کشته‌های ۳٫۵ میلیون نفری زلزله‌های جهان تا ۲۱۰۰

کشته‌های ۳٫۵ میلیون نفری زلزله‌های جهان تا ۲۱۰۰

http://www.bananews.irتحقیقات جدید نشان می دهد با توجه به روند پر شتاب افزایش جمعیت، شمار تلفات در مناطق زلزله خیز جهان تا ۲۱۰۰ میلادی، به ۳٫۵ میلون نفر می‌رسد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بسیاری از مناطق مسکونی در جهان با خطراتی از جمله وجود گسل، درها یا آب های زیرزمینی مواجه هستند، اما تا یک قرن آینده انفجار جمعیت نیز به یکی از تهدیدات جدی این مناطق اضافه خواهد شد که شمار تلفات ناشی از زلزله را نیز افزایش می دهد.

«تام هولتسر» از متخصصان زمین شناسی در طرح مشترک با سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS)، میزان خسارات و تلفات ناشی از زمین لرزه طی دهه های آینده را پیش بینی کرده اند.

نتایج بدست آمده نشان می دهد، یک ارتباط کلی بین میزان کل رشد جمعیت جهان با تلفات ناشی از زلزله وجود دارد؛ بر این اساس میزان تلفات در مناطق پرجمعیت که از ساختمان های ضعیف برخوردار هستند، بشدت افزایش پیدا می کند.

«هولتسر» تأکید می کند: با افزایش ساکنان کره زمین، شدت فاجعه بار بودن یک زلزله نیز افزایش پیدا می کند؛ اما زلزله به تنهایی در افزایش تلفات نقش ندارد، بلکه تمرکز بیش از حد جمعیت در یک منطقه شدت خسارات ناشی از زلزله را افزایش می دهد.

از سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون چهار زلزله مهیب با بیش از ۵۰ هزار نفر تلفات در جهان روی داده است که این میزان در قرن های قبل از ۱۹۰۰ میلادی تنها یک مورد گزارش شده است و در طی سال های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلادی نیز هفت زلزله مهیب ثبت شده است.

محققان با بررسی شمار تلفات زمین لرزه های چند قرن گذشته و مقایسه آن با میزان تخمینی ساکنان زمین در آن دوران، تلفات زمین لرزه ها تا سال ۲۱۰۰ میلادی را محاسبه کرده اند.

نتایج بدست آمده در این تحقیق در مجله Earthquake Spectra منتشر شده است.

    نظرات