طراحی دروازه‌های ورودی تهران با تاکید بر فرهنگ اسلامی-ایرانی و هویت‌دهی به آنها

طراحی دروازه‌های ورودی تهران با تاکید بر فرهنگ اسلامی-ایرانی و هویت‌دهی به آنها

http://www.bananews.ir/مدیرکل حریم شهرداری تهران با بیان این که طراحی دروازه های ورودی تهران با اولویت اهمیت هویت و فرهنگ ایرانی و اسلامی انجام شده است گفت: هریک از این دروازه ها با توجه به شاخصه های معماری اسلامی ایرانی و منطبق با شرایط بومی و منطقه ای طراحی شده اند که این طرح ها به محض تصویب قابلیت اجرا خواهد داشت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید صباح الدین متقی با بیان این مطلب گفت: طرح دروازه های ورودی تهران آماده شده است و هدف از تهیه این طرح ها ان است تا گویای هویت شهر تهران باشد.

وی با بیان این که تهران به عنوان پایتخت کشور بسیار مظلوم واقع شده است، افزود: با وجود آن که تهران پایتخت کشور است و داریا زیبایی های مختلف با اصالت و هویت ویژه یا است ، اما متاسفانه توسط ما شهروندان مظلوم نگه داشته شده است و با آن که هیچکس حاضر نیست این شهر را ترک کند اما همواره در مورد بدی ها و زشتی های این شهر سخن می گویند.

مدیرکل حریم شهر تهران در ادامه اظهار کرد: تهیه طرح برای دروازه های ورودی تهران توسط سازمان زیبا سازی انجام می شود که این طرح ها به محض تصویب قابلیت اجرایی خواهد داشت.

متقی با تاکید بر این که در طراحی این دروازه ها هویت و فرهنگ ایرانی-اسلامی در اولویت قرار دارد، گفت: رعایت معیارهای اسلامی ایرانی در طراحی این دروازه ها پیش بینی شده تا بیانگر هویت قدیم و اصالت شهر تهران باشد و ورودی های تهران به تدریج با بناهای منطبق با معیارهای اسلامی ایرانی و بومی ساماندهی می شوند.

به گفته وی هریک از این دروازه ها با توجه به شاخصه های معماری اسلامی ایرانی و منطبق با شرایط بومی و منطقه ای طراحی شده اند که امیدوارم این روند تا پایان سال انجام شود.

    نظرات