نمایه سازی مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در بانک مقالات (سیویلیکا)

نمایه سازی مقالات اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در بانک مقالات (سیویلیکا)

http://www.bananews.ir/بنانیوز-مجموعه مقالات  اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان  ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی  (ه)  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در قزوین برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۵۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۰۱۶  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
 گرافیک های محیطی و تاثیر آن در زیباسازی منظر شهری معاصر
 تبیین جایگاه مسجد جامع یزد در ایجاد حس مکان و هویت به فضای کالبدی شهر یزد
 مرور جامعه محوری بر جاذبه های گردشگری بازارهای سنتی شهری در راستای توسعه صنعت گردشگری شهری (با تاکید بر نگرش اهالی بازار سنتی شهر تبریز در امکان سنجی و نیاز سنجی گردشگری بازار)
 بررسی علل شکل گیری و راهبردهای بهبود سیمای نابهنجار شهری (مطالعه موردی : سکونتگاه غیر رسمی اسلام آباد شهر کرج)
 نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 فرمال شهر؛ جستاری بر شهرهای آینده
 بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی
 انسان و توسعه پایدار
 بررسی و تحلیل علل شکل گیری اسکان غیررسمی در شهر ماکو و پیامدهای آن
 کدهای فرم بنیاد به عنوان رویکردی نوین در مقابل منطقه بندی سنتی
 شناخت امکانات و محدودیتهای استان قزوین در راستای نیل به توسعه پایدار گردشگری؛ارائه راهبردها و پیشنهادات
 استحکام بخشی بافتهای شهری
 بررسی سیر تحول سیاست های تراکم و بلند مرتبه سازی در کشور و سنجش کلی تاثیرات آن
 بررسی اثرات تفکر معادی در ساخت شهر اسلامی
 طراحی پیاده راه ها در بافت تاریخی شهرها عاملی برای توسعه صنعت گردشگری (نمونه موردی شهر زنجان)
 تأثیرات وجود قرارگاه های رفتاری بر نقش و کارکرد بازارهای سنتی (نمونه موردی بازار زنجان)
 حاشیه نشینی وسکونتگاه های غیررسمی
 تاثیر اقلیم بر شکل گیری بافت شهری در گذر زمان
 پایداری، توسعه پایدار و برنامه ریزی شهری
 سنت گرایی در بافت (با بررسی دردو محله ی جوباره و امام زاده اسماعیل اصفهان)
 بررسی تأثیر موج فراگیر انقلاب صنعتی در دگرگونی کالبد شهر ایرانی
 از دروازه شمیران طهران تا دروازه شمیرانات (باز تعریف منظر ورودی کلانشهر با تأکید بر تفاوت های شهر هزاره سومی با شهر کهن)
 تأملی بر عوامل هویت بخش فضاهای شهری گذشته، حرکتی به سوی تداوم هویت در شهرها در گذر زمان (مطالعه موردی: میدان خان یزد)
 پایداری کالبدی در بافت شهرهای سنتی (نمونه موردی: بافت قدیم شهر کرمانشاه)
 نگاهی زیباشناختی به محیط و منظر درمعماری فضاهای سبز دنیا
 شکل گیری شهرهای ایران با تاثیر از هویت انسانی - اسلامی
 نقش معماری سنتی در توسعه پایدار گردشگری ایران
 مقصد شهری؛ چگونگی شکل‌گیری و ویژگی‌ها
 تحلیل راهکارهای جلب مشارکت مردمی برای توسعه پایدار صنعت گردشگری در شهرهای میانی ،‌نمونه مطالعاتی :‌شهرستان رودسر
 بررسی زیباشناختی منظر خیابان چهار باغ عباسی اصفهان با تأکید بر قوانین گشتالت
 اسکان غیررسمی و توسعه پایدار شهری، چالش‌ها و پیامدها (مورد مطالعه: مناطق اسکان غیررسمی شمال شهر تبریز)
 بررسی تبلور تفکر اسلامی در معماری شهرهای ایرانی و تأثیر مدرنیته بر آن نمونه بررسی: خانه های شهر اصفهان
 تجدید حیات محلات تاریخی در راستای توسعه پایدار شهری با تکیه بررویکرد TND مطالعه موردی : محله بیدآباد شهر اصفهان 
 تحلیل راهبردی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل SWOTمورد مطالعه شهرستان سنندج
 الگوگیری از معماری بومی ایران در استفاده از انرژی خورشیدی برای ساختمانهای معاصر
 نقش کیفیت فضاهای شهری اسلامی در ارزیابی حس مکان نمونه موردی: سبزه میدان قزوین
 ضرورت بازخوانی و باز آفرینی پارادایم خصوصیات از هویت درون تا معماری و شهرسازی برون.
 ظرفیت سنجی تولید مسکن در شهر همدان نمونه موردی (ناحیه ی۱و ناحیه ی۴)
 نقش ساختار کالبدی-فضایی شهر همدان در توسعه صنعت گردشگری با استفاده از تحلیل spss و تکنیک swot
 آینده پژوهی رویکردی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری
 شناسایی و تبیین مؤلفه های شهر اسلامی و تطبیق آن با وضع موجود مشهد مقدس
 مطالعه تطبیقی نیازهای انسان دردوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن
 تبیین استراتژی طراحی فضاهای عمومی نوین در شهرهای معاصر
 الگوی‌های فضایی سکونت در لبه شهری بایدها و نبایدها
 بررسی پیامدهای ایجاد کانون های زیستی خود انگیخته درون شهری نمونه موردی محله نه دره مشهد
 بررسی تاثیر جامعه مدنی بر معماری وشهرسازی با نگرش در اقلیم معتدل ومرطوب
 چالشهای برنامه ریزی شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری
 مطالعه حاشیه نشینی، پیامدها وراهکارها ؛ (مطالعه موردی کلانشهر تبریز)
 بررسی همخوانی معماری معاصر ایران با هویت ایرانی (از دوره پهلوی دوم )
 بررسی جایگاه حمل ونقل انسان محور در جنبش های نوین شهرسازی
 تحول منظر خیابان شهری درپی تغییر نقش جداره شهری درگذرزمان (نمونه موردی: خیابان امام خمینی و خیابان تیمسار فلاحی شهر یزد)
 بهره گیری از الگوی ترکیبی مشارکتی در طراحی عرصه عمومی بافت فرسوده شهری- نمونه موردی : محله سنگلج
 بررسی جایگاه نماد و نشانه های معماری و شهرسازی اسلامی در جذب گردشگر
 بازشناسی ساختار کالبدی و ویژگی های شهر اسلامی
 طراحی شهری دراسکان های غیر رسمی با تأکید بر رویکرد C.P.T.E.D نمونه موردی : مرکز شهری اسلامشهر
 بررسی مفهوم حس تعلق به مکان در فضاهای شهر دیروز و امروز (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
 احیاء بافت های در حال زوال و فرسوده در راستای توسعه درونی شهرمورد مطالعه : محله کارون جنوبی - منطقه ۱۰ شهر تهران
 تحلیل و بررسی مفاهیم اخلاقی بکار رفته در معماری مسکونی دوره قاجار شهر اردبیل
 ارزیابی تاثیرساخت وسازهای شهری در یک دهه اخیر بر هویت شهر مشهد
 بررسی اشتغال مناطق حاشیه نشینی (مطالعه موردی: شهر زنجان)
 استفاده از نرم افزارهای رایانه ای، رویکردی نوین در طراحی معماری وشهرسازی
 مدیریت یکپارچه احیای بافت‌های شهری تاریخی
 مسکن مهر؛ نظام شهرسازی یا خانه سازی؟
 معماری بومی شهرهای کویری و نقش آن در برنامه ریزی و توسعه صنعت گردشگری ایران (نمونه مورد مطالعه: شهر یزد)
 بازآفرینی فرهنگی گامی به سوی گردشگری فرهنگی در کرمان
 چگونگی مشارکت مردمی در فضاهای باز شهرهای سنتی و نقش آن در پایداری اجتماعی
 بررسی میزان تأثیرگذاری طرح مسکن مهر بر بازار اقتصادی مسکن در شهر بابل
 بررسی ضوابط و معیارهای نصب ومکانیابی«بیلبوردها» در جهت رفع آلودگیهای بصری در منظر شهر تهران
 پایداری ساختار کالبدی شهر ایرانی- اسلامی با رویکرد دفاع غیر عامل (نمونه مورد مطالعه: شهر مشهد)
 حاشیه نشینی و فقر شهری، راهکارها و پیامدها (مطالعه موردی: شهر تبریز)
 هنرخیابانی و نقش آن در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری
 مدیریت کارآمد شهری با اتکاء بر آراء شهروندان مطالعه موردی: محله یعقوبی شهر یزد
 تاملی بر کدهای فرم مبنا (FBC) در شهرسازی و معماری
 مدیریت یکپارچه توسعه شهری مبتنی بر زیرساخت داده های مکانی (SDI)
 تحلیل و بررسی رویکردهای نو در برنامه ریزی شهری و مناسب سازی آن ها برای شهرهای کشور
 حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: شهر قزوین)
 مسکن مهر و شهرسازی معاصر (نمونه موردی: مسکن مهر استان قزوین)
 نقش مشارکت مردمی در پایداری اسکانهای غیررسمی (نمونه موردی- مرکز اسلام شهر)
 برنامه ریزی حمل ونقل بارویکردتوسعه گردشگری شهری
 بررسی دوران گذار شهرسازی ایران
 فضاهای شهری پیشرو: باز تعریف هویت فضاهای شهری در فرآیند توسعه شهری و پدیده جهانی شدن
 تبیین و بررسی مفهوم هویت در معماری و مقایسه آن در معماری سنتی و معاصر ایران
 بررسی شاخص های کیفیت مسکن مناسب، در طرح مسکن مهر (نمونه موردی: استان اصفهان)
 بررسی منطقه آزاد تجاری - صنعتی کاسپین از نظر مکانیابی و توسعه گردشگری
 کاربرد برنامه‌ریزی (برنامه گذاری) خطی در برنامه‌ریزی شهری
 تعامل معماری و ادبیات و نقش آن در جذب گردشگر(مطالعه موردی: معماری اساطیری ایران)
 بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های شکل گیری گردشگری خلاق و بکارگیری آن در نمونه موردی قزوین
 ارزیابی مکان پروژه های مسکن مهر بر اساس اصول فنی شهرسازی نمونه موردی: مجتمع مسکونی ترنج- شهر یزد
 بررسی عوامل ساختاری و نهادی موثر در پیدایش حاشیه نشینی (مورد نمونه : شهر تبریز)
 بررسی عوامل مؤثر بر حضور شبانه در طراحی فضاهای عمومی شهر مورد مطالعه: فضاهای عمومی شهر امیرکلا
 بازیابی هویت در میدان های تنزل یافته امروزی با تاکید بر الگوهای شهر ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر سنندج)
 بررسی مزایا و چالش های توسعه حمل و نقل محور (TOD) بر عرصه پیرامون ایستگاه مترو صادقیه
 رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقائ نظام مدیریت فضایی ایران
 تاثیر ورودی خانه ها در منظر شهری ویژگی حیات در ورودیهای سنتی و مدرن
 توسعه گردشگری خلیج فارس،‌فرصت‌ها و چالش‌ها
 ارزیابی تاثیرات اجرای پروژه های بهسازی بر اساس مدل مفهومی کیفیت زندگی مطالعه موردی: محله درب الاحمر- قاهره
 نقش عناصر شاخص شهر اسلامی دیروز در روند توسعه شهر امروزمطالعه موردی: شهر ارومیه
 واکاوی ارزش مرکز محله در شهرهای امروزی و نقش آن در خلق هویت شهری
 ارزیابی قابلیت پیاده مداری محورهای شهری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی
 تحلیل تأثیر دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری نمونه مورد: شهرمراغه
 بررسی نقش آب در هویت شهرهای ایرانی- اسلامی
 قوتها و چالشهای توسعه حمل و نقل TOD با تأکید بر اتوبوس و ریل
 بررسی توسعه صنعت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم در ایران (نمونه موردی منطقه سردابه)
 بررسی فضای شهری۲۴ساعته (نمونه موردی:منطقه تفریحی شورابیل اردبیل)
 بررسی قابلیت شهر اردبیل در جذب و تأمین احتیاجات گردشگران شهر سرعین
 بررسی نقش عناصر کالبدی هویت اسلامی در منظر محلی نمونه موردی: محله باغملی شهرضا
 نقش مجتمع های ایستگاهی در توسعه حمل و نقل محور (TOD) با رویکرد توسعه پایدار در شهر تهران (مطالعه موردی، ایستگاه متروی صادقیه)
 نقش مدیریت شهری در اشاعه الگوی شهرسازی و معماری باهویت ایرانی- اسلامی
 کاربرد استراتژی روستا – شهر برای تحقق توسعه پایدار شهری نمونه موردی: نواحی مطالعاتی ۸ و ۱۱ شهر قزوین
 بررسی نحوه توزیع فضایی وشعاع عملکردی کاربری های خدمات شهری مورد مطالعه : منطقه ۱۰ شهر تهران
 بررسی عوامل موثربرشکل گیری حاشیه نشینی شهر یزد و پیامد های آن مطالعه موردی (محلات مهدی آباد، مریم آباد)
 بررسی مشکلات عبور و مرور عابرین پیاده از منظر طراحی فراگیر (مطالعه ی موردی خیابان بوعلی سینا ی همدان)
 ارزیابی تاثیر الگوی استفاده از زمین برروی حرکت عابر پیاده با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (نمونه موردی منطقه ۶ تهران)
 تبیین جایگاه الگوی ایجاد کاربری های ارزش افزا در بافت فرسوده هسته کهن شهر تهران (با مقایسه با رویکردهای ارائه شده به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده شهری)
 ارائه راهکارهایی برای تأمین ایمنی عابرین پیاده در جهت دستیابی به توسعه حمل و نقل محور
 میدان های شهری؛ فضاهای عمومی دیروز، گره های ترافیکی امروز
 ارزیابی ایمنی و امنیت شهر با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه)
 بررسی نظریه قدرت میشل فوکو در فضاهای شهری
 نقش سیستم های سازه ای در تفاوت های الگوی رفتاری استفاده کنندگان مطالعه موردی بازارسرپوشیده زنجان 
 پیاده راه بستری مناسب برای ایجاد منظر شهری مطلوب نمونه موردی:پیاده راه شهریار تبریز
 نقش ها و چالش های معماران در تولید و تحول محیط شهری هزاره سوم
 بررسی نقش تحولات شهری بر میزان دست یابی به توسعه پایدار (نمونه مطالعاتی:شهر شوشتر)
 بررسی تطبیقی باغ ایرانی در دوره‌ هخامنشی و صفوی: باغ ایرانی هخامنشی یا صفوی
 ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تأکید بر سلامت عمومی؛ نمونه موردی: محور خیام شهر قزوین
 توریسم مذهبی، رهیافتی در جهت نیل به توسعه ی پایدار شهری
 تشریح جایگاه نظریه های ارتباطی (رسانشی) در برنامه‌ریزی شهری نوین
 چشم‌اندازها و چالش‌های مسکن اجتماعی در برنامه‌های توسعه‌ی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته
 بازآفرینی مفهوم محلات در راستای تحقق دولت محلی
 بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن با مردم در فضاهای عمومی وشهری
 ارزیابی شاخص های نوشهرگرایی در کلانشهر مشهد
 استراتژی هویت درهنر و معماری و شهرسازی اسلامی
 نقش نمادها ونشانه ها در ارتقاء تعاملات اجتماعی میادین شهری
 دستیابی به توسعه پایدار با الگوی مکتب اصفهان
 رویکرد تحلیلی در بررسی تاثیر اقتصاد بر کیفیت منظر شهری نمونه موردی بخشی از منطقه ۲۲ تهران
 ارائه روش سنجش تطبیقی زیست پذیری در محلات شهری با تأکید بر معیارهای برنامه ریزی کاربری زمین (نمونه موردی: شهر قزوین)
 گذار از بی مکانی (مطالعه موردی شهر جدید سهند تبریز)
 گرافیک محیطی و تأثیر آن در منظر شهری امروزنمونه مطالعاتی شهر تهران
 بررسی توانمندیها و پتاسیلهای گردشگری شهرستان سردشت با استفاده از مدل SWOT
 نوسازی یک فضای شهری با رویکرد خلق آرامش در فضا (مورد مطالعه : خیابان لاله زار تهران)
 شناخت عوامل تاثیرگذار در طراحی معماری مجموعه های اقامتی با رویکرد رشد و توسعه صنعت گردشگری
 تحلیلی بر معیارها و ضوابط مکان‌یابی فضاهای مسکونی با تأکید بر طرح مسکن مهر
 مدیریت یکپارچه ؛ راهکار توسعه پایدار شهر تهران
 بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونت‌گاه غیر رسمی مطالعه موردی حصار حاج شمسعلی در شهر همدان
 توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی برپایه توسعه اجتماعات محلی
 گفتمان با فضای شهری (روایت قصه رودخانه بازار)
 مسکن مهر: رویکردی نو برای تأمین مسکن سالم
 طرح مسکن مهر و انطباق آن با اصول شهرسازی نوین
 مدیریت واحد شهری؛ لزوم دستیابی به توسعه شهری پایدار
 ارتقاء کیفیت منظر عینی و ذهنی ساحل ، راهکاری در جهت حفظ و احیای بافت تاریخی ( نمونه موردی بافت تاریخی دزفول )
 اولویت بندی شاخص های موثر در توسعه گردشگری استان لرستان با بکارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP
 بکارگیری مطالعات اقلیمی در فرآیندهای طراحی شهری
 راهکارهای ممانعت ازآلودگی نوری در فضاهای شهری
 عناصر تشکیل دهنده نما و جداره ساختمان و شهر
 سنجش حکمروایی خوب شهری در بافت فرسوده و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور بهبود آن» (نمونه مطالعاتی: محله پامنار تهران)
 تبیین مدل هویت مکان-حس مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن
 ارزیابی میزان پیاده مداری حوزه خیابان راهنمایی مشهد با استفاده از تکنیک Ped Sheds
 بررسی نقش ساختار کالبدی ـ اجتماعی محله در شکل گیری فضاهای عمومی پایدار
 بررسی نظریه اصالت بخشی با تأکید بر انسجام اجتماعی نمونه موردی: محله باغ فیض منطقه ۵ تهران
 طراحی پایدار با توجه به معماری سنتی سواحل جنوبی دریای خزر و تاثیرآن بر توسعه پایدار گردشگری
 بررسی اهمیت معیار های مکان یابی برای جشنواره های سنتی مطالعه موردی: شهرستان رودبار
 بازخوانی مفاهیم نظریه های جدید شهرسازی با تاکید بر شهرسازی نوین
 احیای شهری فرهنگ- محور؛ راهکاری برای توسعه پایدار
 رویکرد توسعه پایدار محله ای در فرآیند برنامه ریزی شهری
 سنجش کیفیت پیاده راه شهری و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت ارتقا پیاده راه پانزده خرداد شهر تهران
 بررسی شاخص های مسکن مناسب در شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید پرند)
 نقش آرکیتوریسم (معماری برای گردشگری) در توسعه گردشگری
 تداوم سنت و معماری بومی در هویت دهی به معماری و شهرسازی معاصر
 خیابانهای پیاده مدار و نقش آنها در کالبد شهر؛مطالعه موردی خیابان لیان بوشهر
 بررسی تأثیر منظر در معماری معاصر بر کیفیت زندگی سالمندان
 برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری تجاری در بافت قدیم (نمونه موردی:منطقه ۸ شهرداری شیراز)
 نوسـازی نهنـگی! واکاوی مدیرت پاداش در نوسازی بافت های فرسوده
 توریسم تجارت غیررسمی شهرهای مرزی :فرصت ها و چالش ها در تحولات شهرستان مرزی بانه
 توسعه صنعت گردشگری در شهر زواره با تکنیک تحلیل عرصه‌های مرتبط (AIDA)
 بررسی بحران بی‌هویتی در نمای ساختمان‌های مسکونی و ابعاد آن
 شکل گیری هویت فردی و نقش مکان ملهم از پایان نامه ارشد با موضوع طراحی باغ موزه با رویکرد طراحی فضای جمعی مطلوب
 شهر خلاق؛ مسیری به سوی شهری پایدار
 امکان سنجی ایجاد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در شهرهای ایران به کمک بررسی تجارب کشورهای ایالت متحده
 اصول طراحی فضاهای باز شهری در عصر جهانی شدن مطالعه موردی: بافت تاریخی کرمان
 بررسی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید برشاخص های شهر سالم (نمونه موردی : ناحیه مهدی آباد چهارباغ)
 بررسی فرهنگ بومی ومعماری متاثر از آن بر توسعه شهری نمونه موردی: شهر همدان
 بررسی وضعیت گرایش و رضایت زنان از محرمیت بصری مسکونی (نمونه پژوهش میدانی: محله چهارشنبه پیش و شهرک دانش بابل)
 تبیین مولفه های بصری مبتنی بر اصول زیبایی شناسی در طراحی شهری
 مدیریت ترافیک و مشارکت شهروندان در بهبود آن (نمونه موردی: شهرمهاباد)
 بررسی رابطه بین امنیت و کیفیت زندگی شهرهای اسلامی با تأکید بر ایران
 بررسی رابطه حضور زنان در فضاهای عمومی شهر و امنیت محیط، با تاکید بر پایداری
 تدوین راهکارهای ارتقای کیفی منظر تاریخی
 لزوم استفاده از آموزش در دستیابی به توسعه شهر پایدار
 شهر فشرده الگویی برای آینده پایدار (بازبینی شهرهای کویری ایران)
 بازخوانی معماری بومی از دیدگاه فرهنگ جهانی شدن 
 ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی محله هادی آباد شهر قزوین)
 مسکن اجتماعی در ایران واکاوی دو پروژه مسکن اجتماعی در قبل (شهرک شوشترنو) و بعد از انقلاب (مسکن مهر شوشتر)
 شهر فعّال برای کودکان: ویژگی های تاثیرگذار محیط انسان-ساخت بر فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان
 تأثیر پذیری طراحی از محیط با رویکرد به نقش سرمایش تبخیری در ساختمان های مسکونی بم
 بررسی تحلیلی شهرسازی مبتنی بر اسلامی گرایی و ساختارهای آن در اوایل ورود اسلام و اوج گیری آن (نمونه موردی:شهر اصفهان)
 امنیت اجتماعی دربافتهای فرسوده شهری (نمونه موردی:محدوده شیره پزخانه ارومیه)
 ضرورت بکارگیری رویکرد برنامه ریزی طراحی محور در برنامه های توسعه شهری در ایران
 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر بجنورد و پیامدهای آن
 نگرشی نو به بعد چهارم در محلات سنتی کشور(مطالعه موردی: محله عباسقلی خان و یری پایین زنجان)
 سنجش رضایتمندی کاربران در ایستگاه های مترو با تاکید بر رهیافت TODنمونه موردی: ایستگاه صادقیه
 بررسی تطبیق پذیری رهیافت نوزایی شهری در بازآفرینی بافت های تاریخی شهرهای ایران
 بررسی اجتماعی - فضایی سکونتگاههای غیر رسمی ( نمونه موردی محله مسجد حضرت اسماعیل پیرانشهر )
 سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده محله سپه شهر قزوین از دیدگاه ساکنین به کمک تحلیل AHP
 بررسی ما ندگاری شهرسازی دوره اسلامی در ارگ بم
 محاسن توریسم و چگونگی گسترش خدمات گردشگری در استان آ.غ
 شهرسازی ومعماری بر پایه اندیشه های مذهبی
 صنعت اکوتوریسم وجاذبه های گردشگری-تاریخی استان آذربایجان غربی
 آسیب‌ شناسی سیاست های تأمین مسکن، در نسبت با بافتهای فرسوده
 تحلیلی بر توانمندسازی و توسعه محلات در شهرها(مطالعه موردی: محله گود عربان شهر شیراز)
 تدوین معیار کمی ارزیابی پتانسیل تخریب‌گرایی در زیرساخت‌های شهری
 انسان;گمگشته ای در آغوش شهر (نگاهی به عرصه های پیاده و بررسی کیفیت عناصر سازنده آن با رویکردی به دیدگاه نوشهرگرایی) نمونه موردی: شهر اصفهان
 بررسی تاثیر طراحی اقلیمی بومی بر شهرسازی معاصر (نمونه موردی،تبریز)
 حفاظت و استحکام بخشی آثار تاریخی کرمانشاه (مطالعه موردی)
 حمل‌ونقل سبز راهی بسوی دستیابی به شکل پایدار شهری با تأکید بر گزینه‌های پیاده‌روی و دوچرخه
 نقش مبلمان شهری در هویت وسیمای شهری
 روش های نوین مقاوم سازی بناهای تاریخی
 بازآفرینی فضایی شهری معطوف به ابعاد کالبدی –فضایی
 بررسی فرآیند تحول در معماری معاصر ایران
 بررسی انواع پوشش ها در سرای وکیل الدوله کرمانشاه و بحث آسیب شناسی وحفاظت و استحکام بخشی و طرح مرمت بنا (مطالعه موردی)
 منبع مشروعیت برنامه ریزی و برنامه ریزان
 بررسی مفهوم سرمایه اجتماعی و ضرورت توجه به آن در محلات شهری
 برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی
 توسعه پایدار صنعت گردشگری با استفاده از فرآیند برنامه ریزی راهبردی (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری دشت لاله دیمه)
 خوانایی اقلیمی، رویکرد هویت بخش به مجموعه های مسکونی در بافت جدید شهر همدان
 بررسی تاثیر موج فراگیر انقلاب صنعتی دردگرگونی کالبدشهر ایرانی
 برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا-شهر
 بررسی عوامل تأثیرگذار در طراحی مراکز هنری از آرای هنرمندان، جهت ارتقأ و توسعه ی فرهنگی در شهرسازی معاصر(نمونه موردی: شهر تبریز)
 توسعه درون زا ، ضرورت توسعه شهری
 بررسی قابلیت های کاربری اراضی شهری ملایر از دیدگاه عمرانی
 بررسی سیر تاریخی کاربرد ساختارهای متحرک در معماری
 معماری با خاک
 ارزیابی تطبیقی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری با رویکرد جنسیت مبنا
 تحلیل، بررسی ومقایسه تطبیقی نمای شهری دوره قاجار، پهلوی اول، پهلوی دوم و پیشنهاد برای طرح معماری تهران در راستای توسعه پایدار
 تحلیل بدنه ی بقعه شیخ صفی الدین اردبیل با استفاده از مدل کانو
 پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی(مطالعه موردی مجتمع مسکونی ۱۹۷ واحدی لاله اردبیل)
 هویت،عنصر گم گشته معماری امروز ایران
 ابعاد کالبدی سکونت گاه های غیر رسمی با تاکید بر بخش مسکن
 نوسازی بافت فرسوده در راستای حفظ هویت شهری
 نقش رهیافت همکارانه در تولید سیاست های یکپارچه محیط زیستی: سیستم برنامه ریزی شهری تهران
 بررسی تأثیر رشد جمعیت و توسعه فیزیکی شهرها بر مدیریت شهری (نمونه موردی: شهرداری زاهدان)
 بررسی تاثیر طراحی فضاهای باز واحد همسایگی در برقراری ارتباط میان ساکنین با محیط و تعاملات اجتماعی (نمونه های مورد مطالعه مجموعه های مسکونی بلندمرتبه در شهر تهران: برج بین المللی تهران، مجموعه اکباتان و مجموعه آتی ساز)
 تکنیک نور ، رنگ و نقاشی دیواری در راستای ارتقاء کیفیت بصری شهر
 بررسی و تحلیل فرصت ها و زمینه های اکوتوریسم کویر شهرستان بافق؛ جهت توسعه جذب گردشکر در شهر اسلامی با طراحی مجموعه توریستی- اقامتی
 بررسی و تبیین جایگاه موزه ها در ترویج هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی
 نقش معماری بقاع متبرکه و امامزاده ها در تجلی شهر اسلامی(نمونه موردی کاشان)
 طراحی فضاهای آموزشی، مرکز آفرینش و خلاقیت با تاکید بر جنبه آموزش و پرورش کودکان
 سرگذشت منظر
 ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری پس از اجرای پروژه های بهسازی پروژه بهسازی میدان نبوت شهر تهران در سال ۱۳۹۰
 بررسی هویت اسلامی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی ( نمونه موردی : شهر شیراز در دوره زندیه)
 رهیافت همکارانه در برنامه‌ریزی شهری
 حضور نشانه ها در هویت مکان: مقایسه تطبیقی محلات تاریخی دروازه فین در کاشان پاقلعه در لار
 بررسی ارتباط استقرار محدوده های صنعتی بر شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: روستای چاهشک واقع در محور مشهد- چناران
 نگرشی بر توسعه میان افزا (توسعه درون زا) و نقش راهبردی آن در توسعه پایدار شهری
 امکان سنجی احیای حوزه ی بازیافت در مرکز فضایی منطقه ۹ مشهد
 نقش الگوهای فضاهای بسته در مسکن معاصر (مطالعه موردی خانه های تبریز)
 طراحی مجموعه مسکونی با بافت ضد جرم
 برنامه ریزی ارتباطی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی شهری – با تأکید بر مورد ایران
 باززنده سازی فضاهای عمومی شهری و بررسی اثرات آن ها بر زندگی اجتماعی شهروندان
 طراحی مجموعه تاریخی – گردشگری تخت سلیمان مقصد گردشگری آینده
 تبیین مفهوم توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمو می،آثار و مزایای آن (با توجه به نظریات نوشهرسازی و رشد هوشمند)
  

    نظرات