نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان نداریم

نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان نداریم

http://www.bananews.ir/دبیرشورای عالی نظام مهندسی کشوربا انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور گفت: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از ۵۰۰ نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،دکتر حمید بدیعی در کارگاه آموزشی مقررات ملی ساختمان که برای اولین بار به همت دانشجویان رشته عمران دانشگاه آزاد واحد کرمان برگزار شد با اشاره به ضرورت فراگیری وآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با مقررات ملی ساختمان پرداخته و اظهار کرد: ما باید در جامعه به نقطه ای برسیم که فقط متخصصان آموزش دیده و تحصیلکرده با داشتن رزومه ی حرفه ای به حوزه ساختمان وارد شوند و متخصصان نیز باید رعایت کامل مقررات ملی ساختمان را بر عهده گیرند.

وی با انتقاد از نبود کارگران و نیروهای فنی ماهر در صنعت ساختمان کشور افزود: هرم آموزش عالی در کشور وارونه است. صنعت ساختمان به تکنسین فنی نیاز دارد. اینکه در کشور ما یک شرکت ساختمانی آگهی استخدام تکنسین فنی می زند و آنگاه بیش از ۵۰۰ نفر با مدرک کارشناسی و بالاتر ثبت نام می کنند، علامت خوبی نیست.

وی با تاکید بر ضرورت همفکری و تعامل سازمان نظام مهندسی با تمامی تشکل ها و انجمن های مهندسی و ساختمانی گفت: همه ما باید در جهت منافع بهره برداران و منافع ملی قدم های مشترک برداریم. اما واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی دچار این مشکل است که بسیاری از مهندسانش نمی توانند پاسخ مطالبات خود را بدهند و بدتر اینکه ساختمان ها را افراد غیرحرفه ای و غیرمتخصص می سازند.

دکتر بابک آل طه رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با بیان اینکه اشاعه این مقررات در بین دانشجویان تاثیرات قابل توجه ای در اجرای دقیق آن خواهد داشت اظهار کرد: باید قدری عمیق تر بر دلایل وجود این آیین نامه ها توجه کنیم.

وی دانش مهندسی را همچون اسلحه ای دانست که اگر درست از آن استفاده نشود آنگاه استفاده ناصحیح از آن آثار زیانباری را به دنبال خواهد داشت و در نهایت مردم را مورد اصابت قرار خواهد داد.

 

ایسنا

    نظرات