شرط تحویل واحدهای مسکن مهر

شرط تحویل واحدهای مسکن مهر

http://www.bananews.ir/قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت نیرو برای تامین انشعابات واحدهای مسکن مهر با کمبود اعتبار مواجه است که با همکاری و کمک تامین اعتبارات این وزارت خانه باید صورت گیرد تا بتوانیم واحد های مسکن مهر را تحویل متقاضیان دهیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاحمد اصغری مهرآبادی مجری ویژه و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین انشعابات آب و برق واحدهای مسکن مهر اظهار کرد: وزارت نیرو نیاز به اعتبار دارد و در صورت تامین اعتبارات مشکلی برای تامین انشعابات این واحدها وجود ندارد.

وی افزود: پایان سال ۱۳۹۴ زمان بندی مشخص برای تکمیل ساخت واحدهای مسکن مهر است و بحث تامین خدمات زیربنایی و روبنایی به عهده ما نیست.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان این‌که ما از محل یارانه‌ها به وزارت نیرو کمک می کنیم تصریح کرد: من خودم چهارجلسه به مجلس مراجعه کردم تا مشکل تامین اعتبار برای خدمات زیربنایی را پیگیری کنم.

مهرآبادی با اشاره به این‌که ما مسوول این پروژه عظیم هستیم، تصریح کرد: همه تلاش خود را برای تامین اعتبارات و تکمیل این پروژه به کار می بریم.

وی خاطرنشان کرد:وظیفه ما ساخت است و هر کس باید به وظایف خود عمل کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به این‌که یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد آماده تحویل است و مابقی هنوز انشعابات آب و برقشان کامل نیست تا بتوانیم آن ها را تحویل دهیم، تصریح کرد: این موارد باید رفع شود تا بتوانیم واحدها را تحویل دهیم.

مهرآبادی با تاکید بر این‌که متولی تامین خدمات زیربنایی وزارت نیرو است، افزود: ساخت مدارس بر عهده آموزش و پرورش و کلانتری‌ها بر عهده وزارت کشور است اما ما هم به این دستگاه‌ها کمک می کنیم تا این پروژه با سرعت بیشتری تکمیل شود.

 

ایسنا

    نظرات