شرکت سیمان شاهرود، ۵۳۱ ریال سود پیش‌بینی کرد

شرکت سیمان شاهرود، ۵۳۱ ریال سود پیش‌بینی کرد

http://www.bananews.ir/شرکت سیمان شاهرود برای سال مالی ۹۲ مبلغ ۵۳۱ ریال سود پیش‌بینی کرد.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) براساس اطلاعیه سازمان بورس، این رقم کاهش ۹ درصدی را نسبت به سال مالی۹۱ نشان می‌دهد.
«سرود» پیش‌بینی فروش سال آتی را با افزایش ۲۰ درصدی بیش از یک هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.
براساس اطلاعات ارسالی، هیات مدیره در نظر دارد تقسیم ۸۰ درصد سود خالص (به ازای هر سهم ۴۲۵ ریال) را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۲ پیشنهاد کند.

    نظرات