طرح ساخت ماهواره زلزله‌شناسی «آیات» کلید خورد

طرح ساخت ماهواره زلزله‌شناسی «آیات» کلید خورد

http://www.bananews.ir/تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با حضور دکتر اکبری، رییس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دکتر عباسعلی تسنیمی، رییس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله به امضا رسید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) طراحی و ساخت ماهواره زلزله‌شناسی ایران با نام «آیات» موضوع مورد توافق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی است.

بر این اساس، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در تعریف کامل ماموریت ماهواره، مشارکت در تهیه مشخصات فنی تمام سیستم‌ها و انجام طراحی و ساخت ماهواره زلزله‌شناسی «آیات» و تمام سیستم‌های فرعی و اجرایی شدن طرح تا زمان عملیاتی شدن طرح مشارکت می‌کند.

همچنین پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی نیز متعهد به تعریف ماموریت ماهواره، مشارکت در تحلیل ماموریت، تهیه مشخصات فنی ماهواره و اجرای طرح و تعیین نوع محموله و سنجنده‌های ماهواره شد.

این طرح به مدت ۴۸ ماه به طول می‌انجامد که نظارت بر آن بر عهده کمیته نظارت منتخب از روسای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی است.

    نظرات