آخرین وضعیت حجم آب موجود در مخازن سدهای پایتخت

آخرین وضعیت حجم آب موجود در مخازن سدهای پایتخت

http://www.bananews.ir/در حالی که حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۴۱ درصد کاهش یافته است، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران در مقایسه با زمان مشابه پارسال بدون تغییر باقی مانده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۱) تاکنون به ۶۴۷ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، تغییر چندانی را نشان نمی‌دهد.

همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران ۴۱ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال کاهش یافته است.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۰۹ میلیون مترمکعب ثبت شده است و این در حالی است که حجم آب ورودی به مخازن سدهای تهران در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۳۵۴ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

حجم آب ورودی به مخزن سدهای لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ترتیب ۳۲، ۳۸،۲۲، ۴۸ و ۶۹ میلیون مترمکعب است.

همچنین حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، ماملو، کرج و لتیان هم اکنون به ترتیب ۶۲، ۲۵۷،۱۴۲، ۱۲۴ و ۶۲ میلیون مترمکعب است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۳۴ درصد از حجم مخزن سدهای تهران از آب پر شده است.

 

 

 

    نظرات