مقالات کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در بانک مقالات کنفرانسهای معتبر داخلی (مرجع دانش)

مقالات کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در بانک مقالات کنفرانسهای معتبر داخلی (مرجع دانش)

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات  کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران   ۲۵ تا ۲۶   اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سقز برگزار گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در این کنفرانس ۸۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۶۶۷ صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
 A Study on the Effects of Frequency contents of External Disturbances on the Input Energy
 On the vibration of slab Floors subjected to vertical harmonic loading
 water crisis indeveloping countries:reasons and effects
 Calculating the Buckling Load and Eigenfrequencies of Regular Frames by Using the Canonical the Cartesian Product of Graphs
 Finite Element Method about single and twin tunnels on the earth surface settlement with Plaxis Software
 بررسی روند تغییرات فشار آب حفرهای در سد های خاکی درحین ساخت و اولین آبگیری،با استفاده از روش اجزای محدود (مطالعه موردی)
 مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوتکستایل بر ظرفیت باربری خاکهای مسلح شده
 مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوگرید بر ظرفیت باربری خاکهای مسلح شده
 مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده
 بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان با درصدهای متفاوت پایین بر روی مقاومت برشی خاکها
 مقایسه مدل های رفتاری خاک و سنگ در بررسی شیروانی های طبیعی با روش های تحلیل تعادل حدی با استفاده از نرم افزارGEO-SLOPE
 بررسی وضعیت رفتارسنجی سدهای خاکی

تأثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر cut off wall و بهسازی لرزه ای آنها
 بررسی تأثیر عمق بستردر اندر کنش خاک با دیوار حائل تحت بارگذاری زلزله
 بررسی رفتار دیوار حائل طره ای با درنظر گرفتن اعماق مختلف گیرداری به روش المانهای محدود
 عملکرد سازهای ساختمانهای مصالح بنایی
 بررسی مدلسازی عددی بیرون کشیدگی الیاف فولادی قلابدارازماتریس سیمانی پرمقاومت
 تکنیک تضعیف برای بهسازی اتصالات تیربه ستون قابهای خمشی بتن مسلح
 بهینه سازی سازه های فضاکار با استفاده از الگوریتم بهبود یافته ساختگی کلونی زنبورها
 مطالعه مودشکست دراتصال تیربه ستون قاب خمشی بتن مسلح
 شبیه سازی عددی سطح آزاد جریان در اثر انتشار امواج غیر خطی با روش VOF
 مقایسه اقتصادی مدلهای مختلف پی گسترده با تغییرات همزمان KS ضریب مقاومت خاک بستر و H ضخامت پی
 آسیبشناسی دیوارههای نگهبان آسیبهای ناشی از افزایش فشار فشارهیدرواستاتیک
 بررسی اثرات میراگرهای جرمی تنظیم شده در سازههای بتن آرمه با شکل پذیری متوسط و ویژه
 شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از نرم افزارهای FLOW-3D وCCHE2D
 تحلیل عددی اثرات دینامیکی بارگذاری انفجاری بر سطوح عملکرد یک ساختمان بتنی مقاوم لرزه ای
 ارزیابی عددی پاسخهای دینامیکی یک ساختمان بتنی مقاوم لرز های در برابر بارگذاری انفجاری
 بررسی اثر اندرکنش سازه-خاک-شمع بر روی پاسخ شمع تحت بار زلزله
 برررسی رفتاراعضای بتنی محصورشده تحت فشارتک محوره به وسیله آزمون امواج فراصوت
 تعیین میرایی ویسکوز معادل قابهای بتنی مسلح درروش طراحی براساس تغییر مکان مستقیم
 شبیه سازی سه بعدی توزیع فشار و سرعت روی سرریزپلکانی با استفاده از مدل عددی
 بررسی اثرات اندرکنش خاک- سازه بر قاب های بتونی سه بعدی با سیستم مقاوم جانبی قاب خمشی ویژه و دیوار برشی در ساختگاه های تیپ IV و III
 روش سازه گسترش یافته و تعیین ابعادبهینه دامنه خاک و شبکه المان محدود برای بررسی اثرات اندرکنش خاک - سازه درسازه های بتونی بلندمرتبه
 ارزیابی پارامترهای موثربرشکل پذیری و جذب انرژی درسازه های فولادی بابادبندهای دروازه ای
 بررسی تاثیر ابعاد هندسی مدل، بر صحت نتایج حاصل از تحلیل ساخت تونل با استفاده ازروش اجزای محدود
 بررسی آزمایشگاهی تنش چسبندگی بین بتن و فولاد بوسیله آزمایش بیرون کشیدگی PULL-OUT
 بررسی شکل پذیری و رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار چلیکی
 تاثیر افزایش قیمت سوخت بر ترافیک مطالعه موردی محورهای درون شهری تهران
 کاربرد میراگر هوشمند SMAبرای کنترل غیرفعال ساز ههای در معرض ارتعاشات لرزه ای
 بهینه سازی دیوار حائل بتنی طره ای با استفاده از الگوریتم جست وجوی ذرات باردار CSS
 مقایسه آنالیزهای دوبعدی و سه بعدی تونل ها در شرایط استاتیکی
 مقایسه عملکرد دو الگوریتم سیستم جستجوی ذرات باردار (CSS) و الگوریتم ژنتیک (GA) در حل مسائل مقید با متغیرهای گسسته
 بررسی اثر جایگزینی میانقاب پانل سه بعدی در قابهادی فولادی بادبندی شده
 بررسی مشخصات فنی مصالح سنگی و عملکرد ذرات متورق و سوزنی در بتن آسفالتی گرم
 بررسی تاثیر میراگر ویسکوالاستیک بر روی نیروی محوری ستون ها در ساختمان های بتن مسلح کوتاه مرتبه با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی
 ارزیابی و تحلیل روشهای آماری جهت گیری الیاف دربتنهای الیافی مسلح به الیاف فولادی
 بررسی پارامترهای موثربررفتارمکانیکی کامپوزیت های توانمندپایه سیمانی مسلح به الیاف
 مقایسه عملکرد قابهای خمشی فولادی نه طبقه تحت نگاشتهای نزدیک گسل زلزله های نورثریج و لندرز
 بررسی و مطالعه روند ساخت سد های سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) در ایران مطالعه
 بهبودعملکردلرزه ای بادبندی هابا استفاده ازترکیب بادبندی های کمانش ناپذیربایکدیگر درشکل های مختلف
 بررسی رفتار دینامیکی قابهای مسطح فولادی در اثر خرابی پیشرونده با استفاده از نرم افزار ANSYSو راههای مقابله با خرابی پیشرونده
 پیش بینی مقدار اسلامپ به عنوان یکی از پارامترهای اصلی کارایی دربتن های با مقاومت بالا به کمک مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی
 کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در بررسی آنالیز دینامیکی قوس دولنگه
 کاربرد روش جدید بهینه سازی پرتو در مهندسی عمران
 پیش بینی محل وقوع ترک و ارائه راهکارهای مناسب جهت تامین پایداری در ساختمان مدارس آجری ایران
 بررسی اثر پدیده طبقه همکف نرم در قابهای ساختمانی در اثر تغییر ارتفاع طبقات و تغییر فاصله دهانه های قاب ها
 بررسی تاثیر سازه های احداثی بر پهنه های سیلابی رودخانه با استفاده از مدل های تحلیل هیدرولیکی در رودخانه پسیخان- استان گیلان
 استفاده ازتکنیک های معماری سنتی درمعماری مدرن جهت بهینه سازی مصرف انرژی
 روشهای کاهش اثر مقیاس در مدل سازی فیزیکی هواده ها جهت کاهش خطر کاویتاسیون
 تعیین حریم بستر رودخانه کاولان مهاباد با استفاده از مدل های کامپیوتری GIS, HEC-RAS
 مدلی برای رتبه بندی ریسک در پروژه های ساختمانی با رویکرد فازی
 بررسی نقش توابع فازی دربرآوردخشکسالی استان آذربایجان غربی
 پهنه بندی هیدرولیکی سیلاب حوضه آبریز شهرچای ارومیه با استفاده ازhec- RAS,ARC GIS
 تغییر کاربری رودخانه نازلوچای براثربرداشت و استفاده بی رویه ازمصالح شن و ماسه درحوضه آبریز دریاچه ارومیه
 استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و شبکه عصبی پیش خور پس انتشاردر تخمین روند خشکسالی
 پیشبینی سطح ایستابی با مدل سری زمانی غیرخطی بیلینیر و مقایسه این مدل با مدلهای رایج خطی (مطالعه موردی دشت مهاباد
 پیش بینی رسوب در حوضه رودخانه زرینه رود با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی
 مدلسازی ریزش گردابه اطراف سیلندر قائم تحت اثر جریان
 بررسی عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن های متوالی چوگانی شکل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
 آزمون غیرخطی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردی تراز آب زیرزمینی دشت مهاباد)
 تحلیل و مدل سازی سرفاصله زمانی ترکیبات مختلف زوج خودرو در شرایط ترافیک متراکم آزاد راه
 بررسی و تحلیل سرفاصله زمانی انواع زوج خودرو در خطوط مختلف مسیر
 بهینهسازی توان مورد نیاز برای انجام آزمایش و تحلیل دینامیکی توأم
 تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیرخطی قاب سه بعدی جداسازی شده باجداسازلرزه ای پاندولی اصطکاکی
 آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های فولادی با مهاربندی براساس سطح عملکرد، در برابر زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)
 طراحی سیستم نیلینگ جهت گود برداری های عمیق مطالعه موردی : اراضی پتوبافی مهاباد
 مقایسه هیدرولیکی روندتغییرات حداکثرترازسطح آب درحالت غیرماندگاربراساس سری زمانی بادوره برگشت ۲۵سال درشرایط قبل و بعدازعملیات ساماندهی رودخانه با استفاده ازمدلهای ریاضی MIKE11 و HECRAS مطالعه موردی: بازه پایاب سدبوکان تا شاهین دژ
 شبیه سازی شبکه آبرسانی فضای سبزشهری درراستای جداسازی شبکه آب شرب با استفاده ازمدل هیدرولیکی مطالعه موردی: اشنویه
 بررسی رفتار سازه ای پانل های پیوندی الیاف تقویت شده پلیمری- بتن های گازی (FRP-AAC)
 بررسی تاثیر طول تیر پیوند در میزان فولاد مصرفی در ساختمان های فلزی با مهاربند برون محور
 شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS (مطالعه موردی : حوضه آبریز سقز)
 تحلیل سه بعدی نیم فضای ایزوتروپ جانبی دولایه ای تحت اثرشالوده مستطیلی کاملا انعطاف پذیرمستقر برآن

    نظرات