کیهان: نیکزاد توان تصدی وزارت ارتباطات را ندارد

کیهان: نیکزاد توان تصدی وزارت ارتباطات را ندارد

http://www.bananews.irحسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز این روزنامه با اشاره به حکم ستایش آمیز محمود احمدی‌نژاد برای اسفندیار رحیم مشایی نوشت: گویی آقای احمدی‌نژاد در گزاره یاد شده - نستجیربالله- مشخصات یکی از اولیای بزرگ الهی را بیان کرده اند! که «آشنایی و همراهی با حضرتش را هدیه‌ای الهی و افتخاری بزرگ»! تلقی می کنند!

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) شریعتمداری در ادامه به برکناری وزیر ارتباطات اشاره کرد و نوشت: از برادر گرامی، جناب آقای مهندس علی نیکزاد، وزیر محترم وزارت راه و شهرسازی که اخیرا با عزل آقای دکتر تقی پور از وزارت ارتباطات، سرپرستی این وزارتخانه هم با حفظ سمت به ایشان واگذار شده است باید پرسید؛ آیا حضرتعالی که وزیر دو وزارتخانه ادغام شده راه و مسکن هستید، توان و ظرفیت لازم برای تصدی وزارت ارتباطات و فن آوری را نیز دارید؟! اگر پاسخ منفی است- که به یقین منفی است- چرا مسوولیت جدید را پذیرفته‌اید؟ و آیا نتیجه این پذیرش، بر زمین ماندن کار مردم و ایجاد اختلال در امور هر دو- بخوانید هر سه- وزارتخانه نیست؟ اگر هست - که هست- چرا پذیرفته‌اید؟!

 

 

 

    نظرات