مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

www.BanaNews.irمجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاکدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک۲۱ و ۲۲ تیر ۱۳۹۱ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۵۹ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۶۳ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

بررسی قابلیت تبدیل روغن کرچکبه سوخت بیودیزل و استفاده از آن در موتور دیزل
تولید بیواتانول سوختی جایگزین بنزین از دانه های جارو در بیوراکتور غشایی
بررسی و شبیه سازی سیستم تولید قدرت ترکیبی خورشیدی-بادی برای یک ایستگاه پمپاژ
A New AdaptiveMaximum Power Point Tracking Control Method of Proton Exchange Membrane Fuel Cell’s System
Data analysis and discussion on the predictability of wind speed with short-term forecasting of Rostamabad city wind speed
آنالیز عددی آب شیرین کن خورشیدی لولهای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم وحرارت جابجایی درون آنها
تخمین نقطه توان ماکزیمم بهینه در سیستمهای فوتوولتائیکبا استفاده از الگوریتم ژنتیکو تعقیب آن به کمکشبکههای عصبی
شناسایی بلادرنگ نقطه کار بهینه در سلول های خورشیدی مبتنی بر مدل فازی تاکاگی-سوگنو والگوریتم تفاضل تکاملی بهبود یافته
Compare operation of different working fluid of HPHX, in air conditioning system for energy saving
بررسی اقتصادی هزینه برق تولیدی در نیروگاههای سیکل ترکیبی نیشابور وبادی بینالود با توجه به ملاحظات زیست محیطی
موقعیت یابی خودکار سلول خورشیدی با یکروش نوین پردازشتصویر
بررسی و امکان سنجی ساختمان های بی نیاز از مصرف انرژی در تهران
بررسی سیستم هیبرید در شبکه های الکتریکی هوشمند به عنوان DGتوسط ضرایب حساسیت تلفات
بررسی تاثیر انرژی های پاک بر کاهشآلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
ارائه روشی جدید به منظور بهبود قابلیت اطمینان سیستم ترکیبی برق آبی کوچک، بادی وخورشیدی با استفاده از الگوریتم مورچگانACO)
طراحی تغذیه سایتBTSجادهای با استفاده از انرژی خورشیدی
ساخت سیستم برق خورشیدی با خروجی ۱۵۰۰ واتAC
ساخت سیستم روشنایی خیابانی خورشیدی به وسیلهPower LED
Retailer Participation in Demand Response ExchangeMarket
استفاده بهینه از گازهای خروجی از لندفیل ها
مدلسازی و بررسی اثرات پارامترهای مختلف هندسی برفرکانسهای طبیعی پره های توربین بادی
نقش انرژی باد در تهویه طبیعی ساختمان ها از منظر معماری سنتی و امروزی
ارائهی یک سیستم کنترلی پیشنهادی بر روی سیستم توان هیبرید باد – دیزل و واحدSMES
بهینه سازی مصرف و ذخیره سازی انرژی در ساختمان با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده
ارزیابی کارایی انرژی در مزارع ذرت دو اقلیم متفاوت (شمال و جنوب) استان آذربایجان غربی
بام سبز و معماری پایدار

نقش شیشه های هوشمند جدید دراستفاده از منابع انرژی پاک بارویکرد توسعه پایدار
طبقه بندی سیستمهای نور پردازی با نور روز از لحاظ اقلیم و فضای مورد استفاده
مدلسازی و طراحی بهینه سیستم فتوولتائیک شبکه ای بعنوان مکمل شبکه برق عمومی در مناطق روستائی ایران
ارزیابی تولید هیدروژن با استفاده از فناوری دودکشخورشیدی
بررسی مشخصات فنی و ترمو- اقتصادی تولید همزمان آب و برق
ارزیابی مشخصههای عملکردی در تبدیل یکنیروگاه تکهدفه به دوهدفه
بهرهبرداری مجدد از شوادانها با استفاده از انرژی زمین گرمایی نمونه موردی شهر همدان
بهینه سازی ردیاب خورشیدی ساخته شده با استفاده از شبکه های عصبی
یکمدل برنامهریزی خطی برای تعیین سبد بهینه خودرو در هر دوره: نقشخودروی هیبرید
پتانسیل سنجی تولید بیودیزل در ایران
پتانسیل سنجی کاهشمصرف سوختدر گرمایشگلخانه ها با استفاده از سیستم خورشیدی و مخازن ذخیره کننده حرارت با مواد تغییر فاز دهنده
تحلیل عددی بازده سیستم خنککاری تبخیری هوای ورودی توربین های گازی در شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف ایران
Multi-objective Optimization Of Microfluidic Fuel Cell
بررسی و گزینشپاکترین سوختراکتورهای گداخت به عنوان بهترین منبع تولید انرژی
ارزیابی اقتصادی تولید برق از پسماند های جامد و مایع شهری با استفاده از روشMIRR
پیشبینی عملکرد حرارتی و الکتریکی گردآورنده حرارتی فتوولتائیکخورشیدی با استفاده ازشبکههای عصبی مصنوعی
ردیابی دو محوره خورشید بر اساسنقشه خورشیدی و بدون استفاده از سنسور با استفاده از میکروکنترلرAVR
طراحی و توسعه سیمولاتور نیروگاه۲۵۰kwخورشیدی شیراز
مکان یابی بهینه سیستم های فتوولتائیکدر شبکه های توزیع با در نظر گرفتن ظرفیت تولید توان راکتیو در این مولد ها
بررسی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیکدر آبیاری مزارع کشاورزی شهرستان بابل
افزایشراندمان نیروگاه خورشیدی مقیاسکوچکاز طریق بهینه سازی شرایط نصب
بررسی تاثیرعوامل دما و زاویهی نصب در یکسلول خورشیدی و انتخاب بهینه
شبیه سازی عددی جریان دوفازی در حوضهای تهنشینی تاسیسات تصفیه فاضلاب
پتانسیل سنجی و طراحی نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی در منطقه فدشک (خراسان جنوبی)
Energy Enhancement of a solar collector through Reflective Effects of Different Surfaces
مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده ی خورشیدی در شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات سیستم توسط الگوریتم چند هدفهMeta-PSO
تحلیل جریان سیال عامل در لوله های ترموسیفون خورشیدی مورد کاربرد در تجهیزات گرمایش خورشیدی جهت شناسایی پارامترهای موثر بر عملکرد ترموسیفون
مدیریت و بهینه سازی انرژی آب مصرفی در کشاورزی ایران
کاهشمصرف کودهای شیمیایی در سیستم های زراعی ایران، از طریق بازیافت انرژی های زیستی
خطی سازی با فیدبکورودی خروجی یکمبدل رزونانسی سری موازیDC-DCبا استفاده از کنترل مود لغزشی فازی
مزایای محیط زیستی و اقتصادی انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با تجدید ناپذیر
استفاده بهینه از انرژی طبیعی در مناطق تحت مدیریتمحیط زیست جهت بهبود شرایط زندگی وحفظ حیات وحش
استفاده ازSTATCOMبه منظور پایداری ولتاژ در مزرعه های بادی
بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از آنزیم لیپاز تهیه شده از PorcinePancreaseو تری اولئین در سیستم ناپیوسته
پتانسیل سنجی استفاده از تعقیبگرهای خورشیدی برای شهر کرمان
Uninterrupted Working after Separating Wind Power Plant from the Grid using Energy Storage Systems
کاهشTDSپساب پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخسبا استفاده از انرژی پاک الکتریکی
بررسی آزمایشگاهی و عددی عملکرد بادگیر های چهار وجهی در تهویه طبیعی
بررسی اثر هدفمندی یارانه درانتخاب بهینه یکسیستم تولیدی ترکیبی بادی - خورشیدی ودیزل
مقایسه عملکرد کلکتورهای لوله خلاء و صفحه تخت درکارایی سیستم جذبی لیتیم-بروماید خورشیدی
تاثیرشرایط آب و هوای متفاوت در عملکرد سیستم جذبی خورشیدی
ارائه مدلی جدید برای پیل سوختی اکسید جامد به وسیله روشفازی- عصبی با استفاده از نتایج آزمایشگاهی
پیشبینی باد به روش شبکه عصبی جهت مدل سازی دینامیکی سیستم هایبرید باد فیول سل
مطالعه و بررسی اثرات زاویه زبری و شیب سطح جاذب در هوا گرمکن خورشیدی بر اساسبازدههای انرژی، موثر و اگزرژی
تعیین اثرات تابشخورشیدی و دمای محیط بر روی تهویه طبیعی یکخانه با کلکتور خورشیدی
چگونگی ساخت پیل سوختی متانولی
مدل دینامیکی پیل سوختی و ارزیابی آن توسط مدارات الکتریکی
طراحی سیستم نیروگاه ترکیبی خورشیدی – آبی به منظور دستیابی به مدل عرضه پایدار انرژیهای نو
افزایش کارایی سلولهای خورشیدی با استفاده از سلول های تیتانیم اکسید حساس شده با رنگدانه به روش ترکیبی (ONIOM(QM/MM
طراحی سامانه ترمز ضدقفل سلسه مراتبی یک خودروی سنگین مفصلدار هیبرید الکتریکی
تعامل معماری و انرژیهای پاک؛ بررسی موردی (بهره گیری از انرژی زمین گرمایی در ساختمانها و امکان استفاده از آن در ایران)
مدلسازی و طراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل از شبکه با در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی
Seawater and brackish water desalination using renewable energy sources: Review and state-of-the-art
ساختار متمرکز کننده مبتنی بر لنز فرزنل و روشردیابی خورشید جهت افزایش راندمان پنلهای فتوولتائیک
اندازه گیری و تحلیل تاثیر برخی عوامل محیطی بر مصرف سوخت خودرو بنزینی در شرایط واقعی
ممیزی و مدیریت انرژی سیستم پمپاژ آب شرب بر اساسطراحی مجدد پمپ ها (پروژه گرماب شهرستان فیروزه)
بررسی تأثیر معاینه فنی بر بهبود عملکرد موتور خودروها و کاهش آلودگی هوا
بررسی شرایط بهینه تست آلایندههای موتور خودروها در مراکز معاینه فنی
پیشبینی توان حرارتی یکنیروگاه دریافت کننده مرکزی
طراحی سیستم های انرژی هیبریدی با استفاده از نرم افزارHOMERدر تأمین انرژی مورد نیاز یک هتل در منطقه باغشهر آفتاب همدان
مقایسه فنی و اقتصادی نیروگاه بیوگاز و سیستم فتوولتائیکدر تأمین انرژی مورد نیازهتلی در همدان
امکان سنجی استفاده از انرژی زیستتوده در راستای توسعه اقتصادی پایدار
FDI and Energy Saving
طراحی ، ساخت و بررسی عملکرد تجربی موتور استرلینگنوع گاما
راهکارهایی به منظور طراحی بهتر ساختمانهای خورشیدی در حاشیه شهرهای کویری ایران
پیشبینی انرژی خورشیدیدریافتی توسط یکنیم استوانه
تاثیر بیواتانول بر عدد اکتان سوخت بنزین و آلاینده های تولیدی موتور اشتعال جرقه ای
The effect of adding H2 to the Flameless Oxidation (FLOX) of biogas on pollutants emission
ارزیابی تولید برق با استفاده از سرعت گیرهای خیابان به صورت چرخشی
طراحی و مقایسهی ترکیب بهینهی سیستمهای پانلخورشیدی- باتری و پانلخورشیدی- دیزل- باتری در تامین بار الکتریکی با استفاده از الگوریتم ژنتیکچندهدفه
طراحی آبشیرینکن خورشیدی از نوع سیکل رطوبتزن- رطوبتزدا بوسیله متمرکزکننده سهموی
MPPT به روش فازی برای یک سیستم هیدروژن خورشیدی با در نظر گرفتن ملاحظات سوخت و راندمان پیل سوختی جهت تغذیه یک بار متغیر
جایابی منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم انفجار بزرگ-انهدام بزرگ
امکان سنجی احداث نیروگاه ترکیبی (فتولتاییکو بادی)در منطقه ۲۲ شهرداری تهران
ارزیابی پتانسیل انرژی باد و تعیین توربین مناسب جهت تاسیسنیروگاه بادی درمنطقه کجور مازندران
بررسی معایب کاربرد بادگیر در تهویه طبیعی بناهای معاصر و پیشنهاد سیستم جایگزین
سیستم انرژی ترکیبی بادی- خورشیدی با قابلیت جمع آوری آب باران در مناطق شهری با مطالعه موردی در شمال ایران
سایزبندی اجزاء خودروی هیبریدی به وسیله روشطراحی آزمایشات تاگوچی با رویکرد کاهشمصرف سوخت
سایزبندی اجزاء خودروی هیبریدی به وسیله روشطراحی آزمایشات تاگوچی با رویکرد بهبود شتاب
برآورد میزان تولید بیواتانول از کاه و کلش گندم در استان خراسان شمالی و جانمایی مرکز تولید آن
باتری فلز مذاب، تکنولوژی نوین سیستمهای ذخیره سازی انرژی
بهینه سازی مصرف انرژی در تجهیزات دوار پالایشگاه هایگاز با استفاده از منطق فازی
Two new proposed models of compound parabolic collector (CPC
بررسی برخی از پارامترهای تاثیر گذار بر تولید بیودیزل از چربی مرغ
بررسی تاثیر هیبرید نمودن خودروهای با موتور احتراق داخلی بنزینی بر میزان مصرف سوختوآلایندگی
مطالعات امکان سنجی طراحی، ساخت و تعیین روشبهینه تولید پودر کاتالیست، لایه نفوذ گازیGDL)الکتروکاتالیست برای انواع پیلهای سوختی پلیمری در ایران
بازیافتانرژی در صنعت با استفاده تکنولوژی پینچ
دفن بهداشتی پسماند با استفاده از مصالح ژئوسنتتیک جهت تولید انرژی پاک از بیوگاز
کاربردSTATCOM به منظور بهبود پارامترهای کیفیت توان شبکه متصل به مزرعه بادی با در نظرگرفتن انواع مدل سازی مزرعه بادی
پیادهسازی سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدی با استفاده از کنترل کننده منطق فازی بر پایهFPGA
Volt/Var/THD Control in Distribution Systems in Feeder of Bardsir Region Using Particle Swarm Optimization
طراحی ردیاب خورشیدی تکمحوره بهینه برای کلکتور متمرکز کننده سهموی خطی
Nano Technology and Hydrogen Storage (A new source of high content clean energy
بررسی روشهای بهره گیری از انرژی باد در اقلیم گرم و خشکایران
استفاده از نور خورشید در تأمین روشنایی ساختمان به منظور کاهش مصرف انرژی الکتریکی
ساختمان های زیرزمینی نمونه ای از معماری سبز در راستای بهینه سازی مصرف انرژی
بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد هوا گرمکن خورشیدی
بادگیرهای خراسان، گونه ی فراموش شده از بادگیرها
ارزیابی ومقایسه اقتصادی برق رسانی خورشیدی نسبت به شبکهی توزیع مطالعه موردی توزیع برق جنوب استان کرمان
بررسی بهبود عملکرد یکخودروی الکتریکی بااستفاده از سیستم انرژی کمکی با ساختار خازنیUltra Capacitor)و مبدلBuck-boost
Application ofWireless Power Transfer in Pitch Angle Control in Wind Turbines
تولید بیومتان از هضم بی هوازی مشترک ضایعات سیب زمینی و کود دامی توسط سیستم هاضم بیهوازی تکمرحله
طراحی و ساخت سیستم ردیاب نقطه حداکثر توان در سلول خورشیدی با استفاده ازFPGA
استفاده از دی متیل اتر به عنوان یکسوخت جایگزین پاک
اثر محیط کشتتلقیح بر بهره وری لیپید و زیستتوده جلبکChlorella vulgaris
پتانسیل تولید بیودیزل به عنوان سوخت پاکتجدیدپذیر از گیاهان دانه روغنی با استفاده از نرم افزارGISدر استان کرمان
طراحی استراتژی کنترل فازی و مدلسازی قوای محرکه هیبرید هیدرولیکبرای کامیون خدمات شهری
معرفی و بررسی پارامترهای موثر در آیرودینامیکو طراحی ایرفویل توربینهای بادی با محور عمودی
ارزیابی اقتصادی- اجتماعی چند معیاره برای انرژی های پاکبه کمکفرآیند تحلیل سلسله مراتبی
کاربرد انرژی های تجدید پذیر در بهبود کیفیت اقامتگاه های گردشگری به کمک تحلیل ترکیبیSWOT-MCDM
بررسی تجربی عملکرد دریافت کننده سهموی خطی مرکبCPC
اطلس ماکزیمم انرژی دریافتی خورشیدی در بهینه زوایای کلکتورهای خورشیدی برای ایران
بررسی الزامات طراحی توربین های بادی کوچکبر اساساستانداردIEC
تاثیر اقدامات مدیریتمصرف و ممیزی کشاورزی با توجه به هدفمندسازی یارانهها درکاهشمصرف بخشکشاورزی – شرکت توزیع برق جنوب کرمان
خشککردن ژل آلوئه ورا با استفاده از خشککن خورشیدی
مقایسه دو روش برای تخمین پارامترهای ویبول برای تعیین پتانسیل انرژی باد منطقه جرندق
طراحی و آنالیزروتور توربین بادی ۲کیلووات
بهره برداری از نیروگاه ها در حضور خودروهای برقی به منظور کاهش هزینه
کنترل تغییرات فرکانسبا هماهنگی دیزل ژنراتور وپیل سوختی و بانکخازنی در ریز شبکه مبتنی برمولدهای تجدیدپذیر
بهبود قابلیت گذر از کاهشولتاژ در هنگام اتصال توربین بادی PMSGبه شبکه
پیشبینی سرعت باد با استفاده از الگوریتم فاخته و مدل فازی تاکاگی سوگنو برای استفاده در نیروگاه بادی
کاربرد فیلتر اکتیو به منظور کاهش هارمونیکو فلیکر در مزرعه بادی
New Way To Improve The Power Factor using Thyristor Switched Capacitor InWind Farm
ردیابی نقطه ی توان ماکزیمم با روشهای مختلفPSO
بهینه سازی مصرف انرژی
تحلیل پتانسیل انرژی باددرشهرستان خواف واقع در خراسان رضوی
مدیریت مصرف انرژی و آب در ایستگاههای پمپاژ آب شرب (ایستگاه پمپاژ مرکزی امور آبفای شهرستان کرمان)
Cost Optimized Of Fuel Cell Power Plant Connected to Grid
بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی انرژی های ترکیبی تامین انرژی الکتریکی باد و خورشید با شبکه توزیع درروستاهای دورافتاده
مدیریت مصرف انرژی و کاربرد انرژی های پاک (خورشیدی وبادی) در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان
بررسی پتانسیل های عملی کاهشمصرف انرژی در شرکت سیمان ممتازان کرمان پساز راه اندازی کارخانه
طرح آب شیرین کن ساقی کوثر
انرژی ،آموزشعالی و اسناد بالا دستی

 

 

 

    نظرات