شرکت بهره‌برداری مترو موفق به دریافت گواهینامه مدیریت محیطزیست شد

شرکت بهره‌برداری مترو موفق به دریافت گواهینامه مدیریت محیطزیست شد

http://www.bananews.irشرکت بهره برداری مترو تهران و حومه برای دومین سال متوالی موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001:2004)‌ شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) شرکت بهره‌برداری مترو تهران به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در حفظ محیط زیست با تعهد و بهره‌گیری از مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2004‌ در مسیر توسعه پایدار، موفق به دریافت این گواهینامه شد.

همچنین با هدف کنترل و کاهش جنبه‌های نامطلوب زیست محیطی در راستای کاهش مصرف منابع و انرژی، پیشگیری از آلودگی محیط زیست و تبعیت از قوانین قابل اعمال بر الزامات زیست محیطی و ارتقای رشد سطح نگرش و آگاهی کارکنان و مسافران مترو گامی دیگر در جهت کاهش آلودگی هوا و اشاعه فرهنگ حمل و نقل سالم در کلان شهر تهران برداشته است.

    نظرات