سند ملی بازآفرینی پایدار بافت فرسوده نهایی می‌شود

سند ملی بازآفرینی پایدار بافت فرسوده نهایی می‌شود

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: به زودی سند ملی برنامه بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف نوسازی و بهسازی شهری براساس رویکردها و نگرش‌های دولت، نهایی و جهت تصویب به هیات دولت ارائه می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد سعید ایزدی - مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران - گفت: دولت مصمم است در بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف نوسازی و بهسازی شهری با کاهش نقش تصدی‌گری به ایفای نقش تسهیل‌گر، حمایت و نظارت کننده بر اجرای طرح‌های و برنامه‌های نوسازی و بهسازی بپردازد.

وی اظهار کرد: دولت در سیاست‌های جدید خود از تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس و دخالت مستقیم در این گونه اقدامات پرهیز می‌کند.

معاون وزیرراه و شهرسازی تقویت نقش نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی کشور را از اهم اقدامات آینده در بازآفرینی پایدار محلات هدف نوسازی و بهسازی بافت‌های شهری کشور برشمرد و گفت: می‌توان با ارائه مدل حکمروایی شهری و تعریف ساختارهای محلی، بستری جدید در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری فراهم کرد.

ایزدی افزود: در این رویکرد توجه به ابعاد کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با هدف بازیابی هویت شهری و ارتقای کیفیت زندگی در این محلات تغییر می‌کند.

وی اهم اقدامات شرکت عمران و بهسازی شهری درآینده را اصلاح برنامه سال جاری بر اساس سیاست‌های ابلاغی، ظرفیت‌سنجی توسعه شهری ( درونی و بیرونی )، هماهنگی‌های بین بخشی، تعامل بیشتر با شهرداری‌های سراسر کشور عنوان و اظهار کرد: درصدد هستیم تا براساس نقد و ارزیابی اقدامات و فعالیت‌های گذشته به مدل‌های خلاق و کارآمد جهت بازآفرینی شهری دست یابیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به زودی سند ملی برنامه بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف نوسازی و بهسازی شهری براساس رویکردها و نگرش های دولت، نهایی و جهت تصویب به هیئت دولت ارائه می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران افزود: آئین‌نامه شیوه‌های تامین مالی با تاکید بر شیوه‌های جدید و ابتکاری نیز از دیگراقدامات ارزشمند جهت نوسازی شهری است که به زودی مراحل تایید و تصویب آن در هیات دولت طی می‌شود.

    نظرات