ماهنامه پیشگامان ساختمان

ماهنامه پیشگامان ساختمان

http://www.bananews.ir/ماهنامه پیشگامان ساختمان هر ماه در سه پرونده :تاسیسات ساختمان - معماری و فناوری های نوین ساختمان و کنترل آلات و اتوماسیون منتشر می گردد.

به گزارش بنانیوز ؛ روند نشر ماهنامه به شرح ذیل است :

حضور در نمایشگاه ها و همایش های سراسر کشور انبوه سازان و پیمانکاران ساختمانی مهندسین مشاور شرکت های ساختمانی و مسئولان و برنامه ریزان بلند پایه کشور پروژه های درحال ساخت شرکت های مهندسی وخدماتی در حوزه مسکن و مصالح ساختمانی بازارهای ساختمانی و... حضور در تمامی نمایشگاهها و همایشهای صنعت ساختمان سال ۱۳۹۳
تلفن تماس:۷۷۵۳۴۱۰۰-۰۲۱
Email : pishgaman.sakhteman@gmail.com

نظرات