سند بهسازی و بازآفرینی بافت فرسوده شهری تصویب می‌شود

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در تلاش است سند بهسازی و بازآفرینی مناطق نابسامان شهری را به تصویب برساند، گفت: پایگاه داده بهسازی شهری توسعه داده شده است که اطلاعات طرح‌های بهسازی در تمام کشورهای عضو کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی کشورهای آسیا- اقیانوسیه در آن قرار می‌گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir محمد سعید ایزدی در سومین نشست هیأت رئیسه چهارم کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی کشورهای آسیا- اقیانوسیه با بیان اینکه گروه بهسازی مناطق نابسامان شهری در سال ۲۰۰۸ در تهران تاسیس شد، گفت: مسئله بهسازی این مناطق یک چالش اساسی مشترک در میان کشورهای منطقه است.

 

وی افزود: این کارگروه در طول کنفرانس های APMCHUD در خصوص مسائل بهسازی مناطق نابسامان شهری و همچنین راه حل ها و مکانیسم ها و تجربیات برتر که در منطقه به کار برده شده است، ارتباط با تمام ذینفعان از جمله شهرداری ها، سازمان های غیر دولتی فعالیت می کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تاکید ویژه بر ایده و نوآوری ها بومی، توسعه پایدار مبتنی بر جوامع،نقش گروه های آسیب پذیر و نقشICT در توسعه شهری و روستایی و همچنین برابری با تاکید بر این نکته که در برنامه اجرایی که در طی کنفرانس چهارم APMCHUD)) به تصویب رسید.

وی به توصیه های کلیدی این کارگروه اشاره کرد و افزود: الف) اولویت بندی توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی در بهسازی سکونت گاههای غیر رسمی، ب) بهره گیری ازفناوری اطلاعات بعنوان ابزاری موثر برای مشارکت جوانان در بهسازی مناطق نابسامان شهری، ج) عملیات آزمایشی جمع آوری پایگاه داده و شاخص ها در سه کشور داوطلب:ایران،اردن و اندونزی و ارائه نتایج بدست آمده بین آوریل تا ژوئن ۲۰۱۳ د) مشارکت همه جانبه در کمیته علمی مجازی ایجاد شده توسط دبیرخانه کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری برای به مشارکت گذاشتن اطلاعات و تجربیات و ایجاد و بروزرسانی منظم پایگاه داده بهسازی مناطق نابسامان شهری توصیه های این کارگروه است.

ایزدی در ادامه به پیشرفت‌های صورت گرفته در دبیرخانه فعلی کار گروه ۲، در این چهار مورد فوق اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به موارد الف و ب، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است سند بهسازی و بازآفرینی مناطق نابسامان شهری را برای ترویج شناور اقتصادی و اجتماعی از طریق بازسازی شهری، بهسازی مناطق نابسامان شهری، پروژه‌های توسعه مجدد در مقیاس های مختلف، از جمله چارچوب های فضایی ملی ، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی در سطح استان، طراحی محله و طراحی فضای عمومی به تصویب برساند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سند جدید رویکردی جامع به پروژه‌های بهسازی و بازسازی در مناطق نابسامان، سکونتگاه های غیررسمی، و بافت های فرسوده با قدمت تاریخی با مشارکت همه وزارتخانه های مربوطه در قالب یک ستاد ملی توانمند سازی در سطوح ملی، استانی و محلی دارد. علاوه بر این، بر ایجاد سازمانهای مبتنی بر جوامع که منجر به بهسازی و یا توسعه مجدد واقعی پروژه ها می شوند تاکید شده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این، این سند قانونی زمینه را برای استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری موثر برای تعامل با جوانان در بهسازی مناطق نابسامان و پروژه های بازآفرینی هموار می کند، افزود: اطمینان دارم که این سند قانونی به عنوان یک مدل می تواند در شرایط مشابه تکرار شود و خدمت کند.

ایزدی با اشاره به اینکه با توجه به آیتم ج، تلاش شده است تجارب کشورها در منطقه آسیا و اقیانوسیه که در مورد بهسازی شهری که نشانگر یکپارچه سازی اجتماعی، برای مطالعه و پیوستگی از طریق پروژه بهسازی شهری را جمع آوری گردد، بیان کرد: برای این منظور، پایگاه داده بهسازی شهری توسعه داده شده است که اطلاعات طرح های بهسازی در تمام کشورهای عضو در آن قرار می گیرد و ما از کشورهای عضویی که به این پایگاه داده می پیوندند قدردانی می کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: شکی نیست که در صورت تکمیل، پایگاه داده قابل توجهی خواهد شد که در فعالیت‌های برنامه ریزی به ما کمک می کند. بعلاوه، ما در حال حاضر به عنوان نمونه در یک سکونتگاه شاخص های شناسایی مناطق نابسامان شهری را تست و پایش می کنیم. ما مشتاقانه منتظر دریافت اطلاعات از سایر کشورهای عضو هستیم که بی شک باعث غنی سازی بحث های ما در جلسات پنجمین کنفرانس APMCHUD خواهد شد.

وی افزود: با توجه به آیتم د، ما مشتاقانه منتظر دریافت اطلاعات از سایر کشورهای عضو و مشارکت فعال در کمیته علمی مجازی ایجاد شده توسط دبیرخانه کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری هستیم. همچنین اسناد پیش نویس جلسات کارگروه کنفرانس پنجم ،برای دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است و به زودی با تمام کشورهای عضو به اشتراک گذاشته می شود.

ایزدی با تاکید بر اینکه نتایج جلسات کار گروه بهسازی مناطق نابسامان شهری، نقش ابزاری مشاوره بین المللی را برای توسعه عادلانه و پایدار شهری از طریق فرآیندهای که به دنبال اصلاحات سیاسی در سطوح منطقه ای و ملی ارتقاء اختصاص داده بازی می‌کند افزود: به عنوان بخشی از وظایف خود، نهادهای عضو کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری بررسی نمایند که چگونه شهرها می توانند به افزایش یکپارچگی اجتماعی و انسجام و حمایت از ایجاد سرمایه اجتماعی در میان جوامع در کشورهای مربوطه بپردازند. که در نتیجه می توانند در برنامه ریزی های ابتکاری و اصول طراحی و روش های نهادی، قانونی و تامین مالی به کار گرفته شوند.

وی اظهار داشت: بر این اساس، با به کارگیری سیاست های برنامه ریزی مناسب و استفاده از هر دو در توسعه شهرها و همچنین بهسازی مناطق نابسامان شهری و پروژه های بازسازی شهری، یکپارچه سازی اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. به طوریکه در مشارکت جوامع، تمام اقشار جامعه در نظر گرفته شوند. به طور خاص، ترویج مشارکت زنان و جوانان باید از ابتدایی ترین مراحل توسعه باشد.

گفتنی است؛ سومین نشست هیأت رئیسه چهارم کنفرانس وزرای مسکن و شهرسازی کشورهای آسیا- اقیانوسیه در روز دوشنبه سیزدهم مرداد ماه در شهر ماله پایتخت کشور مالدیو برگزار شد و محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی از کشور جمهوری اسلامی ایران در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

مهر

    نظرات