۲۰هزار کیلومتر راه در کشور در دست اجراست

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی کشور گفت: ۶۰۰ پروژه در بخش راه و آزادراه در سطح کشور در دست اجرا است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irنورزاد اظهار کرد: ۲۰هزار کیلومتر راه در کل کشور در دست اقدام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی کشور تصریح کرد: در سال جاری به بخش راه ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و از این میزان اعتبار تا کنون ۷۱ درصد آن جذب شده است.

وی بیان کرد: ۸۰۰۰ کیلومتر راه اصلی و ۴۷۰۰ کیلومتر راه آهن در کشور در دست اقدام است.

معاون وزیر راه تصریح کرد: در کل کشور ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگ راه در دست اجراست.

 

ایسنا

    نظرات