بازار مسکن دیگر بازار پر سودی برای سرمایه گذاران نیست

بازار مسکن دیگر بازار پر سودی برای سرمایه گذاران نیست

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان گفت: طرح هایی مثل وام خرید مسکن که در حال حاضر مطرح است، می تواند تاحدودی نگرانی های مردم را کاهش دهد، بدین ترتیب می‌توان توقع داشت که سازندگان هم اطمینان بیشتری به حوزه مسکن پیدا کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: این بازار دیگر بازار پر سودی برای سرمایه گذاران نخواهد بود.

وی افزود: سیاست هایی که دولت در نظر دارد و طرح هایی مثل وام خرید مسکن که در بانک مرکزی مطرح است می‌تواند تحرک را به این بازار بازگرداند و تا حدودی نگرانی های مردم را کاهش دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه بدین ترتیب می توان توقع داشت که سازندگان اطمینان بیشتری به حوزه مسکن پیدا می کنند تصریح کرد: سیاست های تولید مسکن هم در این میان می تواند به این بخش کمک کند.

مظاهریان گفت: اگر بتوان دست خریداران را هم باز کرد تا بتوانند راحت‌تر اقدام به خرید کنند، در کنار سیاست های تولید مسکن و قیمت های متوازن می‌توان گفت تعادلی بوجود می‌آید که نهایتا به صورت مکمل عمل خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج مذاکرات هسته ای تاثیر خاصی در روند بازار مسکن نخواهد داشت.

 

ایسنا

    نظرات