انتصاب دو مدیر در حوزه مسکن

انتصاب دو مدیر در حوزه مسکن

http://www.bananews.ir/محمد آیینی به عنوان مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه و مجید کیان‌پور به عنوان معاون عمرانی استان لرستان منصوب شدند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، محمد آیینی - عضو هیات مدیره سابق شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به سمت مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه منصوب شد.

همچنین مجید کیان‌پور معاون وزیر راه و شهرسازی دولت نهم و مدیر عاملی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران معاونت عمرانی استان لرستان را بر عهده گرفت.

    نظرات