هم‌اندیشی بانوان شورای شهرهای قزوین با نظام مهندسی ساختمان

هم‌اندیشی بانوان شورای شهرهای قزوین با نظام مهندسی ساختمان

http://www.bananews.ir/اولین جلسه هم‌اندیشی بانوان شورای اسلامی شهرهای قزوین با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد.

به گزارش بنانیوز ؛ از آنجایی‌که بستر حضور صاحب نظران و بهره‌گیری از اندیشه توانمند آنان در ابعاد مختلف یک جامعه شهری با حضور شوراهای اسلامی شهر محقق شده و همت و تلاش اعضای شوراهای اسلامی شهرها زمینه‌ساز ظهور اندیشه‌ای مضاعف برای داشتن شهری پویا و متعالی خواهد بود، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در جهت تعامل بیشتر با شوراهای اسلامی شهر و روستا و اثرگذاری در حوزه‌های مختلف اجتماعی نسبت به برگزاری نشست هم‌اندیشی بانوان شوراهای اسلامی شهرهای قزوین اقدام کرد. در این نشست بر لزوم تاثیرگذاری شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در فرآیند تصمیم سازی و تعامل بیشتر با متخصصین امر تاکید شد. مهندس فرخ‌زاد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در این نشست گفت: برگزاری جلسات هم‌اندیشی باعث آگاهی اعضای شوراهای اسلامی شهرها از فعالیت‌های یکدیگر در زمینه‌های مختلف شده و موجب ترغیب هرچه بیشتر این منتخبان و نمایندگان مردم در شورا برای انجام بهتر امور شهری و منشا خدمات و حرکت‌های جدید خواهد بود. نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین بیان کرد: از حدود ۱۶۰ نفر عضو شوراهای اسلامی شهرهای قزوین، ۱۳ نفر خانم هستند. این در حالی است که بانوان ۵۰ درصد جامعه آماری استان را تشکیل می‌دهند که این آمار و حضور بانوان در شورا به نوبه خود بسیار کم بوده که باید این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته تا در انتخابات دوره بعد شاهد حضور بیشتری از بانوان در شورای شهر باشیم. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اولین سازمان در کل کشور بوده که کمیسیون بانوان را راه‌اندازی کرد و در این حوزه در بخش‌های مختلفی از قبیل فنی، ورزشی، رفاهی، فرهنگی و... حضور چشم‌گیری داشته و توانسته موفقیت‌هایی را نیز کسب کند.

    نظرات