قیمت فروش زمین در تهران ۱۰ درصد کاهش یافت

قیمت فروش زمین در تهران ۱۰ درصد کاهش یافت

http://www.bananews.ir/متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در بهار سال جاری را منتشر کرد. در این گزارش آمده است: با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کلان شهر می شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۴۱۰۴ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۳٫۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰٫۱ درصد کاهش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۸٫۱ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸٫۱ درصد کاهش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود ۸۷۸۷۸ هزار ریال در منطقه ۳ و کمترین آن در حدود ۱۴۹۶۶ هزار ریال در منطقه ۲۰ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده بین حداقل ۱۰۰۰۰ هزار ریال در منطقه ۱۹ و حداکثر ۲۱۵۵۵۶ هزار ریال در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان های مسکونی کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه ۸ با ۱۰٫۱ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۱٫۳ درصد دارای کمترین سهم می باشند.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۹۲۰۶ هزار ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۷٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰٫۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۱۵٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲٫۵ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۸۱۷۳۳ هزار ریال در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۱۹۶۴۲ هزار ریال در منطقه ۱۸ بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۶۸۷۵ هزار ریال در منطقه ۱۲ و حداکثر ۲۱۴۶۸۱ هزار ریال در منطقه ۲ بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۲٫۲ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰٫۸ درصد دارای کمترین سهم می باشند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه

متوسط مبلغ اجازه ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۶۹۷۷۴ ریال بوده که نسبت به فصل قبل ۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٫۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجازه زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۴٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۲٫۷ درصد افزایش داشته است.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجازه یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، ۲۷۷۱۱۳ ریال در منطقه ۱ و کمترین آن ۸۸۸۹۱ ریال در منطقه ۱۹ بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل ۲۱۹۰۲ ریال در منطقه ۲۰ و حداکثر ۸۹۲۱۵۵ ریال در منطقه ۱ بوده است.

همچنین از کل معاملات اجازه زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۳٫۵ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۲ درصد دارای کمترین سهم هستند.

 

مهر

    نظرات