شرایط اعطای وام ودیعه مسکن بنیاد ملی نخبگان اعلام شد

شرایط اعطای وام ودیعه مسکن بنیاد ملی نخبگان اعلام شد

http://www.bananews.ir/معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان گفت: اعطای وام ودیعه مسکن به نخبگان و استعدادهای برتر از اعتبارات بنیاد ملی نخبگان از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت انجام می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، دکتر یدالله اردوخانی در خصوص شبهات ایجاد شده در زمینه اعطای وام ودیعه مسکن به نخبگان و استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، توضیح داد: بنیاد ملی نخبگان وام ودیعه مسکن نخبگان را به عنوان مکمل وام خرید مسکن نخبگان طراحی کرده است؛ چرا که بسیاری از نخبگان و استعدادهای برتر توانایی دریافت این وام را که به مبلغ ۵۰ و ۸۰ میلیون تومانی اعطا می‌شود، ندارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان اظهار داشت: از این رو تفاهم نامه‌ای میان بنیاد ملی نخبگان و صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارت علوم و بهداشت منغقد شد که بر اساس آن بنیاد ملی نخبگان در جهت رفاه حال دانشجویان نخبه از منابع خود مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال وام از طریق صندوق‌‌های رفاه دانشجویان این دو وزارتخانه دراختیار هر یک از نخبگان و استعدادهای برتر واجد شرایط قرار داده می‌شود.

اردوخانی خاطرنشان کرد: بنابراین وام ودیعه مسکن به نخبگان و استعدادهای برتر با منابع بنیاد ملی نخبگان و از طریق صندوق رفاه دانشجویان این دو وزارتخانه صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: در این زمینه بعضا اطلاع رسانی صندوق‌ها به گونه‌ای بوده است که این شبه را ایجاد می‌کند که بنیاد ملی نخبگان نقشی در اعطای این تهسیلات نداشته و یا تنها معرفی کننده نخبگان و استعدادهای برتر است.

به گفته وی متأهل بودن، فاقد خوابگاه دانشجویی و ارائه اجاره نامه رسمی از جمله شرایط اصلی دریافت وام ودیعه مسکن به نخبگان و استعدادهای برتر است.

    نظرات