پرند پاییخت مسکن مهر کشور

پرند پاییخت مسکن مهر کشور

http://www.bananews.ir/ایجاد یک شهر مستقل با جذب بخشی از جمعیت منطقه شهری تهران در جهت ساماندهی نظام فضایی منطقه شهری تهران موجب شدپرندبه عنوان پاییتخت مسکن مهردر کشور شناخته شود.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irبه موجب جایگاه و موقعیت نسبی مناسب آن (موقعیت این شهر نسبت به شبکه راه ارتباطی آزادراه تهران - ساوه، شبکه ریلی پروژه خط مترو تهران – پرند، نزدیکی به فرودگاه امام و...) از اهمیت و نقش پذیری بیشتری در طرح ها و برنامه های واگذاری مسکن در قالب سیاست های جدید دولت برخوردار شده است.

این شهر در قالب طرح های واگذاری زمین های اجاره ای ۹۹ ساله (مسکن مهر) و در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/۲/۸۷ مجلس شورای اسلامی) از موقعیت ممتازی در جمعیت پذیری و سامان یابی جمعیت و فعالیت در مجموعه شهری تهران برخوردار شده است.

شهر جدید پرند که بر مبنای دو ضرورت اصلی اسکان بخشی از سرریز جمعیتی مجموعه شهری تهران و نیز اسکان کارکنان فرودگاه امام خمینی ایجاد گردیده است.

 

براساس برنامه های اخیر دولت در جهت حل معضل مسکن به ویژه در مورد تامین مسکن محرومین و جمعیت فاقد مسکن در کلانشهرها از طریق اسکان آنها در شهرهای جدید پیرامونی، بارگذاری قابل توجه جمعیتی در شهرهای جدید مدنظر قرار گرفته است در این خصوص براساس مصوبه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری (۲۷/۱۲/۸۶) سقف جمعیت پذیری شهر جدید پرند به ۴۸۵/۰۰۰ نفر جمعیت افزایش یافته است.

جایگاه شهر جدید پرند در حریم شهر تهران

بنابر مطالعات طرح جامع ۱۳۸۵ تهران، حدود شهر تهران با توجه به الزامات زیست محیطی و ضرورت حفاظت و مدیریت یکپارچه محدوده بلافصل پیرامون شهر به ترتیب زیر تعریف شده است.

از جنوب به رودخانه شور (طبق مسیر مشخص شده در نقشه)

از شمال به خط الراس البرز، بین حوزه های آبخیز سد کرج و لتیان

از شرق به رودخانه جاجرود تا مرز شمالی شهرستان پاکدشت و سپس مرزهای غربی شهرستان های پاکدشت و ورامین (براساس نقشه رسمی وزارت کشور در بهار ۱۳۸۵).

از غرب به مرزهای غربی شهرستان تهران، رباط کریم و بخشی از شهرستان شهریار که در حوزه نفوذ مستقیم تهران قرار دارد.

حریم شهر تهران در منتهی الیه غربی محدوده شهر، کمربند سبز حایل بین شهرهای تهران و گرمدره است.

براساس این گزارش با توجه به حدود تعریف شده فوق و انطباق مرز جنوبی شهر جدید پرند با حد جنوبی حریم شهر تهران، شهر جدید پرند کاملاً درون حریم شهر تهران واقع شده است
با این حال و با توجه به مغایرت های قانونی موجود در خصوص محدوده حریم شهر تهران و تا اصلاح و تصمیم گیری مشخص در زمینه حریم شهر تهران، محدوده و حریم شهر پرند براساس مطالعات طرح جامع آن از شرق منطبق بر حریم شهر رباط کریم، از جنوب محدود به رودخانه شور و از غرب محدوده به مرز شهرستان شهریار و از شمال به ارتفاعات تخت رستم محدود می گردد.
بر این اساس تداخل حریم شهر تهران و شهر جدید پرند، به نوعی تناقض در ساختار مدیریتی و حفاظتی پهنه حریم دو شهر است که قابل توجه می باشد.

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر جدید پرند مصوب ۱۳۷۷

الف- ویژگی های کلی

ویژگی های کلی شهر جدید پرند که مطالعات طرح توسعه و عمران آن در فاصله سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ انجام و در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسیده است بدین شرح می باشد.

محل و موقعیت استقرار؛ ۳۵ کیلومتری جنوب غرب تهران و مجاور اراضی فرودگاه امام خمینی

مساحت پیش-بینی شده ۹۵۳ هکتار بدون حرایم و با حرایم اراضی لبه شهری ۶/۱۰۱۳ هکتار
جمعیت پیش بینی شده در افق طرح ۸۰۵۰۰ نفر با تراکم ناخالص ۵/۷۹ نفر در هکتار
براساس این گزارش همجواری با کانون های شهری رباط کریم و فرودگاه امام خمینی و بزرگراه تهران – ساوه با میانگین بارندگی سالانه ۲۱۸ میلی متر و معدل دمای سالیانه ۲۸/۱۴ درجه سانتی گراد و معدل نوسانات دمای سالیانه پرند ۶/۴۰ سانتی گراد است.

ایجاد یک شهر مستقل با جذب بخشی از جمعیت منطقه شهری تهران در جهت ساماندهی نظام فضایی منطقه شهری تهران.

تعیین الگوی خطی به عنوان مناسب ترین الگوی کالبدی در برنامه ریزی و طراحی شهری
تعیین ساختار فضایی شهر متشکل از ۳ ناحیه (با جمعیت متوسط ۲۷۰۰۰ نفر) و ۹ محله (با جمعیت متوسط حدود ۸۵۰۰ نفر).

د- منطقه بندی توسعه شهر جدید پرند از دیدگاه طرح جامع مصوب ۱۳۷۷

این گزارش می افزاید: منطقه بندی شهر جدید پرند در چارچوب اهداف طرح توسعه و عمران با توجه به هماهنگی عناصر مختلفی همچون توپوگرافی، هیدرولوژی، پوشش گیاهی، نوع و جنس خاک و ... در قالب سه منطقه انجام گرفته است.

منطقه شمالی اراضی که مشخصه بارز آن وجود ارتفاعات و ناهمواری هاست و امکان استقرار کاربری های شهری مگر با اختصاص هزینه های بالا ممکن نیست. می توان از این منطقه برای طراحی مجتمع های فراغتی و تفریحی در سطح فرامنطقه ای استفاده نمود.

براساس این گزارش منطقه میانی اراضی که ویژگی آن همواری و شیب ملایم و یکنواخت است. در این حوزه عناصر طبیعی که مانعی در برابر توسعه باشد وجود ندارد و همچنین با توجه به نوع و جنس خاک، این حوزه مناسب ترین منطقه برای استقرار عناصر اصلی شهری محسوب می شود و برنامه ریزی ها و طراحی عمده هسته اصلی و کاربری های مجاور آن، در این منطقه باید صورت گیرد.

منطقه جنوب اراضی: این اراضی به دلیل وجود ناهمواری ها و مسیل رودخانه شور در امتداد جنوب، اراضی نامناسبی محسوب شده و کاربری های خاصی را با شرایط ویژه می توان در این حوزه استقرار داد که از جمله آن می توان به استقرار فضای سبز و فضای ورزشی و تفریحی اشاره کرد.

طرح بازنگری توسعه و عمران شهر جدید پرند مصوب ۱۳۸۴

براساس این گزارش طرح بازنگری توسعه و عمران شهر جدید پرند به منظور تغییر چشم انداز جمعیتی شهر براساس تامین نیازهای سکونتی، خدماتی و تاسیساتی برای جمعیت ۱۵۰۰۰۰ نفری تهیه در تاریخ ۱۰/۵/۸۴ شوایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

در این قسمت از گزارش ضمن اشاره به الگوی توسعه شهر جدید پرند، اهداف و رویکردهای طرح بازنگری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

معرفی محدوده مطالعاتی طرح

معرفی محل استقرار محدوده

این گزارش می افزاید: شهر جدید پرند در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهر تهران قرار گرفته است. این شهر در جنوبی ترین حد حریم جنوب تهران استقرار یافته است. شهر رباط کریم که نزدیک ترین کانون جمعیتی به این شهر است، در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری شمال شرقی آن واقع شده است.

براساس این گزارش شهر جدید پرند از شمال به ارتفاعات تخت رستم (که بلندترین نقطه آن حدود ۱۳۴۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد) از جنوب به مسیل رودشور، از سمت شرق به اراضی فرودگاه بین المللی امام خمینی و از سمت غرب و شمال غرب نیز به اراضی باز و بایری که بخش عمده آن تحت تملک شهر جدید پرند می باشد، محدود می گردد که قابلیت توسعه های آتی در افق های دورتر را فراهم می آورد. این شهر از شمال شرقی نیز با محدودیت اراضی رباط کریم و پرندک مواجه است لذا در عمل مهمترین جهت توسعه آن در راستای شمال غربی و در فراسوی مرز شهرستان شهریار می باشد.

تبیین موقعیت ویژه منطقه ای پرند

محدوده شهر جدید پرند از موقعیت استقرار منطقه ای خاصی برخوردار است که اعم ویژگی های آن را می توان چنین برشمرد:

الف- نقطه تلاقی حوزه های کرج – شهریار و اسلامشهر – رباط کریم

براساس این گزارش محدوده مورد نظر به عنوان محل تلاقی و همپوشانی دو حوزه مهم مجموعه شهری تهران به شمار می رود. که اولی (کرج – شهریار)، براساس مطالعات طرح مجموعه شهری محل استقرار ۸/۳ میلیون نفر و دومی (اسلامشهر- رباط کریم) محل سکونت ۹۶/۱ میلیون نفر در افق ۱۴۰۵ خواهد بود که در این میان نقش شهر جدید پرند با توجه به استقرار آن در محل تلاقی دو حوزه مذکور از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

ب- قرارگیری در حدفاصل سه مرکز ملی تبادل کالا و مسافر کشور در فراسوی کمربند سوم تهران

موقعیت ویژه محدوده مورد مطالعه و قرارگیری آن در مجاورت سه مرکز مهم حمل و نقل کالا و مسافر کشور (فرودگاه بین المللی امام خمینی، فرودگاه پیام و ایستگاه آپرین) با نقش و عملکردهای ویژه آنها اهمیت خاصی را به اراضی و موقعیت استقرار شهر جدید پرند بخشیده است. اهمیت موقعیت مذکور از آن جهت که در حال حاضر مقرر است دو منطقه ویژه اقتصادی نیز در اراضی فرودگاه امام و فرودگاه پیام احداث شوند قابل توجه خواهد بود (نقشه شماره ۲۲۱-۲).

ج-برنامه انتقال و تمرکز کل تاسیسات و ادارات گمرک تهران به اراضی مجاورت ایستگاه آپرین
براساس این گزارش یکی از طرح ها و برنامه های احتمالی و قابل تحقق مجاور اراضی پرند، برنامه انتقال و تمرکز کلیه تاسیسات و ادارات گمرک تهران به اراضی مجاور ایستگاه آپرین است که با انتقال و تمرکز تاسیسات مذکور، اهمیت نقش پذیری و کارکرد خدماتی محدوده مورد مطالعه ارتقاء خواهد یافت. نقشه شماره ۲۲۱-۳ موقعیت تقریبی استقرار تاسیسات گمرک در مجاورت اراضی محدوده طرح را نشان می دهد.

د- قرارگیری محدوده استقرار پرند در یکی از سه رأس مثلث تهران - کرج- پرند

این گزارش می افزاید : نکته قابل توجه دیگر در خصوص موقعیت شهر جدید پرند، قرارگیری این شهر در یکی سه راس مثلث ارتباطی کانون های جمعیتی مهم تهران – کرج – پرند می باشد. این ارتباط دو سویه در هر ضلع، از نقطه نظر تمرکز جمعیتی – فعالیتی، اشتغال و به تبع آن اقتصاد قابل بررسی می باشد همگام با توسعه آتی شهر جدید پرند بر اساس چشم انداز آتی، می توان امید داشت این کانون جمعیتی به همراه دو کلانشهر مذکور به یکی از مراکز مهم (و به عنوان کلانشهر آتی) در مجموعه شهری تهران با توان جذب جمعیتی بالا تبدیل شود.

هـ - مجاورت با شبکه های مهم ارتباطی

براساس این گزارش ایجاد دسترسی سریع و آسان به مراکز مختلف و ایجاد شبکه حمل و نقل با کارایی بالا یکی از نکات طراحی و مکانیابی شهر در محدوده فعلی آن است. آزادراه تهران – ساوه، فرودگاه بین المللی امام، آزادراه تهران – قم، راه آهن تهران – جنوب و راه آهن شهری تهران – پرند بیانگر قرارگیری شهر پرند در محل عبور شریان های اصلی کشور است که برنامه های اتصال شهر به شبکه مترو و اتوبوس های شهری و قطار بین شهری نیز از دیگر نقاط قوت شهر در زمینه حمل و نقل عمومی در آینده به شمار می-رود

جمع بندی و تدوین چشم انداز، اهداف و راهبردهای طرح

چشم انداز شهر جدید پرند

این گزارش می افزاید: شهر پرند در افق چشم انداز طرح راهبردی، کلانشهری فعال با غلبه بخش خدمات پیشرفته و صنایع با فناوری نوین است که در تعامل مستقیم با شهر فرودگاهی امام خمینی به مثابه شهر لبه ای خارجی (external edge city) در شهر – منطقه جهانی تهران قرار دارد.

توفیق شهر پرند در ایفای نقش مشترک با شهر فرودگاهی امام خمینی می تواند ساختار کلان فعالیت های دانش پایه شهر – منطقه جهانی تهران را در قالب سوپرکریدور چند رسانه ای در حدفاصل مرکز دانش پایه تهران و شهر فرودگاهی امام خمینی بسط و توسعه داده و از این طریق تمهیدات لازم برای خروج تهران از حالت سیاهچالگی برای رسیدن به وضعیت شهر – منطقه ای جهانی را فراهم سازد.

توفیق پرند در ایفای نقش فوق الذکر نتیجه توفیق آن در چارچوب عملکردهای عمده زیر است.
عملکرد ارتباطی (ترانزیتی) به مثابه بخشی از یک سامانه هوایی بین المللی مهم با طیف وسیعی از عملکردهای مکمل همچون گردشگری، فرهنگی – گردهمایی، برگزاری نمایشگاه¬ها و ....

عملکرد ارتباطی (اطلاعاتی)- فراوری اطلاعات و اطلاع¬رسانی با توجه به زیرساخت های پرند و موقعیت ویژه آن در مفصل ارتباط مهمترین منطقه کلانشهری کشور با فضای بین المللی که از هم اکنون نیز آن را به کانون توجه رسانه ای تبدیل کرده است.

عملکرد تولید و ارایه خدمات با فن آوری بالا در طیف وسیعی از انواع زمینه های مختلف فعالیتی که شهر – منطقه جهانی تهران بسترساز آن است.

عملکرد آموزشی – پژوهشی در تکمیل حلقه امکانات مراکز فن آوری و فرهنگی، اقامت موقت، گردهمایی و مراکز نمایشی و در تعامل با مهمترین مراکز آموزشی و پژوهشی خارج و داخل کشور که تا مجموعه شهر آفتاب امتداد یافته است.

عملکرد کنترل و مدیریت جریان های اقتصادی از طریق مراکز عمده تجاری – اداری و ارایه خدمات برتر کلانشهری.

آینده نگری جمعیت شهر پرند

جمعیت پذیری شهر پرند در آینده از سویی متأثر از میزان توفیق سیاستهایی است که جهت توسعه و سرمایه گذاری در این شهر و حوزه بلافصل آن صورت می گیرد و از سوی دیگر متاثر از سیاست های کلان در سطح مجموعه شهری و شهر تهران است که در رابطه با چگونگی پیشبرد تمرکززدایی و کنترل توسعه تهران است.

توضیح آنکه عوامل متعددی در راستای تعیین شتاب فرآیند جمعیت پذیری شهرهای جدید به طور عام و از جمله شهرهای جدید در مجموعه شهری تهران مشاهده می شود که از جمله عبارتند از:

افزایش جمعیت تهران که از جمله می توان به پیش بینی ظرفیت خدمات رسانی برای ۲/۱۰ میلیون نفر در مقایسه با پیش بینی طرح جامع نسبت به جمعیتی معادل ۲/۹ میلیون نفر برای افق طرح اشاره نمود.

تسریع در روند افزایش توان جمعیت پذیری شهرهای میانی از طریق احداث مسکن مهر در مقیاس وسیع

مشکلات موجود در زمینه تامین زیرساخت های شهری خصوصاً تامین آب و نیز تاخیر در امتداد خط یک مترو تهران تا شهر پرند.

مشکلات موجود در زمینه توسعه مراکز کار و فعالیت در سطح شهر پرند و حوزه بلافصل آن خصوصاً شهر فرودگاهی امام خمینی که از مهمترین کانون های کار و فعالیت مرتبط با شهر و با بیشترین تعامل با آن به شمار می رود.

این گزارش می افزاید : بدین ترتیب واقعیات موجود در زمینه احتمال تاخیر یا عدم تحقق پذیری برنامه ها روند تغییرات جمعیتی شهر را، علیرغم پیشرفت قابل توجه عملیات ساختمانی احداث مسکن، به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و بر این اساس سناریوهای حداقلی و حداکثری با احتساب در نظر گرفتن شتاب متعارف و نیز حداکثر شتاب ممکن در فرآیند تحقق طرح ها و برنامه های عمرانی شهر تهیه شده است.

لازم به ذکر است که در طرح "مطالعه و تعریف مجدد جمعیت مجموعه شهری تهران" ظرفیت نهایی پیش بینی شده برای شهر پرند ۰۰۰/۴۸۵ نفر و جمعیت پیش بینی شده برای افق ۱۴۰۵ معادل ۲۹۴۰۰۰ نفر است که از مقادیر پیش بینی شده در هر دو سناریو کمتر است و این نشان دهنده شتاب و گستردگی عملیات فراتر از عرف رایج و پیش بینی طرح های فرادست در این راستا بوده است.

آینده نگری وضعیت اجتماعی شهر پرند

در فرآیند توسعه شتاب آلود شهر پرند دهه منتهی به ۱۴۰۰ دهه ای متاثر از عملیات وسیع احداث مسکن و در مراحل بعد توسعه زیرساخت ها و نیز امتداد خطوط مترو تهران تا شهر پرند است.

تداوم عملیات ساختمانی در نخستین سال های این دهه امکان حضور گسترده کارکنان ساختمانی را مهیا می سازد. اما به تدریج و با پیشرفت عملیات عمرانی که به تسهیل دسترسی به تهران و نیز کاهش اجاره بها در مقایسه با پایتخت می انجامد و همچنین به واسطه تاخیر در شکل گیری مراکز کار و فعالیت نسبت به توسعه بافت های مسکونی عملاً در دوره ۱۰ ساله اول شهر پرند خصلتی خوابگاهی – استیجاری می یابد.

در دوره ۱۰ ساله دوم منتهی به ۱۴۱۰ و با شکل گیری شهر فرودگاهی امام خمینی، مناطق ویژه گردشگری – اقتصادی زرندیه و نیز توسعه شهرک های صنعتی به تدریج پرند با تغییر خصلت خوابگاهی به شهر پشتیبان مراکز کار و فعالیت در پیرامون و در درون خویش تبدیل شده در موفقترین حالت به شهری فرودگاهی و در تعامل مستقیم با تهران تبدیل می گردد. با توجه به تغییر الگوی اشتغال ساکنان می توان تغییر قشربندی اجتماعی ساکنان آتی و تغییر الگوی سکونت، آموزش و ... و گذران اوقات فراغت را نیز پیش بینی نمود که جملگی مرحله توسعه آتی شهر را از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

آینده نگری وضعیت اقتصادی شهر پرند

چشم انداز اقتصادی شهر جدید پرند که برگرفته از ترکیب مشاغل آتی شهر در قالب سه الگوی شهر خوابگاهی، شهر صنعتی و شهر خدماتی (فرودگاهی) است نشان می دهد که گرایش کلی مشاغل در شهر پرند با توجه به پیشامدهای گوناگون قانونی، محیطی، زیرساختی و ... متفاوت خواهد بود.بر این اساس به منظور بررسی تطبیقی الگوهای یاد شده از مدل شهرهای مشابه (شامل کرج، اراک و همدان) جهت تعمیم ساختارهای جمعیتی و اشتغال استفاده شده است.

جمع بندی تصمیمات اقتصادی شهر پرند در قالب برآورد اشتغال زایی هر یک از بخشها بر اساس الگوی منتخب که شامل سناریوی کلانشهر خدماتی (فرودگاهی) است نشان می دهد که مجموع مشاغل شهر پرند در افق چشم انداز به ۳۳۰ هزار شغل بالغ می گردد که ۷۰درصد از آنها معادل ۲۳۱ هزار شغل در بخش خدمات و بقیه تقریباً به طور مساوی شامل مشاغل بخش صنعت و نیز مشاغل خوابگاهی است.

اهداف کلان

اهداف کلان ارائه شده برای شهر جدید پرند شامل مواد زیر می باشد:

شکل گیری کلان شهر کارآمد پرند در مجموعه شهری تهران

ایجاد شهر مستقل چند عملکردی پرند در تعامل دو سویه با کلان شهر تهران

ارتقاء شهر پرند به شهری یکپارچه، خوانا و ایمن با هویت مستقل و برخوردار از فضاهای فعال شهری

رشد و توسعه شهر پرند به مثابه سیستمی باز، زمانمند، ارگانیک و واجد قابلیت انعطاف پذیری

 

باشگاه خبرنگاران جوان

    نظرات