مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی منتشر شد

مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) اولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی  20 مهر 1391 توسط مرکز اموزش عالی علمی کاربردی سقز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر سقز برگزار گردید. در این کنفرانس ۱۲۲عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۰۶۵ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش منطقه ای معماری و شهر سازی


زیبایی شناختی، کارکرد و هویت هنر در شهر (کیفیت بخشی هنر شهری در سنندج)
نماهای بی هویت در معماری و شهرسازی کردستان- نگاهی به آسیب شناسی طراحی نمای ساختمان از دیدگاه هویت
بررسی روشهای (روانشناسانه) ارزیابی و تحلیل کیفیت و زیبایی شناسی محیط و منظر شهری
نورپردازی و نقش آن در زیبایی سیمای شهر
بررسی نماهای شهری فواصل ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۷ و ارائه اصول زیبایی شناسی نما به منظور ارتقای کیفیت فضاهای شهری)نمونه موردی خیابان ناصر خسرو
تأثیر اعتقادات دینی بر فرآیند طراحی مسکن سنتی ایرانی
نقش شهرداریها در اقتصاد شهری، با تأکید بر مسائل و مشکلات اجتماعی درون شهری در ایران
لزوم باز نگری در نظام اجرایی طرحهای شهری
شناخت ویژگیهای محلات اسکان نامتعارف درشهر سقز و نحوه تعامل با آن برای مداخلههای مدیریتی)نمونه موردی محله مهر
بررسی عملکرد شهرداریها در توسعه فضاهای سبز شهری
تاثیر عوامل محیطی و طراحی همساز با اقلیم و انرژی های نو در نوع ساخت و ساز
بررسی طراحی اقلیمی مناطق سرد وکوهستانی غرب ایران بارویکرد معماری پایدار (با تاکید براستفاده از انرژیهای نو)
نظام ساخت و ساز با تکیه بر فناوری های بومی در معماری اصیل کردستان
احیای مقام طبیعت در سیستم شهری مدرن با نگرشی بر اندیشه های معماری سنتی
تأثیر فضاهای سبز تفریحی بر گذران اوقات فراغت شهروندان و برقراری تعاملات اجتماعی آنان با تأکید بر حضور معلولین در این فضاها
تدوین اصول طراحی محوطه های بازی برای کودکان
امکان سنجی توانمندسازی اسکان غیر رسمی درشهر مهابادمطالعه موردی محله پشت تپ
بررسی راهکارهای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در ایران
چالش ها ی موجود در مطالعات توانمندسازی سکونت گاههای غیررسمی شهری (مقایسه تطبیقی :تبریز ،رشت،سنندج)
ارائه مدلی تحلیلی از برنامه ریزی استراتژیک توسعه شهری در غرب کشور
بهبود ترافیک سواره و پیاده در مسیر های درون شهری
بررسی تاثیر هویتی دست فروشان بر خیابان انقلاب (سیروس) شهرسنندج
مقاوم سازی مناطق شهری با بافت فرسوده در برابر زلزله – نمونه موردی شهر سقز
انواع مداخله در بافت های کهن شهری
بررسی مصادیق رویکرد بازآفرینی بافت های شهری در ایران وجهان
احیای بافت فرسوده مبتنی برصفات شهر اسلامی
بررسی و تحلیل ضرورتهای باززنده سازی بافتهای تاریخی در شهرهای شمال غرب ایران، مطالعه موردی – محله پاساژ تبریز
روش های گردشگری برای بهسازی محیط های شهری
تبیین کیفیت طراحی معابر شهری (پیاده روها و خیابانها) بر سرزندگی و تحرک در فضای شهری نمونه مطالعه موردی شهر سقز
موقعیت بهینه و اقتصادی برای دیوار برشی در سازه چهارطبقه بتن مسلح
رویکردی به هویت شهری و کیفیت بصری سیمای شهر ازدریچه نماهای ساختمانی
بررسی هویت نما در ارتباط با سیمای شهری از لحاظ ارزشهای بصری وزیبایی شناسی
عناصر سیستم بی.آر.تی به عنوان بخشی از مبلمان شهری مطالعه موردی: شهر تبریز
بررسی راهکارهای ایجاد هویت در فضاهای ورودی شهرهامطالعه موردی : ورودی شهر شیراز
بازخوانی شاخص های موثر در هویت شهری و محله ای
شناسایی بافت فرسوده با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نمونه موردی : محله مسجد جامع شهر بوکان
جایگاه مشارکت مردمی و مدیریت شهری جهت احیای بافتهای فرسوده
باززنده سازی بافت تاریخی شهرها؛ با نگرشی نو به مسیرهای پیاده گردشگری نمونه موردی: شهر شوشتر
معاصرسازی محله تاریخی راهکاری در جهت ارتقای کیفیت محیطی شهری (نمونه موردی محله قلهک)
قرائت الفبای ساختاری هویت کالبدی کهن شهرو بحران هویت شهر معاصر
احیاء وباززنده سازی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر باتأکید بر برنامه ریزی مشارکتی (مطالعه موردی شهر سنندج)
متراکم سازی وکاربری
بررسی تحلیلی و مکان یابی فضای سبز شهری
شناسایی ارزشهای فرهنگی، اجتماعی نهفته در معماری فضای کالبدی بافت قدیم شهری
ناپایداری منابع درآمدی شهرداری های ایران
نقش فضای قابل دفاع در ایجاد امنیت محلی در سکونتگاههای شهری
بررسی و رتبه بندی درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کردستان،با استفاده از مدل کمی تاکسونومی عددی
ارزیابی مصوبات دوره ای شوراهای شهری از بعد نقش شورا در مدیریت شهری مورد مطالعه: مصوبات دوره ای ۹۰-۸۹شورای شهر کرج
بررسی نقش شاخص های حرارتی ساختمان در معماری سنتی شهر دامغان
تعیین پهنههای مناسب ایجاد رویکردهای معماری زیست اقلیمی باتأکید بر باغ بام در ایران، مطالعه موردی : شهر تهران
پدیده جزیره حرارتی چالشی برای محیط زیست شهری و راه کارهایی برای کاهش اثرات آن
تعیین درجه آسایش و ویژگیهای معماری اقلیمی با استفاده ازروش اولگی در شهر سنندج
آسایش در داخل بنا بر اساس شاخص ماهانی، نمونه موردی شهر ایلام
تاثیرعوامل محیطی درانتخاب نوع مصالح ساختمانی (نمونه موردی شهر اردبیل)
بازتاب طبیعت بر شکل گیری کهن الگوهای زیستی معماری روستای کندوان
نگرش همساز با اقلیم در طراحی پایدار
شهرک شوشترنو تلاشی منحصربفرد در تحقق توسعه پایدار شهری
مقایسه تطبیقی معماری پایدار درخانه های سنتی و خانه های امروزی (نمونه موردی خانه های تاریخی دوره قاجار اردبیل)
بررسی مزایا و معایب اقتصادی ایجاد شهر فشرده با رویکرد توسعه پایدار
پتانسیل های منظر طبیعی و مصنوع استان کردستان
احیای ماهیت از دست رفته معماری بومی،با توجه به الگوهای محلی و منطقه ای
ساخت و سازپایدارو همسو با معماری اقلیمی ایران و تاثیر اقلیم برنوع ساخت و ساز
رهیافت تحقق توسعه شهری با استفاده از رویکرد تحلیلی CDS با تاکید بر مدیریت شهری
بررسی تطبیقی، شکل گیری خانه های سنتی و جدید شهرستان بوکان با توجه به اقلیم منطقه
طراحی پایدار با تلفیق اصول سنت و مدرنیته مطالعه موردی: اقلیم سرد و کوهستانی ایران
معماری همساز با اقلیم راهی به سوی توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر اسکو
ارزیابی اثرات روانی- اجتماعی فضاهای سبز شهری بر کیفیت زندگی با استفاده از الگوی Seeking-Escaping نمونه موردی :پارک های شهری سنندج
احیای مفهوم و تجلی بهشت در طراحی و ساخت فضاهای سبزشهری در جوامع اسلامی
تاثیر مکانیزاسیون در توسعه و نگهداری فضای سبز شهری
راهکارهای ارتقاء کالبدی و فضایی فضاهای سبز شهری نمونه موردی: پارک دیدگاه سنندج
بام های سبز، روشی جدید در تامین فضای سبزِ شهری
Evaluate Landscape design criteria in Ankara urban green spaces from their citizens standpoint
منظر شهری شفابخش، نگرشی نوین در راستای بهبود سلامت روان شهروندان
ارزیابی معیارهای منظرسازی فضاهای سبز شهری مناطق چهارگانه شهر ارومیه از دیدگاه شهروندان این شهر
مکانیابی فضاهای سبز شهری (پارکها) با استفاده از مدل AHPو سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نمونه موردی: شهر اشنویه
پارک های شهری انعکاسی از فضای سبز
نقش حاشیه نشینی یا سکونتگاهای موقت در امنیت شهری
بررسی سکونتگاههای غیر رسمی، نمونه موردی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان بانه
شناسایی و گونه شناسی پهنه های اسکان غیررسمی در کلان شهر تبریز
روش های گردشگری برای بهسازی محیط های شهری
سرمایه اجتماعی ظرفیتی درونی درتوانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی
توسعه درون زا بر عرصه های ناکارآمد فرصتی جهت احیای بافت شهری
بررسی عوامل بنیادی تأثیرگذار بر دگرگونیهای کاربری اراضی روستاهای حوزه نفوذ کلانشهرها)مطالعه موردی: روستاهای الوار سفلی، شادآباد مشایخ، باغ معروف و کندرود واقع در استان آذربایجانشرقی
ایجاد یک محیط زیست سالم :تاثیر محیط های ساخته شده بر امکان تحرک و سلامتی افراد جامعه، بخصوص افراد مسن و معلولین
بررسی روند توسعه شهر سقز و مکان یابی اراضی مناسب توسعه آتی آن با استفاده از GIS
پهنه بندی اقلیمی استان اصفهان در راستای برنامه ریزی اقلیم معماری بااستفاده از GIS
ورودی شهر نکته ای فراموش شده در طراحی شهری امروز
ارزیابی میزان انطباق الگوی معماری و برنامه ریزی کالبدی شهر سقز با شاخص های ایرانی اسلامی
استفاده از الگوی باغشهر صفوی برای توسعه شهری منطقه غرب کشور
بررسی سیر تحول فضاهای باز عمومی در شهر سنندج با تحلیل شرایط فعلی سنندج
مقایسه تطبیقی برخی از عناصرمبلمان شهری، مطالعه موردی: خیابان اصلی شهر بوکان
معیارهای مطلوبیت، مکانیابی و اصول طراحی مسیرهای درون شهری (با بهره گیری از نرم افزار GIS و مدل AHP)
تحلیل راهبردی کاهش آلاینده های شهری با تاکید بر جابجایی سبز
بررسی عوامل انسانی مؤثر در طراحی پیاده روهای مناسب برای معلولان جسمی حرکتی
اصول برنامه ریزی برای عابران و مکانیابی پیاده راهها
پدیدارشناسیارزشی نماهای ساختمان های مسکونی جدید راهکاری در تکوین هویت شهری سقز
نقش مبلمان شهری در زیبایی و سیمای بصری شهر
نماهای شهری در شهرهای غرب ایران،هویت و طراحی
ساماندهی نماهای شهری در راستای احیاء هویت ایرانی (نمونه موردی شهرکرمان)
جای خالی هویت و زیبایی در نماهای ساختمانی
تحلیل مبلمان شهری در فضاهای عمومی و تأثیر آن بر نیاز کاربران مورد: پارک حاشیه سیمینه رود شهر بوکان
کاربرد تکنیک Topsis در تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق براساس شاخص آموزشی مطالعه موردی:استان اردبیل
درک مفهوم زیبایی درمنظرشهری اقلیم کوهستانی جهت دستیابی به طراحی پایدارمحیطی
معماری در اقلیم سرد استان لرستان با تاکید بر توسعه پایدار نمونه:روستای تنگ لره
فضا- مکان- مکانسازی
ارزیابی کاربرد بام سبز در طراحی فضای شهری
ارزیابی کیفی فضای سبز شهر بناب با تاکید بر پایداری شهری
بررسی و تحلیل کیفیت فضای سبز شهری بر پایه سنجش میزان رضایتمندی شهروندان )مطالعه موردی : فضای سبز شهری
نقش فضای سبز در بهبود رفاه زندگی شهروندان
نگرشی همه جانبه به اکو پارک جهت نیل به پایداری در شهر های امروزی
امنیت شهری و عوامل ایجاد کننده ناامنی در شهرها
کلان شهر صنعتی اراک، ابعاد و مسائل پیچیده ی سکونتگاههای غیررسمی، راهبردها و راهکارهای ساماندهی
توسعه پایدار در محلات مسکونی
تبیین هویت فردی واجتماعی در رابطه با شهرنشینی
ضوابط ملاحظات و استانداردها درطراحی ساخت مکان یابی ونصب کفپوشها درمنظرشهری
بررسی علل اصلی شکل گیری حاشیه نشینی در شهر مهاباد در مقطع زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵
شهر پایدار بومی
مدیریت جذب گردشگر
تأثیر محیط طبیعی (تپه ها) در شکل گیری ساختار شهر سنندج
میادین شهری در شهرهای غرب ایران
شهرسازی سالم، مکتبی آرمانی در جهت رسیدن به توسعه شهرسازی آینده
فضاهای پیاده محور ، فضاهای پیاده مدارگامی به سوی شهر سالم
  

    نظرات