آزبست از کارخانه‌های تهران حذف شد

آزبست از کارخانه‌های تهران حذف شد

http://www.bananews.ir/معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از انجام غربالگری های کشوری با کمک مراکز تحقیقاتی دانشگاه خبر داد و گفت: آزبست را از کارخانه ها حذف کردیم.
به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر احمدرضا فرسار در نشست خبری در محل دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی افزود: ما آزبست را از تمام کارخانه های استان تهران حذف کردیم و با توجه به اینکه آزبست یکی از عوامل ایجاد سرطان است کمک بزرگی در این مسیر بود.

 وی اضافه کرد: به کمک مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه، غربالگری و کنترل هپاتیت انجام داده ایم و با توجه به اینکه هپاتیت زمینه مساعدی برای سرطان کبد است این موضوع به پیشگیری از این سرطان کمک می کند.

فرسار خاطرنشان کرد: غربالگری سرطان های دستگاه گوارش از جمله سرطان روده بزرگ نیز به عنوان یکی از برنامه های مهم مرکز تحقیقات گوارش است که با همکاری مراکز بهداشتی دانشگاه انجام می گیرد. سرطان روده بزرگ اگر زود تشخیص داده شود تا ۱۰۰ درصد امکان درمان دارد و و ارجاع از مراکز بهداشتی به این موضوع کمک خواهد کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از برنامه غربالگری، آموزشی و کنترل سرطان سینه توسط مرکز تحقیقات سرطان خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه این فعالیت را از مدت ها قبل آغاز کرده است و به عنوان دانشگاه پیش رو در این زمینه توانسته ایم این کار را انجام دهیم.

    نظرات