کیفیت ساخت‌وساز در شهر برعهده سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر است

کیفیت ساخت‌وساز در شهر برعهده سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر است

http://www.bananews.ir/مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران گفت: کیفیت ساخت و ساز بر عهده سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر است و شهرداری تنها بر ضوابط و قوانین نظارت دارد، به این معنا که آنچه توسط مهندس طراح سازه و غیره در نقشه ها منعکس می شود را کنترل می کند و کنترل کیفیت اجرا با مهندس ناظر است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) جواد کریمیان اقبال با بیان این مطلب گفت : تعاملات مختلفی با سازمان نظام مهندسی در خصوص مباحث مربوط به گودبرداری انجام شده است و درنهایت منجر شد تا این سازمان بحث کیفیت ساخت و ساز را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: کیفیت ساخت و ساز بر عهده سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر است و شهرداری تنها بر ضوابط و قوانین نظارت دارد، به این معنا که آنچه توسط مهندس طراح سازه و غیره در نقشه ها منعکس می شود را کنترل می کند و کنترل کیفیت اجرا با مهندس ناظر است.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران تصریح کرد: در همه ساخت و سازها ، شهرداری اخطارهای لازم را در مورد اجرای نقشه های ارائه شده می دهد و اجرای آن با مهندس ناظر است.

کریمیان اقبال با اشاره به وظایف شهرداری در هنگام گودبرداری ها خاطرنشان کرد: هنگامی که ساختمان در حال گودبرداری است ، شهرداری به هیچ عنوان نمی تواند از اجرای سازه نگهبان جلوگیری کند و این اجازه را در دیگر قسمت های ساختمان دارد.

به گفته وی چنانچه سازنده به اخطار مهندس ناظر و شهرداری بی توجهی کند، در صورت بروز حادثه، مالک و سازنده ساختمان مقصر شناخته می شوند.

    نظرات