آخرین آمار مسکن مهر در شهرهای جدید تهران/ پیشرفت ۴۷ درصدی پردیس

آخرین آمار مسکن مهر در شهرهای جدید تهران/ پیشرفت ۴۷ درصدی پردیس

http://www.bananews.ir/تاکنون ساخت مسکن مهر در شهر پردیس ۴۷ درصد، پرند ۸۴ درصد و اندیشه ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپروژه مسکن مهر در شهرهای جدید با مشکلات زیادی روبرور است که مهمترین آنها تامین خدمات زیربنایی این واحدها است بطوریکه ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید تکمیل شده است اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی، تحویل متقاضیان نمی شود.

 

براین اساس پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در شهرهای جدید هم با یکدیگر متفاوت است اما در نهایت مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که تا نیمه اول سال آینده کار ساخت این واحدها به اتمام می رسد.

در حال حاضر شهرجدید پردیس، سهمیه ساخت ۸۹ هزار ۴۵۶ واحد را دارد که از این تعداد ساخت ۸۶ هزار و ۱۰۳ واحد قرارداد بسته شده است و عملکرد اتمام پی در ۷۵ هزار ۱۰۸ واحد به اتمام رسیده و ۶۲ هزار و ۲۵۵ واحد هم در مرحله اتمام اسکلت هستند.

همچنین سقف زنی در ۶۱ هزار و ۸۱۱ واحد به پایان رسیده و ۴۴ هزار و ۱۳۴ واحد در مرحله اتمام سفت کاری هستند که در نهایت ۸ هزار و ۸۶۰ واحد در مرحله پایانی نازک کاری قرار دارند. بنابراین ساخت مسکن مهر در شهر پردیس با ۴۷٫۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

براساس این گزارش ساخت مسکن مهر در شهر پرند هم با سهمیه ساخت ۹۴ هزار و ۸۳۰ واحد شروع شده که ۹۵ هزار و ۷۹۶ واحد قرارداد بسته شده است و تاکنون اسکلت ۹۲ هزار و ۸۸۲ واحد به پایان رسیده و سقف زنی ۹۲ هزار و ۱۲۸ واحد هم تکمیل شده است.

همچنین سفت کاری ۸۶ هزار و ۱۷۱ واحد و نازک کاری ۵۶ هزار و ۱۹ واحد هم به اتمام رسیده است که در مجموع ساخت واحدهای مسکن مهر پرند، پیشرفت فیزیکی ۸۴٫۳۱ درصدی را نشان می دهد.

در شهرجدید اندیشه هم از سهمیه ۵ هزار و ۷۴۷ واحد، قرارداد ۳ هزار و ۹۳ واحد انجام شده است که از این تعداد عملکرد پی سازی در ۳ هزار و ۹۳ واحد به اتمام رسیده و اسکلت ۲ هزار و ۶۸۳ واحد هم به پایان رسیده است.

براین اساس سقف زنی در ۲ هزار و ۶۳۵ واحد تکمیل شده و سفت کاری در ۲ هزار و ۳۹۱ واحد به پایان رسیده است. بنابریان یک هزار و ۱۹۵ واحد به پایان نازک کاری رسیده که در نهایت ساخت مسکن مهر در اندیشه با پیشرفت فیزیکی ۳۸٫۸ درصد همراه بوده است.

 

مهر

    نظرات