بهینه‌سازی ساختار لوله‌های کامپوزیتی در صنایع دریایی کشور

بهینه‌سازی ساختار لوله‌های کامپوزیتی در صنایع دریایی کشور

http://www.bananews.ir/پژوهشگر دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی بهینه ساختار لوله‌های کامپوزیتی در صنایع دریایی شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سجاد صفری مدبر، نخستین دانشجوی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی دریایی در گرایش ساخت در صنایع دریایی در سطح کشور با اشاره به پروژه پایان‌نامه خود با عنوان «قابلیت اعتماد و طراحی بهینه ساختار لوله‌های کامپوزیتی» اظهار کرد: اخیرا لوله‌های کامپوزیتی در صنایع دریایی کاربرد بسیاری پیدا کرده است.

وی با بیان این‌که لوله‌های کامپوزیتی خوردگی کمی دارند،‌ خاطرنشان کرد: هم اکنون لوله‌های کامپوزتی در رقابت با لوله‌های فولادی در حال جایگزین شدن است و در مناطق جنوب کشور در صنایع دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: در این پژوهش با استفاده از کار آزمایشگاهی و تحلیل‌های المان محدود و نیز با استفاده از توابع ریاضی قابلیت اعتماد،‌ موفق شدیم توزیع احتمال شکست لوله‌ها را بدست بیاوریم و نیز مجددا با استفاده از تحلیل‌های المان محدود، لوله‌ها بهینه شوند.

این پژوهش در دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر به راهنمایی دکتر مهدی سعید کیاست انجام شده است.

 

 

 

    نظرات