تفکیک آب شرب و بهداشتی به خاطر حفظ کیفیت آب خوردن

تفکیک آب شرب و بهداشتی به خاطر حفظ کیفیت آب خوردن

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت مادرتخصصی آب و فاضلاب کشور با اشاره به این‌که شاخص آب بهداشتی در وزارت بهداشت و محیط زیست در مرحله تدوین است، گفت:‌آب بهداشتی و شرب به خاطر تضمین کیفیت آب جدا می‌شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحمیدرضا جانباز با تاکید بر این‌که جداسازی آب شرب از آب بهداشتی باعث مطلوبیت کیفیت آب شرب می‌شود، گفت: در حال حاضر این جداسازی در منطقه ثامن مشهد به صورت پایلوت در حال اجرا است.

وی در پاسخ به این پرسش که قبل از تعریف شاخص آب بهداشتی چگونه طرح به صورت پایلوت در حال اجرا است گفت: در آب مشهد استاندارد آنیون‌ها و کاتیون‌ها حفظ شده و این آب به لحاظ گوارایی نسبت به آب شرب متفاوت است و آب دارای کمی شوری است.

در حال حاظر طرح مطالعاتی تفکیک آب شرب از بهداشتی در کلانشهرها آغاز شده و مقرر است پس از یک سال و به نتیجه رسیدن تحقیقات روش‌های توزیع آب شرب در شهرهای مختلف مشخص شود.

 

ایسنا

    نظرات