اعلام میزان افزایش نرخ واحدهای مسکن مهر در پردیس

اعلام میزان افزایش نرخ واحدهای مسکن مهر در پردیس

http://www.bananews.irشرکت عمران پردیس میزان افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر در شهر پردیس را اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irشرکت عمران پردیس اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل شماره (۳) ابلاغی به شماره ۸۴۲۸/۹۲/ص/ ۲۱۰۰ مورخ ۲۵ دی ۹۲ و الحاقیه شماره ۹۷۸۳/۹۲/ص/۲۱۰۰ مورخ ۱۶ اسفند سال ۹۲ در خصوص مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر بدینوسیله به آگاهی متقاضیان مسکن مهر فاز۹ می رساند؛ برای انجام پروژه های فاز۹ و تحویل واحد مقتضی مطابق جدول زیر نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نمائید.

 

مبلغ مابه التفاوت (ارقام به ریال)

تعداد واحد

نام پروژه

ردیف

۴۰،۰۰۰،۰۰۰

۷۹۲

آفاق سپهر خرم

۱

۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۵۰۰

بتن نما مستحکم  روز

۲

۳۰،۰۰۰،۰۰۰

۳۸۴

ساتراپ –فاز۹

۳

۴۹،۰۰۰،۰۰۰

۴۱۸

پیوندگران امید

۴

۴۶،۰۰۰،۰۰۰

۴۹۸

هسا-فاز ۹

۵

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

۷۲

دیماس شرق

۶

۶۵،۰۰۰،۰۰۰

۲۸۸

سازه  کاران ایلام

۷

۶۸،۰۰۰،۰۰۰

۸۰

لیان سازه لیلان

۸

۵۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۱۰

سهند

۹

۵۵،۰۰۰،۰۰۰

۱۵۴

آتیه سازان تخت جمشید

۱۰

مهر

    نظرات