ضوابط بلندمرتبه‌سازی ابلاغ می‌شود/ تهیه گزارشی از تغییر پهنه‌ها

ضوابط بلندمرتبه‌سازی ابلاغ می‌شود/ تهیه گزارشی از تغییر پهنه‌ها

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ضوابط بلندمرتبه سازی در حال تدوین است، گفت: گزارشی از تغییرات پهنه‌های وسیع در شورای عالی شهرسازی و معماری در دست تهیه است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irپیروز حناچی با بیان اینکه ابلاغ ضوابط بلندمرتبه سازی و رعایت پهنه ها جزو الزامات است، گفت: این ضوابط در حال تهیه است و به زودی ابلاغ می شود تا از ساخت و سازهای بی ضابطه در تهران جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه رعایت بلندمرتبه سازی در طرح جامع جزو موارد مهم است، اظهار داشت: بخشی از ضوابط مورد تاکید شورای عالی شهرسازی و معماری هم مربوط به باغات تهران است که متاسفانه در سال های اخیر تخریب شدند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به اینکه باغ هایی با قطعات بالای ۳ هزار و ۴ هزار مترمربع در شمال تهران با تخریب روبرو شدند، بیان کرد: در حال حاضر این ضوابط اصلاح شده است تا از تخریب دیگر باغات جلوگیری شود ضمن آنکه ضوابط مربوط به تغییرات پهنه ها هم در حال بررسی است.

حناچی به بررسی تغییرات پهنه ها اشاره کرد و ا فزود: حجم این پرونده ها زیاد است اما شورای عالی اینها را در دست بررسی دارد تا در هرپهنه مطابق با ضوابط طرح جامع، ساخت و ساز انجام گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره تهیه گزارش تغییرات پهنه‌های وسیع در شورای عالی شهرسازی و معماری، گفت: پس از تکمیل این گزارش، اقدامات بیشتری در خصوص تغییرات پهنه ها انجام می‌دهیم.

 

مهر

    نظرات