راه‌اندازی کمیته نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران شهری

راه‌اندازی کمیته نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران شهری

http://www.bananews.ir/پس از ۱۵ سال، کمیته‌ای برای نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری و ناحیه‌ای از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور رفع مشکلات و چالش‌های موجود در فرآیند تهیه و تصویب طرح‌های بهسازی نوسازی بافت‌های فرسوده و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی تشکیل کمیته دادند.

در این نشست تخصصی، موضوع ماده ۹ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری، ناحیه‌ای، منطقه‌ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور جهت ارتقای کیفی طرح‌ها و تسهیل در فرآیند تهیه و تصویب آنها بررسی شد.

در این نشست کلیه موضوعات شهرسازی با معاونت شهرسازی و شورای عالی و معماری مورد بحث قرارگرفت که مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ضمن نقد شاخص‌های مصوب شناسایی بافت‌های فرسوده شهری بر ضرورت این مهم تاکید کرد.

سعید ایزدی در این نشست به طرح مجدد بافت فرسوده در شورای عالی شهرسازی، بازنگری در شرح خدمات طرح‌های بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و هماهنگی آن‌ها با طرح‌های جامع و تفصیلی به منظور ایجاد همسویی و پرهیز از دوباره کاری تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ایجاد تعادل و توازن در فرآیند توسعه شهری کشور، توجه به ارتقای کیفی ساخت و سازها تاکید کرد و گفت: ارتباط بیشتر با معاونان شهرسازی و معماری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به منظور تعیین اولویت‌ها ضروری است و طرح‌ها، برنامه‌ها و همکاری بیشتر در بررسی و تصویب طرح‌ها و ایجاد تعادل در فرآیند توسعه شهری ( توسعه درونی و بیرونی شهرها) نیز باید مورد توجه قرارگیرد.

در این نشست تخصصی ضرورت تشکیل کمیته مشترک متشکل از نمایندگان هر دو معاونت به منظور بررسی موضوعات مطرح شد و ارائه راه حل‌های کاربردی و تعیین موضوعات نیاز مند طرح در شورایعالی شهر سازی و معماری نیز عنوان شد.

پیروز حناچی - معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در این نشست گفت: در طرح‌های محرک توسعه نباید صرفا نگاه اقتصادی حاکم باشد بلکه باید به جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، کیفیت ساخت و سازها و پاسخگویی به نیازهای ساکنان توجه شود.

به گفته وی باید بتوانیم برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذار نقشه راهی ترسیم کنیم که در برگیرنده همه جنبه‌ها باشد.

حناچی افزود: باید برای نوسازی در بافت‌های فرسوده الگوهای جدیدی همچون تنظیم مجدد زمین با بومی کردن آن در شرایط کشور خودمان استفاده کنیم.

وی همچنین الگو سازی را گامی مهم در تحقق معماری ایرانی اسلامی دانست و گفت: این امر باید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

    نظرات