مدیرکل دفتر دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی منصوب شد

مدیرکل دفتر دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی منصوب شد

http://www.bananews.ir/با حکم وزیر راه و شهرسازی، ابوالقاسم وحدتی اصل به عنوان مدیرکل دفتر دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی منصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) عباس آخوندی در این حکم خطاب به ابوالقاسم وحدتی اصل آورده است: به استناد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بنا به پیشنهاد معاونت محترم شهرسازی و معماری، جنابعالی را به سمت مدیرکل دفتر دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی منصوب می‌نمایم.

در ادامه این حکم آمده است: امیدوارم با توجه به تخصص و سابقه جنابعالی و با استفاده از مطالعات انجام شده در حوزه شهرسازی، امکان بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران را به نفع منافع دراز مدت شهروندان در دستور کار قرار داده و با همکاری نماینده‌گان دستگاه‌های اجرایی در کمیته فنی و زیر نظر دبیر محترم شورایعالی معماری و شهرسازی ایران امکان برنامه ریزی موزون شهرهای کشور را در دستور کار قرار دهید.

    نظرات