پیوسته بودن شهرری به تهران اصولی‌تر است

پیوسته بودن شهرری به تهران اصولی‌تر است

عضو شورای عالی استانها گفت: پیوسته بودن شهرری به تهران اصولی‌تر است ضمن اینکه استقلال ری به صلاح مردم این منطقه نیست.www.bananews.ir

به گزارش بنا نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، عباس حاج رسولی‌ها  درباره طرح استقلال شهرری و مرتبط بودن آن با قانون تقسیمات کشوری، اظهار داشت: از نظر ساختاری به هم پیوسته بودن شهرری به تهران اصولی‌تر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شهر اصفهان اقداماتی در راستای افزودن یکی از شهرستان‌های اطراف آن به اصفهان انجام شده و تغییرات دیگری نیز در این زمینه در حال انجام است؛ به عقیده بنده نه تنها شهرری نباید از تهران جدا شود بلکه با شرایط موجود باید سعی در ایجاد مدیریت یکپارچه شهری شود.

حاج رسولی‌ها تصریح کرد: عملی شدن این طرح به صلاح مردم شهرری نیست چراکه این منطقه نیز با مشکل کمبود درآمد رو به رو است و در این شرایط مردم ری متضرر خواهند شد.

    نظرات