یک استاد معماری: باید از الگوهای قدیم طرح‌های نو خلق کرد

یک استاد معماری: باید از الگوهای قدیم طرح‌های نو خلق کرد

http://www.bananews.ir/استاد معماری و طراحی شهری دانشکده لاسن آمریکا گفت: معماری عملی است که در سنت‌ها و فرهنگ یک جامعه ریشه کرده و به یک حرکت متحورانه تبدیل شده است زیرا این رشته یک پدیده احساسی است و نمی‌توان بی تفاوت و بی احساس به خلق طرحی در آن پرداخت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر رضا سیروس صبری، در یازدهمین نشست تخصصی معماری الهام، با بیان اینکه معماری در دنیای امروز باید موجب تغییر و تحول در زندگی شود، اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی به جای اینکه در معماری به دنبال تغییر شرایط و بهبود کیفیت‌ها باشیم در جای خود در جا می‌زنیم و تنها طرح‌های گذشته را تکرار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه معماری همانند داستانی است که به گوش استفاده کننده، آشنا به نظر می‌رسد، افزود: هر معمار موفق یک داستان در گنجینه خود دارد و هر چه داستان بلندتر باشد کیفیت معماری بیشتر خواهد بود و هرچه داستان کوتاه‌تر باشد معماری فرد کیفیت کمتری دارد.

این معمار با اشاره به اینکه در فرآیند طراحی، دید معمار مثبت است، خاطرنشان کرد: با بدبینی نمی‌توان یک اثر خوب از خود برجای گذاشت بنابراین بدبینی مانع از ایجاد دید مناسب به طرح معماری می‌شود و با منفی گرایی نمی‌توانیم یک طرح یا اثر خوب ایجاد کنیم.

صبری ادامه داد: معماری یک عمل رادیکال است و معمولا در سنت‌ها و فرهنگ یک جامعه ریشه کرده و به یک حرکت متحورانه تبدیل شده زیرا این پدیده احساسی است و نمی‌توان بی تفاوت و بی احساس به خلق یک اثر دست زد.

وی با اشاره به اینکه معماری پر از رمز و راز است و داستانی است که هر فردی به شیوه خاص خود آن را می‌سراید، خاطرنشان کرد: معماری کتابی نیست که بتوان بارها از روی آن خواند و طرح جدیدی خلق کرد، بلکه طرح اولیه یک اثر معماری ساخته ذهن و دستانی خلاق است.

استاد معماری و طراحی شهری دانشکده لاسن آمریکا با بیان اینکه معماری پیچیده است و پدیده‌ها و طرح‌های ساده در معماری چندان به دل نمی‌نشینند، گفت: همان طور که ذهن آدمی در برخورد با مسایل گوناگون پیچیده عمل می‌کند و راه حل‌های متفاوتی ارایه می‌دهد، معماری هم به دنبال پیچیدگی است.

صبری با بیان اینکه معماری یک پدیده واقعی است که نمی‌توان دوباره به احیای آن پرداخت، تصریح کرد: معماری حقیقتی است آشکار که نمی‌توان بارها و بارها دوباره آن را بازسازی کرد،‌ معماری یک پدیده غیر منتظره است و یک عادت نیست که تنها به ثبات بینجامد بلکه باید در محیط ایجاد انرژی ‌کند و جهت دار باشد.

وی با بیان اینکه معماری اهرمی است برای به خاطر سپردن موضوعات دیگر که نباید به حیطه فراموشی سپرده شود، اضافه کرد: معماری یک موضوع گنگ و خاموش نیست بلکه هنری سرزنده و متنوع است.

استاد معماری و طراحی شهری دانشکده لاسن آمریکا با اشاره به اینکه شجاعت در معماری یک اصل مهم است، گفت: معماران افراد شجاعی هستند که در انتخاب راه با بینش درست قدم بر می‌دارند و تا انتهای مسیر پیش می‌روند.

سیروس صبری با تاکید بر اینکه معماری مملوء از فضاهای گوناگون است، اما عرصه مد نیست، افزود: معماری باید فضایی را خلق کند که رویاهای ما را تحقق می‌بخشد و اجازه می‌دهد رویاها شانس به ظهور درآمدن پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه معماری از جنس الهام است، خاطرنشان کرد: نمی‌گوییم که دوباره یک نقش جهان دیگر بسازیم، اما می‌توان از الگوهای قدیم بهره برده و طرح‌های نو خلق کرد.

    نظرات