دولت از اجرای تامین مسکن حذف می‌شود

دولت از اجرای تامین مسکن حذف می‌شود

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های دولت در بخش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، گفت: عدم تمرکز اقشار در یک نقطه خاص، تامین مسکن در قالب برنامه‌های نوسازی و بهسازی شهری و حذف دولت به عنوان محور اجرایی برنامه های تامین مسکن از برنامه‌های ما در بافت‌های فرسوده است.
به گزارش بنانیوز(Bananews.irمحمدسعید ایزدی بیان اینکه یکی از ۵ کارگروه طرح جامع مسکن کاگروه بافت‌های نابسامان شهری است، گفت: انتقادی که به برنامه ملی مسکن در گذشته وجود داشت ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها مکان گزینی نامناسب است.

وی انتقاد دوم را تجمع و تمرکز مسکن برای گروه های خاص در یک نقطه اعلام کرد و افزود: انتقاد سوم دولت محور بودن برنامه‌های تامین مسکن بود که مورد نقد کارشناسان قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه ما در طرح جامع مسکن در حوزه بهسازی و نوسازی تلاش شده این نقایص برطرف شود، بیان کرد: تامین مسکن در قالب برنامه‌های نوسازی و بهسازی شهری امری است که هیچ فشاری را به دولت و مدیریت شهری وارد نمی‌کند و ما نباید در مناطقی ساخت و توسعه مسکن را انجام دهیم که هیچ زیرساختی ندارند.

ایزدی با بیان اینکه موضوع عدم تمرکز اقشار در یک نقطه خاص مدنظر ما است، گفت: از سال ها پیش در دنیا گروه های خاص را در یک نقطه متمرکز نمی‌کنند زیرا باید برای پراکنش گروه‌های مختلف درآمدی ساختار اجتماعی تلفیقی بوجود بیاوریم.

وی حذف دولت به عنوان محور اجرایی برنامه های تامین مسکن را از دیگر برنامه‌های شرکت در بافت‌های هدف اعلام کرد و افزود: تلاش می‌کنیم از طریق در اختیار گذاشتن تسهیلات حمایت شهرداری‌ها و در اختیار گذاشتن خدمات فنی از طریق دفاتر تسهیل گری و خدمات نوسازی مردم را برای ورود به عرصه نوسازی تشویق کنیم.

 

مهر

    نظرات