جامعه اعتمادی به سازندگان مسکن ندارد

جامعه اعتمادی به سازندگان مسکن ندارد

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه زمان آن رسیده که بی‌مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی، کنترل و تولید ساختمان پایان یابد، گفت: مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه و سازندگان مسکن وجود ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحامد مظاهریان با بیان اینکه هرفروشنده که محصولی را می فروشد در قبال سلامت و کارکرد آن باید پاسخگو باشد، گفت: بدون شک هرچه دامنه اثر کالای فروخته شده بر سلامتی، ایمنی و اقتصاد شهروندان بزرگ تر و ماندگار تر باشد به همان میزان مسؤلیت قانونی، اخلاقی و وجدانی آن نیز بزرگتر و پاسخگویی در قبال آن با اهمیت تر است.

 

وی با بیان اینکه ساختمان نیزازجمله کالاهایی است که واجدچنین ویژگی ای است، بیان کرد: در مورد ساختمان دامنه این پاسخگویی از فرد خریدار به مراتب فراتر رفته و سازنده را در قبال هر مصرف کننده دیگر و در قبال کل جامعه، پاسخگو و ضامن جبران خسارت می کند. پاسخگویی از نظر اجتماعی پایه نظم حسنه در مناسبات اجتماعی و از حیث فنی بنیان " اعتماد پذیری حرفه ای " را تشکیل می‌دهد که بدون آن هیچ داد و ستدی انجام پذیر نیست.

معاون امورمسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، افزود: نمیتوان جامعه‌ای را تصور کرد که در آن خریداران به سازندگان و یا فروشنده گان نسبت به صحت کالایی که میفروشند اعتماد نداشته باشد اما در آن جامعه داد و ستد تداوم داشته باشد. براین اساس با این رویکرد می توان گفت پایه تولید و رونق مبادلات اقتصادی برمبنای اعتماد پذیری حرفه ای و وجود پشتوانه محکم قانونی و اخلاقی برای حمایت از خریداران، مصرف کنندگان و کل جامعه در قبال تولیداتی است که حرفه مندان عرضه می‌کنند.

رئیس همایش سازنده پاسخگو خاطرنشان ساخت: این اعتماد پذیری محتاج وجود یک نظام مستحکم پاسخگوئی و مبتنی بر مجازات غرامت در قبال جزئی ترین انحراف از استاندارد ها در کالای فروخته شده است.

مظاهریان تصریح کرد: هرچند که صنعت ساختمان در جامعه چنین انضباط قانونی و اخلاقی قابل اعتمادی هنوز نهادینه نشده اما استقرار آن تنها بر عهده قانونگذاران و مسؤلان بر قراری نظم و امنیت حقوقی برای مصرف کنندگان ساختمان نیست بلکه فراتر از آن بر عهده کسانی نیز هست که حرفه آن ها تولید و فروش ساختمان است و از این رهگذر ارتزاق میکنند و بایستی چراغ اعتماد جامعه و نهاد های عمومی آن به حرفه خود و حرفه مندان را پر فروغ تر نگهدارند و بعنوان یک وظیفه اخلاقی به امانت داری و اعتماد پذیری اهل آن حرفه در باور عامه مردم کمک برسانند .

وی تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر چنین مناسبات اعتماد آمیزی بین جامعه و سازندگان و مهندسان ارائه کنندگان خدمت در مراحل مختلف ساخت ساختمان وجود ندارد و به نظر میرسد برای بازسازی چنین مناسباتی باید از نو آغاز کرد و بدون وقفه و تعارف به بی‌مسؤلیتی و صوری کاری در حوزه طراحی و کنترل و تولید ساختمان پایان داد و با وضع مناسبات قانونی کارآمد نظام پاسخگوئی قانونی در عرصه ساختمان و فعالیت های همراه آن را احیا کرد ومی توان گفت که اوضاع نا پاسخگوی فعلی قابلیت دوام ندارد.

 

مهر

    نظرات