نگهداری صحیح از استهلاک سریع عمر بنا جلوگیری می کند

نگهداری صحیح از استهلاک سریع عمر بنا جلوگیری می کند

http://www.bananews.ir/رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور گفت: مراقبت و نگهداری صحیح از ساختمان ها مقوله مهمی است که از استهلاک سریع عمر بنا جلوگیری کرده و عمر مفید ساختمانها را افزایش می دهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمهدی موذن افزود: استفاده از افراد متخصص در نگهداری ساختمانها و بهره برداری صحیح از آن، ضمن کاهش هزینه های مراقبت باعث افزایش راندمان کاری ساختمانها نیز می شود.

وی با بیان آنکه نظام مراقبت و نگهداری ساختمانها سال هاست در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شده است، اظهار داشت: طبق سند مقررات ملی ساختمان باید از توانمندیهای متخصصین و تجربه تمام دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز در بخش مراقبت و نگهداری ساختمانها استفاده شود.

موذن تصریح کرد: بحث مراقبت و نگهداری از ساختمانها امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده و حتی موسسات و شرکت های صاحب صلاحیت در این بخش فعالیت خود را بسیار گسترش داده اند.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور سپس از عدم توجه به مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و ساز انتقاد کرد و گفت: متاسفانه اجرای مقررات ملی ساختمان در عمل آنچنان موفقیتی نداشته در حالی که ما در تبیین مقررات موفق بوده ایم در اجرا به آن کمتر توجه شده است.

وی یادآور شد: در اجرای مقررات ملی ساختمان باید در داخل کارگاه های ساختمانی از تخصص همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز استفاده شود، زیرا فعالیت کاردانها و معماران تجربی در این حوزه آسیب های ما را در این بخش کمتر می کند.

به گفته این مقام مسئول، هنوز هم ما نتوانسته ایم از تخصص کاردان ها و معماران تجربی در حوزه ساخت و ساز و کارگاه های عمرانی استفاده کنیم، لذا اگر عملکرد گذشته ما در این زمینه آسیب شناسی شود، بدون شک روش های گذشته خود را کنار خواهیم گذاشت.

موذن تصریح کرد: هم اکنون تعداد معماران تجربی و کاردان های ساختمانی در کشور به بیش از ۱۵۰ هزار نفر رسیده که دارای پروانه اشتغال هستند، اما تفکر غالب در حوزه ساخت و ساز کشور این است که به غیر از مهندسان به افراد دیگری در این بخش توجه نشود.

رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی کشور تاکید کرد: بدون شک زمانی اجرای مقررات ملی ساختمان جامعیت پیدا خواهد کرد که همه دست اندرکاران اعم از مهندسان کاردانها و معماران تجربی در حوزه ساخت و ساز به صورت گسترده و نظامند فعال شوند.

 

ایرنا

    نظرات