آمار پروانه های ساختمانی صادره برای مناطق شهری کشور افزایش یافت

آمار پروانه های ساختمانی صادره برای مناطق شهری کشور افزایش یافت

www.BanaNews.irتهران- آمار پروانه های ساختمانی صادر شده برای مناطق شهری کشور حاکی است که در شش ماه نخست امسال برای ۷۹هزار و ۵۶۶ هزار دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۴٫۵درصد افزایش داشته است.

به گزارش اداره آماراقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از کل تعداد پروانه های صادر شده در مناطق شهری کشور ۱۰٫۸درصد به شهر تهران، ۲۱٫۵درصد به شهرهای بزرگ و ۶۷٫۷درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است.

سطح کل زیربنای ساختمان هایی که در دوره یاد شده برای آنها پروانه صادر شده حدود ۴۷٫۷ میلیون مترمربع بود که ۴۲٫۱درصد بیشتر از زمان مشابه سال ۱۳۸۸ است.

در این گزارش آمده است: از مجموع سطح کل زیر بنای در نظر گرفته شده ۱۹٫۳درصد به شهر تهران، ۲۷٫۵درصد به شهرهای بزرگ و ۵۳٫۲درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داشته است.

میانگین سطح کل زیربنای این ساختمان ها ۶۰۰ متر مربع است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴٫۱درصد، افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش، از کل تعداد ساختمانهایی که برای احداث آنها پروانه صادر شده است ۱۳هزار و ۲۵ دستگاه یک طبقه،۲۱هزار و ۳۶۷ دستگاه ۲ طبقه ،۱۶هزار و ۵۴۲ دستگاه سه طبقه،۱۱هزار و ۲۷۳ دستگاه چهار طبقه و ۱۷هزار و ۳۵۹ دستگاه پنج طبقه و بیشتر بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد ساختمان های یک طبقه ۶٫۹درصد،دو طبقه ۷٫۴ درصد،سه طبقه،۲۵٫۵درصد ،چهار طبقه ۳۸٫۵ درصد و پنج طبقه و بیشتر ۶۵٫۳درصد افزایش داشته است.

همچنین از کل تعداد پروانه های ساختمانی صادره، ۱۶٫۴ درصد به ساختمان های یک طبقه،۲۶٫۹درصد به بناهای دو طبقه، ۲۰٫۸درصد به ساختمان های سه طبقه،۱۴٫۲درصد به بناهای چهار طبقه و ۲۱٫۸ درصد به ساختمان های پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است.

بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده در شش ماهه مورد گزارش پیش بینی شده است حدود ۳۲۶هزار دستگاه واحد مسکونی در ساختمان های یاد شده ایجاد شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰٫۹درصد افزایش نشان می دهد.

 

ایرنا

    نظرات