic Behaviour of Concentrically Braced Frame System Combined with Steel Shear Panel
ارزیابی آزمایشگاهی عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی گرم به همراه مواد ضدعریان شدگی
بررسی اثر تغییرمکان و تسلیح شیبهای سنگی بر اساس فاکتور نسبت تغییرمکان در شیب-های سنگی ناپایدار
تبدیل بار زلزله به بارهاى استاتیکى معادل
ارزیابی بهبود رفتار لرزه ای سدهای هسته آسفالتی با استفاده از اصلاح مصالح درناحیه گذرهسته و پوسته
آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ای
مطالعه آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر میزان افزایش مقاومت آبرفت C تهران
کاهش حجم آبشستگی درمدل ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده از بهینه سازی مدل هندسی
نقش دوچرخه درترافیک شهری اهواز
Investigation of the relationship between Mediterranean ocean atmospheric oscillation and drought in Isfahan province
بررسی قطر و فاصله میلگردها در اتصال بین دال بتنی و دیوار در بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی
مدلسازی رفتار اتصال تیربه ستون بوسیله پروفیل انتهایی پیچ شده
تعیین پارامترهای تصفیه پذیری Y ، Kd ، K ، Ks فاضلاب شهری شیراز در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) لجن فعال
تحلیل فراوانی سیلاب بهصورت دوبعدی )مطالعهی موردی: حوضهی رودخانهی پلرود
مقایسه طیف طراحی لرزه ای در آیین نامه های ایران، هند، ژاپن و اروپا
حل معادلات هلمهلتز و الاستیسیته دو بعدی با استفاده از یک روش محلی بدون شبکه براساس توابع پایه نمایی
بررسی عددی اثرانعطاف پذیری ساختگاه در رفتار لرزه ای سد گتوند با توجه به رکورد های حوزه نزدیک
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ANOXIC SELECTOR ON SLUDGE BULKING IN SBR SYSTEM(case study: SHIRAZ WasteWater Treatment Plant IN South-Western of IRAN
آنالیز موجک و آسیب در سازه ها
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی
Overall Buckling Behavior of All -Steel Buckling Restrained Braces
Numerical simulation of ATLAS in-situ test using a new two yield surface thermo-plastic constitutive model
تحلیل کمانشی و پ سکمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و را ههای تقویت آن
Three-dimensional Zero Extension Line Method in Calculation of Three-dimensional Bearing Capacity of Surface Footings
تاثیر نسبت و چیدمان کامپوزیت های frp دردیوارهای اجری با استفاده از نظریه میدان فشاری اصلاح شده
A study on the behavior and strain concentration in offshore steel pipeline with concrete coating under combined loads using Finite Element Analysis
تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای تونل ها
کمانش موضعی ورقهای کامپوزیت لایه ای براساس تئوری زیگزاگ مرتبه بالا با استفاده از روش نوارهای محدود
Big Bang-Big Crunch algorithm based optimum design of steel frames
ویژگیهای تراکم پذیری خاکهای ماسه ای سیمانی شده
Application of an elastoplastic-viscoplastic constitutive model for time-dependent analysis of shallow tunnels
بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن سیلت پلاستیک بر رفتار ماسه اشباع
معرفی روش نوین آنالیز سریع آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها و کاربرد آن در مدیریت بحران با بهره گیری از تکنیک GIS
بررسی آزمایشگاهی تاثیر سیلت بر پارمترهای مقاومت زهکشی نشده ماسه
بررسی عددی اثرات لایه روانگرا در خاک های لایه ای
اثرتغییر اقلیم برپایداری شیروانی درسدها مطالعه موردی:ساحل چپ شیروانی سدلتیان
MODELLING OF IN-PLANE BEHAVIOR OF MASONRY WALLS USING DISTINCT ELEMENT METHOD
بکارگیری اتصالات پیچی اصطکاکی با سوراخ لوبیایی درورقهای گیرداری سازه های فولادی برای افزایش میرایی
تأثیر تغییرات لنگر خمشی در میزان باربری محوری ستون های مرکب
ارزیابی تاثیر فیلر آهکی در کاهش عریان شدگی مخلوطهای آسفالتی در شرایط آب ویخبندان
کاربرد کمپوست به عنوان جاذب زیستی برای جذب مس از محلولهای آبی
بررسی نفوذ پذیری بتن الیافی
بررسی شکل پذیری اتصال گیردار تیر با جان شکافته برای تیرهای نیم پهن IPE
Seismic Evaluation of Hybrid Coupled Walls Building
روندیابی سیل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبکه SPH
ارزیابی رفتار لرزه ای سیستمهای قاب فولادی مهاربندی شده با استفاده از مهاربندهای ترکیبی از جنس فولاد و آلیاژ حافظه دار شکلی
Experimental Investigation of the at Rest Lateral Pressure of an Artificially Prepared Sand-Bentonite Mixture
ارائه روابط بهینه ابعاد شکاف در مقاطع نیم پهن IPE در اتصال صلب تیر با جان شکافدار
بررسی ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر ماسه مسلح به تراشه لاستیک های فرسوده بااستفاده از تحلیل شبه استاتیکی
Collapse Settlement in Rockfill Material
بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی به هم پیوسته
Introducing a simple shear building model for eccentrically braced frames
Experimental and Analytical Study of the Sandwich Beam under Flexural Behavior
ارزیابی کاربرد عملی آزمایش نفوذ استاندارد SPT) و رابطه ی آن با زاویه ی اصطکاک داخلی خاک
پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
بررسی خواصروسازی های آسفالتی تقویت شده با الیاف آزبست
Dynamic Analysis of Flexible Rectangular Fluid Containers Subjected to Ground Motion
شبیه سازی الگوی جریان در پیچ ۹۰ درجه با استفاده از مدل عددی FLOW-3D
بررسی عددی توزیع فشار بر روی سطح سرریز اوجی دریچه دار با استفاده از نرم افزار FLUENT
بررسی عملکرد لرزه ای بادبند های کمانش ناپذیر BRBF به کمک تحلیل دینامیکی افزاینده IDA)
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتن آرمه با استفاده ازروش نسبت ظرفیت به تقاضا
کنترل پیچش ساختمان های نامتقارن به کمک مهاربند کمانش تاب
مقایسه نتایج تحلیل عددی رفتار تونلهای دو قلو در تشکیلات چند لایه با نتایج حاصل ازمدلسازی آزمایشگاهی
بررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیون
بررسی تاثیر میرایی و نوع ساختگاه بر پاسخ لرزهای سازههای جداسازی شده تحت اثرزلزلههای حوزه نزدیک
محاسبه فرکانس دیوار برشی کوپل و مقایسه با مدلهای اجزاء محدود
بکارگیری میراگرهای سربی- تزریقی (Lead-Extrusion Dampers) درمقاوم سازی وبهبود رفتار لرزهای پل های فولادی
بررسی اثرطیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ درتغییر مکان هدف ساختمان های خمشی فولادی و مقایسه آن با طیف طرح UBC
قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه طراحی شده به روش حدی براساس آیین نامه های ایران و AISC
بررسی تأثیر نسبت همگرایی بر الگوی جریان در خم نود درجه با استفاده از مدل عددی SSIIM
بتن سبک سازه ای مناسب برای محیطهای در معرض خوردگی
روش های ژئوتکنیکی و غیر ژئودتیکی در اندازه گیری های جابجایی پروژه موردی : آنالیز نتایج ابزار دقیق سد مخزنی مارون بهبهان
بررسی آزمایشگاهی تأثیر رسوبات بر مشخصاتپرشهیدرولیکیایجاد شده
تجزیه و تحلیل تنسور استرین گسل شمال تهران با استفاده از اندازه گیریهای GPS
مقایسه مدلهای رفتاری موهر کولمب، خاک سخت شونده و HSS در شبیه سازی عددی دیوارهای میخکوبی شده
تاثیر خاکستر ذغال سنگبر خصوصیات مهندسی خاک رسمتورم شونده
تاثیر پوزولان بر مقاومت فشاری تکمحوری خاک رستثبیت شده با آهکدر معرضسولفات
مقایسه روشهای مختلف کاهش ارتعاشات ترافیکی پلهای فلزی ارتوتروپیک
کاربرد مدل اصلاح شده جداساز سربی لاستیکی در بادبندی شورون سازه ها
تحلیل نیروهای داخلی عرشه های ارتوتروپیک براساس روش شیب - افت و مقایسه آن با روش المان محدود
تظریف تطبیقی شبکه بندی در شبیهسازی عددی جریان دائمی حول یک استوانهی دایروی بر اساس روش احجام محدود
ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود
تغییر در خصوصیات تورمی خاک در اثر چرخه های تر و خشک
بررسی ضریب شکل پذیری ضریب رفتار و رفتار لرزه ای سازه های فضاکار گنبدی دولایه متکی برزمین
دو رویکرد برای تخمین میزان خرابی ساختمان همسایه درگودبرداری مهار نشده درخاک قم
مدلسازی اثرپیوستگی - لغزش درتحلیل غیرخطی دیوارهای بتنی مسلح با مدل مکانیک اسیب
کاربرد روش پیش بارگذاری در اصلاح خاکهای نرم مطالعه موردی درمنطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
آنالیز حرارتی سدهای بتنی
بررسی خواص فیزیکی سرباره فولاد بعنوان بالاست در خطوط ریلی
تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری
Efficient Multi-Objective Ant Colony Optimization
بررسی پدیده تشدید و شتاب سطح زمین دربخش شمال غربی شهر اردکان
مقایسه شاخصهای آسیب برای قابهای خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی
ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی بتن مسلح براساس افزایش پریود درناحیه غیرارتجاعی به روش تحلیلی
ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحی
توسعه و تولید سفر در شهر سنندج
Flexural behavior of TRC composites
Behavior analysis of Unstiffened and Stiffened TubularJoints of Fixed Offshore
بررسی اثر متقابل سیستم مهاربندی و قاب خمشی در قاب های بتن مسلح مهاربندی شده
بهرهبرداری بهینه از مخازن چند هدفه با بهره گیری از الگوریتم جستجوی هارمونی
مقایسه نتایج فونداسیونهای تحلیل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبیه سازی خاک PLAXIS
تحلیل کران بالا از فشار محرک لرزه ای خاک با ملاحظه قانون جریان غیرمرتبط
ارائه برنامه های عملیاتی جهت کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خواب آلودگی
ارزیابی رفتار غیرخطی اتصالات تیر به ستون با نبشی جان و نبشی نشیمن در قاب های ساده
ANN-SOM approach for satellite data pre-processing in rainfall-runoff modeling
تاثیر اندازه نمونه بر نتایج آزمایش برش مستقیم نمونههای ماسه مسلح به ژئوگرید
آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های بتن مسلح متداول
local buckling of laminated composite plates with different boundary conditions using the finite layer method
The influence of new generation of polymer fibers (Macro fibers) on concrete flexural toughness
مقایسه روش های مختلف ارزیابی اقتصادی سود هزینه گزینه های -تناوبی تعمیر و نگهداری درچرخه ی عمر روسازی راه
Modeling and Numerical Analysis of Through-Column Connection of Steel Beam to Reinforced Concrete Column
بررسی عملکرد ستونهای سنگی در کاهش اثرات گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر گروه شمع انعطاف پذیر با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان
بررسی کارایی بند ۱۷- ۶- ۷ آیین نامه مقررات ملی مبحث هفتم. - (فشار وارده به دیوار زیرزمین متصل به سقف) در حالت دینامیکی برای خاک
ارائه پهنه بندی لرزه ای خاکریزهای راه آهن غرب ایران
تحلیل دینامیکی بادبندهای با مقیاس بزرگ درسازه های بلندفولادی و مقایسه با سیستم بادبندی متعارف
پیش بینی دوره بازگشت زمین لرزه با استفاده از رویکرد بیزین
کاربرد روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته در تحلیل دوبعدی ترک در مسائل الاستواستاتیک
Estimation of Site Effect in Zagros on the Basis of Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio
توسعه سیاست های بهره برداری از سیستم سدهای شهیدعباسپور - گتوند - دز با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی برگرادیان
بررسی فتار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای ماتریسی
experimental study of reinforcement effects on the stiffness and bearing capacity of geogrid reinforced sand
ارزیابی تاثیر زلزلههای میدان نزدیکبر تحلیل پاسخ سطح زمین (مطالعه موردی )
تحلیل شکست سد بتنی قوسی با جابجایی های بزرگ
Experimental Investigation of Entering Flow Effects on the Intensity of Pressure Fluctuations over Compound Flip Bucket
مطالعه رفتار خاک و شمع در گروه شمع های چهار تایی تحت بارگذاری جانبی با استفاده ازمدل سازی فیزیکی
تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت و تورم پذیری خاک مارن تثبیت شده با آهک
behavior of T- stub bolted connections under blast loading
سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها ومحیط های مختلف برنامه نویسی
using hydrological model and energy balance in estimating groundwater table case study: varamin plain
بررسی خواص برشی بتن مسلح به الیاف بارچیپ در تست برش مستقیم
Prediction of Undrained Lateral Load Capacity of Piles in Cohesion Soil Using Genetic Programming
comparison of treatability of young and old landfill leachate using anaerobic digester
مدل تحلیلی برای افت انرژی در سرریزهای پلکانی در حالت جریان رویه ای
ساخت دیوارهای تیغه ای سبک با بکارگیری ضایعات نساجی
بررسی ازمایشگاهی تاثیر فاصله درضریب راندمان گروه شمع ها
ناپایداری های عددی در بهینه سازی توپولوژی سازه ها به روش تکاملی ESO و ارائه راهکار مناسب برای غلبه بر آنها
شناسایی و مطالعه آماری مشکلات اجرایی درصنعت ساختمان سازی و ارایه راهکارهای لازم جهت رفع آن
بهینه سازی چندهدفه خرپاها و اجزای سازه ای فولادی دو بعدی با روش الگوریتم ژنتیک وروش مقید استاندارد نرمالی زه
رابطه بین نفوذپذیری در محل سنگهای هوازده با عمق ( مطالعه موردی سد دریک)
ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی فازی جهت تخصیص ماشین آلات به فعالیتهای یک پروژه عمرانی
ارزیابی قابلیت استفاده ازم دلهای SWAT,HSPF درشبیه سازی رواناب مطالعه موردی: حوضه آبریز آزارود
ECOnomical optimization of water distribution networks based on resilience index and free chlorine residual
بررسی تاثیرتغییرات طول تیر پیوند دررفتارلرزه ای سیستم های مهاربندی واگرا
بررسی روشهای مسیریابی جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای جامد شهری مطالعه موردی استان فارس
شبیهسازی عددی شکست سد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار
بررسی دقت روشهای تحلیل جاری در مدلسازی دیوار برشی بتنی با بازشو
بررسی عملکرد لرزه ای اتصالات تیر- ستون بتنی تقویت شده با ورق های فولادی
مطالعه تاثیر خزش بر رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن تحت بار چرخهای
بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری دورباز به کمک قابهای بتن مسلح پیرامونی
تاثیر طول های مختلف تیر پیوند بر عملکرد لرزه ای سازه فولادی
شکل پذیری تیرهای سراسری پس تنیده مقاوم سازی شده با CFRP (ویژه مناطق زلزله خیز)
مدلسازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از MODFLOW )شبکه آبیاری و زهکشی البرز(
ارایه رابطه اثر نسبت میرایی برروی طیف پاسخ الاستیک زلزله های ایران
حل معادله هلمهولتز با استفاده از توابع پایه تعمیم یافته
Factorial experimental design as a tool for screening the factors affecting Pb2+ and Ni2+ adsorption
بررسی تاثیر ابعاد و موقعیت بازشو در میانقابهای بنایی بر رفتار لرزهای قابهای فولادی
تخمین اثر جمعیت افراد سالخورده در جریان حرکتی سایر افراد در پیادهروها با استفاده ازروش شبیه سازی میکرو
بررسی تأثیر انتخاب مدل رفتاری برعملکرد شیروانی خاکی میخ کوبی شده
تصفیه فاضلاب بیمارستانی توسط بیوراکتور غشایی مستغرق SMBR)
ارزیابی طیفهای ظرفیت درتحلیل و طراحی تونل های متروی شهری تحت اثرامواج لرزه ای با انجام مطالعه ای موردی
مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف
watershed modeling : interaction between data structure and model and its impact on model selection
Considering the effect of six component of near-fault earthquake ground motions on the three dimensional systems
Bearing Capacity of Spread Footings Based on Mohr-Coulomb Yield Criterion
شبیه سازی سرریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent
اثرتغییرات کیفی آب برجمعیت کفزیان رودخانه زاینده رود درسالهای ۷۶-۸۹
Lateral Bearing Capacity of Piles in Cohesive Soils Based on Mohr-Coulomb Yield Criterion
The research of high performance properties of bitumen/sasobit blends
مدلسازی سه بعدی شبکه انتقال سیال درون سنگهای درزه دار با استفاده از مدل شبکه لوله ای و روش المان مجزا
مقایسه آزمایشگاهی هیدرولیک سرریز- دریچه استوانهای و نیماستوانهای
حذف بخارات بنزین توسط سیستم بیوفیلتر
Ductile Design of Reinforced HSC Beams Retrofitted with FRP Plates

    نظرات