فراخوان همکاری در طرح ملی پساب

فراخوان همکاری در طرح ملی پساب

http://www.bananews.irبنانیوز- فراخوان همکاری در طرح ملی پساب با محوریت شناسایی افراد صاحبنظر و مطالعات انجام گرفته در این زمینه توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) با توجه به تصویب طرح کلان پساب در کشور که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با مشارکت برخی از دانشگاه های کشور در حال اجرا است، به منظور شناسایی افراد صاحبنظر، آگاه و ذیصلاح و نیز شرکت ها و موسسات صاحب نام در زمینه پساب، همچنین شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور در این زمینه و نیز به منظور پرهیز از انجام فعالیت های موازی،دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه صنعتی اصفهان، اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی اجرا شده در کشور و نیز سوابق اجرایی و پژوهشی افراد صاحبنظر در این امر را به منظور مشارکت و جذب این افراد در پیشبرد طرح مذکور جمع آوری می نماید.

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود رزومه علمی پژوهشی (در زمینه بازیافت و بازیابی پساب) ، همچنین اطلاعات مربوط به شرکت های زیست محیطی استان مربوطه به همراه اطلاعات تماس این شرکت ها را در اختیار این دانشگاه  قرار دهند.
شماره تماس:۰۳۱۱۳۹۱۱۰۴۳
پست الکترونیک: m.soleimani@cc.iut.ac.ir
پست الکترونیک مسئول هماهنگی:ms.bateni@gmail.com
http://wastewaterrecycling.blogfa.com

    نظرات