پست جدید برای رییس قدیم سازمان مسکن تهران

پست جدید برای رییس قدیم سازمان مسکن تهران

http://www.bananews.irتقی رضایی، رییس سابق سازمان مسکن استان تهران با حکم وزیر راه‌وشهرسازی به عنوان معاون فنی اجرایی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی منصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این حکم در پی تصمیم مجمع این سازمان صادر شده است.سازمان مجری ساختما‌ن‌ها یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی است که همه مسوولیت ساخت ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی همچون مصلی، ساختمان وزارتخانه‌ها و بیمارستان‌ها با این سازمان است.

 

 

 

    نظرات