یک مدرس معماری: معماران هنجارهای اسلامی را بشناسند

یک مدرس معماری: معماران هنجارهای اسلامی را بشناسند

http://www.bananews.ir/استاد و محقق معماری گفت: در فرهنگ ما هنجارهای اسلامی تعریف کننده معیارهای معماری هستند که لازم است معماران این هنجارها را بشناسند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید حمید ضیاییان در یازدهمین نشست تخصصی معماری الهام، با بیان اینکه معماری مانند هر الهام دیگری نسیمی است که در عالم می‌وزد و انسان باهوش از این فرصت بهترین استفاده را می‌کند، اظهار کرد: معمار تنها کاری که باید انجام دهد این است که خود را در معرض این نسیم قراردهد تا بتواند به خلق اثر جدید بپردازد.

وی با بیان اینکه در هنر معماری نباید تنها به اطلاعات اکتفا کرد و محصور ماند، بلکه لازم است به خرد و پختگی دانش معماری دست یابیم، افزود: با توجه به گسترش دانش در دنیا لازم است که هنر آموزان این رشته به زایندگی و پر و بال دادن به دانش معماری اقدام کنند.

استاد و محقق معماری با تاکید بر اینکه معماری خود نوعی زندگی است، خاطرنشان کرد: بهترین وصف برای هنر معماری این است که بگوییم معماری زندگی است و لازم است که چتر بزرگی فراهم کنیم و زیر این چتر بسیاری از نیازهای مربوط به رشته معماری را برطرف کرد.

ضیاییان با اشاره به اینکه هر فرهنگی مرتبط با ارزش‌ها و هنجارهای خاص خود به خلق اثر جدید معماری می‌پردازد، ادامه داد: در فرهنگ اسلامی ما هنجارها هستند که تعریف کننده معیارهای مربوط به معماری می‌شوند و بنابراین لازم است هنجارها را بشناسیم و درک و نگرش عمیقی از جامعه خود بدست آوریم.

وی تصریح کرد: معماری الهام به این معنا است که معمار باید برای خلق یک اثر جدید منتظر الهامات باشند و معماران باید این آمادگی را در خود ایجاد کنند تا در شرایط مختلف، این آمادگی به شناسایی موقعیت‌ها و خلق اثر جدید بینجامد.

استاد و محقق معماری با بیان اینکه روحیه شاد یکی از رموز موفقیت معماران در پروژه‌های کاری و طراحی شهری است، تصریح کرد: لازم است معمار روحیه شاد داشته باشد تا بتواند شادی و نشاط درونی را به محیط اطراف منتقل کند و هم چنین عاشق حرفه خود باشد تا بتواند اثر جدیدی خلق کند.

ضیاییان خاطر نشان کرد: معمار نباید تنها به صرف طراحی، به این رشته بپردازد، بلکه لازم است از خلق یک اثر جدید که بر گرفته از الهام است لذت برده و حس مسوولیت او را نسبت به حرفه‌اش افزایش دهد.

    نظرات